Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi til benigne gynækologiske laparoskopisk procedurer + postoperativ smertebehandling

Præoperativt

Alle patienter ses præoperativt i anæstesiambulatoriet. Der tages blodprøver + evt. andre undersøgelser på klinisk indikation.

Der påføres checklisten hvad patienten skal tage præoperativt af vanlig medicin. Dette ordineres med form og dosis. Der skal derudover IKKE ordineres præmedicin.

Anæstesi

Anæstesiplanen skal sikre et minimalt postoperativt opiatbehov samtidig med en patientoplevet højt-kvalitets smerte- og kvalmebehandling med et minimum af bivirkninger. Patienten forventes udskrevet efter ca. 6 timers postoperativ observation.

Monitorering

-3-punkts EKG

-SaO2

-Non-invasivt blodtryk. Invasiv blodtrykmåling ordineres efter vurdering af anæstesilæge.

-ET-CO2

-Termoføler i oesophagus

-TOF-watch benyttes ved behov for relaksation.

Generel Anæstesi

 1. 1. Induktion og vedligehold med Propofol/Remifentanil

 2. 2. Anæstesi vedligeholdes med:

 • Propofol infusion 4-6mg/kg/t (Ved relaksation min. 5mg/kg/t)

 • Remifentanil infusion 0,35 – 0,6µg/kg/min

 1. 3. Muskelrelaksation undgås så vidt muligt, og først efter aftale med ansvarlig læge. Ved kirurgisk ønske, opstartes relaksans efter kirurgisk stimuli. Vær opmærksom på Infusion Propofol min. 5 mg/kg/t ved brug af relaksation. Awareness profylakse.

 2. 4. Væsketerapi består af Ringer Acetat medmindre andet ordineres af anæstesilæge. Patienterne skal have 3ml/kg/time. Faste for væske udover de normale 2 timer kan erstattes med 1ml/kg/times faste >2 timer.

 3. 5. Dobbelt PONV profylakse gives som standard:

  1. a. Ondansetron 4 mg iv.

  2. b. Dexametason 4 mg iv.

  3. c. Hos høj-risiko patienter suppleres med Dehydrobenzperiodol 0,25 mg iv.

 4. 6. Postoperativ analgesi

  1. a. Alle patienter gives perioperativt (20 min før afslutning)

   1. i. Fentanyl 2-3 µg/kg. Der bruges idealvægt, altså højde i cm minus 100 (ex. 164 – 100 = 64kg). Der rundes op til nærmeste 25µg. ca. 20 min før forventet vækning

   2. ii. Paracetamol 1 g iv

   3. iii. Toradol 30 mg iv

  2. b. LA i porthullerne ved kirurg. Bupivacain 2,5mg/ml, 20-30ml fordeles i sårrandene af porthullerne. Toksisk dosis er >2mg/kg (totalvægt).

  3. c. Der kan være ordineret nerveblokade (TAP eller TQL). I disse tilfælde skal, der ikke anlægges LA i porthullerne. Dosis Fentanyl reduceres til 0 - 1µg/kg.

Postoperativt

 • Vanlig basisobservation. Intravenøs pn medicin iht. rammeordinationer. Dokumenteres på opvågningsjournal.

 • Hvis der i opvågningen gives medicin, der er ordineret i Columna Medicin kvitteres for dette elektronisk.

 • Udskrivningskriterier efter gældende retningslinjer

 • Ordinationer fra kirurg eller anæstesi anføres anæstesiskemaet, der følger patienten i opvågningsafsnittet

Fast medicin postoperativt

Tbl Paracetamol 1 g x 4 dgl.

og

Tbl. Bonyl 500 mg x 2-3 (stamafd. tager stilling til evt, ulcusprofylakse)

Referencer

Dasaim.dk følgende rekommandationer:

- Udskrivelseskriterier (ver. 3/3-2016)

- Perioperativ væskebehandling (ver. 22/12-2014)

- Postoperativ kvalme og opkastning (ver. 6/12-2016)

Anæstesi 4. udgave, Lars S. Rasmussen og Jacob Steinmetz, FADLS forlag 2016

Toxicity of Local anaesthetics, B. Cox et. al, Best practice & Research clinical anaesthesiology vol. 17, no 1. pp. 111-136, 2003