Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vederlagsfri udlevering af lægemidler til patienter fra Sygehusapoteket Region Nordjylland

Beskrivelse

Danske Regioner har besluttet, at medicin kan udleveres vederlagsfrit til patienten efter fastlagte principper. Beskrivelse af principper og listen over lægemidler, der kan udleveres vederlagsfrit kan ses på Danske Regioners hjemmeside. Derudover udleveres lægemidler, der har udleveringsregel BEGR, til patienter.

 

Serviceydelsen ”Vederlagsfri udlevering af lægemidler til patienter” består i, at Sygehusapoteket udleverer lægemidlerne til patienter, som er udskrevet fra afsnittet, og som er i forsat behandling på hospitalet. Dette betyder, at patienterne undgår unødvendige ambulante besøg. Dette giver enklere arbejdsgang i klinikken ved udlevering af lægemidler til patienter.

 

Sygehusapoteket leverer vederlagsfri medicin til udvalgte patientgrupper fx dialyse og sklerose patienter. De patientgrupper, som Sygehusapoteket leverer til er karakteriseret ved, at det enten er:

 • • Lægemidler med en væsentlig udgiftspost

 • • Lægemidler med et stort volumen, så patienterne ikke kan fragte dem hjem

 • • Specielle forhold for en enkelt patient

 

Aftalen om serviceydelsen indgås mellem afsnit/ambulatorie og Sygehusapoteket RN.

 

Serviceydelsen omfatter

 • • Kontakt med afsnittet/ambulatoriet for afklaring ift. Levering

 • • Kontaktperson fra Hjemmepatient-teamet, Sygehusapoteket tilknyttes afsnittet/ambulatoriet og patienten

 • • Kontakt til patienten om leveringen

 • • Påsætning af patientetiketter

 • • Pakning af lægemidler til patienten

 • • Effektuering i FMK af udleverede lægemidler

 • • Udlevering af lægemidler til patienter jf. aftale

Aftaler om opstart og ændringer i ordinationer og leverancer

 • • Kontakt Hjemmepatientteamet ved ønske om opstart af ny leverance til patient

 • • Afhold eventuelt opstartsmøde mellem afsnit/ambulatorium og Hjemmepatientteamet

 • • Kontrakt udarbejdes mellem afsnit/ambulatorium og Sygehusapoteket

 • • Der udpeges kontaktperson på afsnittet/ambulatoriet, som kan kontaktes ved spørgsmål

 • • Mail (hjemmepatient@rn.dk) eller fax ( 9766 5861) ordination (bestillingsseddel) til Sygehusapoteket

 • • Aftal hyppighed af leverance af lægemidler ift. Sygehusapotekets faste ruter og efter patientens bopæl

 • • Ved opstart af leverance får patienten en oversigt med dato for leveringen

 • • Kontaktperson fra Hjemmepatientteamet vurderer om det er nødvendigt at kontakte patienten inden første leverance

 • • Det aftales, hvor lægemidlerne må stilles (fx i postkassen eller i garagen), hvis patienten ikke er hjemme.

 • • Der kan laves aftale om afhentning af lægemidlerne på Sygehusapoteket RN mellem 8 og 15

 • • Kontakt Hjemmepatientteamet ved enhver ændring

 • • Patienten har ansvaret for, at der er medicin nok frem til næste leverance og at give besked om ændringer i aftalte leverancer til Hjemmepatientteamet (fx ved pauser, ferier eller flytning)

Bemærk:

Lægemidler, der har været udleveret til patienten:

 • • Kan returneres til Sygehusapoteket RN med henblik på destruktion

 • • Kan ikke krediteres og anvendes igen til andre patienter

 • • Kan ikke returneres til rekvirerende afsnit/ambulatorium til brug til andre patienter

 

Bestilling af lægemidler til patienten

 • • Udfyld bestillingsseddel – evt. I samarbejde med Hjemmepatientteamet

 • • Mail (hjemmepatient@rn.dk) eller fax (nr. 9766 5861) ordination (bestillingsseddel) til Hjemmepatientteamet

Bestillingssedlen skal indeholde følgende oplysninger:

 • • Betalende afsnit og kundenummer

 • • Patientoplysninger (evt. label) – Navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer og region

