Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anæstesi og postoperativ smertebehandling til benigne gynækologiske laparoscopier i dagkirurgisk regi

Præoperativt

Alle patienter ses præoperativt i anæstesiambulatoriet. Der tages blodprøver + evt. andre undersøgelser på klinisk indikation.

Der påføres checklisten hvad patienten skal tage præoperativt af vanlig medicin. Dette ordineres med form og dosis. Der skal derudover IKKE ordineres præmedicin.

Anæstesi

Anæstesiplanen skal sikre et minimalt postoperativt opiatbehov samtidig med en patientoplevet højt-kvalitets smerte- og kvalmebehandling med et minimum af bivirkninger. Patienten forventes udskrevet efter ca. 6 timers postoperativ observation.

Generel Anæstesi

 1. 1. Induktion og vedligehold med Propofol/Remifentanil

 2. 2. Vedligehold med Propofol/Remifentanil, Propofol-dosering ikke under 5 mg/kg/t

 3. 3. Muskelrelaksation undgås så vidt muligt

 4. 4. PONV profylakse med

  1. a. Ondansetron 4 mg iv. samt

  2. b. Dexametason 4 mg iv.

  3. c. Hos høj-risiko patienter suppleres med Dehydrobenzperiodol 0,25 mg iv.

 5. 5. Postoperativ analgesi

  1. a. Alle patienter gives perioperativt

   1. i. Fentanyl sv.t. 2-3 µg/kg ca. 20 min før forventet vækning

   2. ii. Paracetamol 1 g iv

   3. iii. Toradol 30 mg iv

  2. b. Ved kirurg gives infiltrationsanalgesi i porthuller med enten Bupivacain eller Ropivacain

Fast medicin postoperativt

Tbl Paracetamol 1 g x 4 dgl.

og

Tbl. Bonyl 500 mg x 2-3 (stamafd. tager stilling til evt, ulcusprofylakse)

Intravenøs pn medicin iht. rammeordinationer. Dokumenteres på opvågningsjournal.

Hvis der i opvågningen gives medicin, der er ordineret i Columna Medicin kvitteres for dette elektronisk.