Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontinuerlig perifer nerveblokade til underekstremiteten

 

Definition af begreber

 

Akut kompartmentsyndrom

Akut kompartmentsyndrom er en akut tilstand med nærliggende fare for permanent skade af patientens førlighed. Der er tale om et forhøjet tryk i et vævscompartment, der fører til nedsat perfusion og efterfølgende vævsskade.

 

CADD-Solis pumpe

 

 

Billedresultat for CADD solis pumpe

 

 

 

Illustration af underekstremitetsblokader (figur 1)

 

 

Indikatorer og tærskelværdier

 1. 1. Formål:

 2. 2. Indikation:

 3. 3. Kontraindikation:

 4. 4. Patientinformation, informeret samtykke og dokumentation:

 5. 5. Fremstilling:

 6. 6. Lejring:

 7. 7. Anlæggelse:

 8. 8. Anvendelse:

 9. 9. Pleje og observation af perifere smertekatetre:

 10. 10. Seponering:

 

 

1. Formål:

At sikre ensartet faglig kvalitet i forhold til anlæggelse af perifere smertekatetre på underekstremiteten

 

2. Indikation:

Perifere smertekatetre kan anvendes til postoperativ smertebehandling ved operationer på underekstremiteterne.

 

3. Kontraindikationer:

 • • Manglende samtykke

 • • Allergi for lokalanalgetika

 • • Infektion ved/nær ved indstiksstedet

 • • Akut kompartmentsyndrom eller risiko for kompartment (spørg den ansvarlige kirurg)

 • • Uafhængig af koagulationsstatus og antikoagulationsbehandling

 

4. Patientinformation, informeret samtykke og dokumentation:

Proceduren er omfattet af regler om informeret samtykke, se PRI: Informeret samtykke

Patienten skal dermed informeres om teknik og mulige alvorlige komplikationer. Der skal skriftlig/mundtlig godkendelse fra den ansvarlige kirurg før anlæggelse af kateter. Patientinformation og indhentning af informeret samtykke påhviler den for proceduren ansvarlige sundhedsperson.

Da der er kontinuerlig kontakt med patienten, fra indikationen stilles, til indgrebet udføres, markeres operationsstedet ikke. Af samme grund udelades time out.

Informeret samtykke samt dato for proceduren skal dokumenteres i patientjournalen.

 

5. Fremstilling:

Fremstilling til perifere smertekateteranlæggelse anlagt ved hjælp af nervestimulator i OK-anæstesi:

 

 • • Ventilations- og intubationsudstyr forefindes på stuen

 • • Monitorering – EKG3, non-invasivt BT, SpO2

 • • Medicinblok

 • • ”Blokkasse”

 • • Nervestimulator

 • • Sterile handsker, mundbind og hue

 • • To sterile ærmer

 • • Bordafdækningsstykke

 • • Afjodningssæt

 • • Klorhexidin 0,2%

 • • Hulstykke

 • • Smertekateter (Arrow - Stimuplex - kateter)

 • • Vævslim

 • • Tegaderm i.v. advanced (8,5-11,5 cm) + Mefix

 • • Ropivacain 5 mg/ml, 20 ml til bolus

 • • Ropivacain 2mg/ml, 200 ml til kontinuerlig infusion

 • • CADD-Solis pumpe, infusionssæt, batterier og plastikpose til pumpen

 • • Gult skema til smertesygeplejersken

Se bilag i PRI, nr. 28347

 

 

Fremstilling til perifere smertekateteranlæggelse anlagt ved hjælp af ultralyd i OK-anæstesi:

 • • Ventilations- og intubationsudstyr forefindes på stuen

 • • Monitorering – EKG3, Noninvasivt BT, SpO2

 • • Medicinblok

 • • ”Blokkasse”

 • • Ultralyd + langt sterilt cover

 • • Sterile handsker, mundbind og hue

 • • To sterile ærmer

 • • Bordafdækningsstykke

 • • Afjodningssæt

 • • Klorhexidin 0,2%

 • • Hulstykke

 • • Smertekateter (Temena - ultralydskateter)

 • • Vævslim

 • • Tegaderm i.v. advanced (8,5-11,5cm) + Mefix

 • • Ropivacain 5mg/ml 20 ml til bolus

 • • Ropivacain 2mg/ml 200 ml til kontinuerlig infusion

 • • CADD-Solis pumpe, infusionssæt, batterier og plastikpose til pumpen

 • • Gult skema til smertesygeplejersken

 

 

6. Lejring:

 • • Ved femoralis- eller saphenuskateter: Almindeligt fladt rygleje

 • • Ved ischiadicuskateter: Sideleje

 • • Ved popliteakateter: Sideleje - eller bugleje, hvis patienten kan kooperere til dette (spørg også anæstesilægen, som skal anlægge kateter, om der er præferencer)

 

7. Anlæggelse:

 • • Hånddesinfektion

 • • Hue, mundbind, sterile ærmer og handsker

 • • Steril opdækning af bord (ved læge)

 • • Læge markerer og afvasker punkturområdet (x 2) med Klorhexidin sprit farvet 0,5% (skal tørre mellem de to påføringer)

 • • Kateter placeres og fikseres med vævslim, Tegaderm i.v. Advanced (8,5-11,5 cm) + Mefix

 • • CADD-Solis pumpe kobles til med Ropivacain 2mg/ml

 • • Der laves gul seddel til smertesygeplejerske, som lægges i kurven i ”DEPOTET”

 

8. Anvendelse:

Dosering/administration:

Hvis ibrugtagning af smertekateter er godkendt af den ansvarlige kirurg, sprøjtes kateter op med Ropivacain 5mg/ml (10-20ml), og smertepumpen indstilles og kobles til.

 

9. Pleje og observation af perifere smertekatetre:

 • • Hånddesinfektion altid før håndtering af såvel kateter, som slanger og forbindinger

 • • Indstiksted tilses dagligt, obs. sivning, rødme, ømhed, hævelse og prikkende fornemmelse.

 • • Forbinding skal sidde intakt

 • • Undgå så vidt muligt skift af forbinding (risiko for displacering af kateter)

 • • Kateter og filter adskilt: Enden på katetret sprittes med steril swap og sættes i filtret igen.

 • • Filter og infusionsslanger skiftes hver 3. dag (dato markeres på den brunlige kassette)

 • • Ropivacain-pose skiftes efter behov, eller efter maks. 72 timer

 

 

10. Seponering:

 • • Håndhygiejne (Klorhexidin sprit 0,5%) + handsker

 • • I tilfælde af infektion podes fra indstiksstedet inden fjernelse af kateter. Cirka 3 cm kateterspids afklippes ned i sterilt spidsglas og sendes til D+R

 

 

Målgruppe – modtagelse

Anæstesisygeplejersker, som er ansat i OK-anæstesi, samt lægekursister i hoveduddannelsesforløb

 

 

 

 

Figur 1:

 

 

Billede 3Sapheneus nerve: Det blå område fra knæet og nedefter.

Poplitea nerve: Det røde område fra knæet og nedefter

 

 

 

Referencer

David L. Brown: Atlas of Regional Anesthesia, Second Edition, 1999