 • • Oplysninger om hvor lægemidlerne evt. må stilles (fx i postkassen, hos naboen) ved levering

 • • Ordinationen skal indeholde:

  • Præparatets navn, styrke og mængde

  • Dosering

  • Sygdom/indikation

  • Hvor ofte patienten kan få udleveret lægemidler (fx hver 4. uge) og antal pakninger

 • • Oplysninger om levering:

  • Regionens transport, eller

  • Afhentning på Sygehusapoteket RN, Porsvej 1, 9000 Aalborg

  • Afhentning i afsnit/ambulatorium

 • • Lægeunderskrift og lægens navn med blokbogstaver samt dato. OBS ordinationen er gældende i max 2 år

Patientetiketter

Sygehusapoteket følger reglerne fra ”Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler” BEK nr. 1108 af 29/09/2017, ref. 5 og påsætter patientetiketter, der indeholde nødvendige oplysninger jf. § 68:

 1. 1. Medicinbrugerens navn (Personens navn)

 2. 2. Brugsanvisning (”Dosering efter skriftlig anvisning”)

 3. 3. Dato for ekspeditionen

 4. 4. Hospitalsapotekets navn

 

Transport af lægemidler

Transport foretages af Regionens Centrallager. Leveringsdatoerne er fastlagt efter aftale mellem Sygehusapoteket RN og kørselsleder for Centrallageret. Der køres med 4 ugers interval, dog med undtagelse af helligdage. Leveringsdatoerne udleveres til patienterne for et år af gangen.

Kontakt

Alle afsnit får tildelt en fast kontaktperson fra Hjemmepatientteamet.

Økonomi

Afsnittet/ambulatoriet betaler for de vederlagsfrie lægemidler.

Hvis leverancen ikke kan gennemføres, kan lægemidlerne krediteres, hvis de ikke har været afleveret.

 

Der er ikke afregning for serviceydelsen mellem afsnit/ambulatorie og Sygehusapoteket RN. Serviceydelsen tilbydes i det omfang, der er ressourcer til ydelsen.

 

Effektuering i FMK

Ifølge PRI: ”Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort (FMK)” har farmakonomer adgang til FMK og kan effektuere udlevering af lægemidler i FMK.

 

I følgende tilfælde tages kontakt med afsnittet/ambulatoriet:

 • • En ordination til patienten er kun i medicinmodulet og ikke i FMK

 • • Hvis ordinationen ikke er oprettet i medicinmodulet

 • • Uoverensstemmelse mellem FMK og medicinmodulet

Ansvar

Afsnittet/ambulatoriet er ansvarlig for at:

 • • Indgå og opsige aftale om levering af lægemidler til patienten

 • • Oprette ordinationer i FMK

 • • Bestille lægemidler til patienten

 • • Gennemgå ordinationer hver 2. år, da gyldighedsperioden for en bestilling er 2 år

 • • Give skriftlig besked til Hjemmepatientteamet ved ændringer i patientens ordination, herunder seponering

Hjemmepatient-teamet er ansvarlig for at:

 • • Levere rette lægemiddel til rette patient

 • • Efterleve gældende regler for god distributionspraksis (GDP)

 • • Effektuere udlevering af lægemidler i FMK jf. Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort

 • • Kontakte afsnittets/ambulatoriets kontaktperson ved tvivlstilfælde

 • • Følge Region Nordjyllands retningslinjer for området

 

Målgruppe – modtagelse

Personalet på afsnit/ambulatorier, der har en aftale med Sygehusapoteket om at udlevere lægemidler til patienter, der får udleveret lægemidler fra hospitalerne, og som er i fortsat behandling på hospitalerne.

 

Formål

Formålet er at beskrive:

 • • Udlevering af vederlagsfri lægemidler fra Sygehusapoteket RN til patienter.

 • • Fordeling af ansvar mellem Sygehusapotek RN og afsnittet/ambulatoriet

Tildelte rettigheder til Sygehusapoteket RN medarbejdere for at kunne udføre opgaverne

Referencer

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering BEK nr 1108 af 29/09/2017

 

Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) - retsinformation.dk

Medicinering - Anvendelse af Fælles Medicinkort