Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af LUCAS 2 – brystkompressionssystem

Beskrivelse

LUCAS er en maskine til udførelse af hjertemassage.

Det er sygeplejersken i akutmodtagelsens ansvar at kende anvendelse og funktion af LUCAS.

LUCAS brystkompressionssystemet er beregnet til at udføre udvendige hjertekompressioner på voksne patienter med akut cirkulationsstop.

Definition af begreber

Cirkulationsstop defineres som manglende spontan vejrtrækning, puls samt bevidsthed.

Daglig kontrol af LUCAS

Daglig kontrol indebærer:

 • • Check at ekstra batteri sidder i oplader på hylden over blærescanneren i medicinrummet.

 • • At strømkabel til LUCAS er intakt. Dette anvendes, når LUCAS bruges i længere perioder, f.eks. ved hypotermi-patienter.

 • • At batteri på ”ekstra” LUCAS er fuldt opladt

 • • At rygpladen er til stede

 • Gul kraftig bagplade er til almindelig brug og

 • Sort tynd bagplade er til brug hvor patienten muligvis skal i røntgen.

 • • Det er sygeplejersken med traumefunktion, T1 koden, der er er ansvarlig for den daglige kontrol af LUCAS.

Skift af sugekop.

 • • Sugekoppen på LUCAS skiftes efter brug.

 • • Ekstra sugekopper findes i depotet ved kernen. Findes på øverste hylde i skabet med EKG pads.

Metode

Når det er verificeret, at der er tale om cirkulationsstop/hjertestop påbegyndes manuel hjertemassage og dette fortsættes indtil LUCAS er monteret og klar til brug.

 1. 1. Aktiver.

 • • Tryk TÆND/SLUK i et sekund for at starte selvtesten og tænde LUCAS

 1. 2. Bagpladen.

 • • Afbryd manuel hjertemassage

 • • Anbring bagpladen under patienten, så den ligger under armhulerne

 • • Genoptag manuel hjertemassage

 1. 3. Kompressor.

 • • Træk i frigørelsesringene én gang. Klo-lukningerne åbnes. Slip derefter frigørelsesringene.

 • • Fastgør på bagpladen, lyt efter ”klik”

 • • Træk opad én gang for at sikre at pladen er fastgjort.

 1. 4. Placer sugekoppen.

 • • Centrer sugekoppen over brystet

 • • Sugekoppens nederste rand skal placeres umiddelbart over den nederste del af sternum

 1. 5. Tryk sugekoppen nedad

 • • Tryk sugekoppen nedad med to fingre (sørg for at enheden er i tilstand JUSTER)

 • • Trykpuden indvendigt i sugekoppen skal berøre patientens bryst. Hvis puden ikke rører patienten eller ikke passer ordentligt skal der fortsættes med manuelle kompressioner

 • • Marker evt. med kuglepen/tusch på patientens bryst, hvor sugekoppen er placeret, så er det tydeligt, hvis den skrider og dermed ikke er placeret rigtigt på patienten

 • • Tryk på PAUSE for at låse startpositionen – fjern derefter fingrene fra sugekoppen

 1. 6. Påbegynd kompressioner

 • • Kontrollér at positionen er korrekt. Juster om nødvendigt

 • • Tryk på AKTIV (kontinuerlig) eller AKTIV (30:2)

 • • LUCAS foretager kompressioner med en hastighed på 102 i minuttet og med 4-5 cm dybde

 1. 7. LUCAS stabiliseringsstrop

 • • Fastgør LUCAS stabiliseringsstroppen

LUCAS kan benyttes på to måder:

 1. 1. KONTINUERLIG

Der udføres kontinuerlige kompressioner.

Der blinker grønt indikatorsignal 8 gange i minuttet for at minde om ventilering under igangværende kompressioner.

 

 1. 2. 30:2

Når denne funktion vælges udfører LUCAS 30 kompressioner og holder derefter pause i 3 sekunder (der kommer advarsels signal ved kompression nr. 28, 29 og 30 før pausen), hvor der skal foretages to ventileringer. Herefter opstarter kompressioner igen. En blinkende indikator advarer sammen med et alarmsignal brugeren om kommende ventileringer.

Justering og betjening

Kompressionsstedet skal ligge i samme position som ved manuel hjertemassage og stemme overens med retningslinjerne. Når trykpuden sidder korrekt, befinder sugekoppens nederste rand sig umiddelbart over den nederste del af sternum.

Hvis trykpuden ikke er i den rigtige position i forhold til sternum, er der øget risiko for skader på brystkassen og de indre organer. Desuden medfølger det forringet blodcirkulation.

Når trykpuden/sugekoppen er placeret på patientens bryst markeres evt. med kuglepen/tusch, så det er tydeligt, hvis den flytter sig under kompressionerne og dermed ikke er placeret rigtigt på patienten brystkasse.

Kontraindikationer

Hvis det ikke er muligt at placere LUCAS sikkert eller korrekt på patientens bryst.

 • • For lille patient: Hvis det ikke er muligt at skifte til tilstanden PAUSE eller en af tilstandene AKTIV, når trykpuden berører patientens bryst og LUCAS alarmerer med tre hurtige signaler.

 • • For stor patient: Hvis det ikke er muligt at låse overdelen af LUCAS fast på bagpladen uden at komprimere patientens bryst.

Forsigtighed

 • • Hvis der er gel på patientens bryst, f.eks. fra en ultralydsundersøgelse, kan sugekoppens placering forskydes under brug. Fjern tilbageværende gel før sugekoppen påsættes.

 • • Anbring ikke fingrene under sugekoppen når LUCAS er i gang.

 • • Der må ikke foretages blokering af udluftningshullerne under hætten, da enheden så kan blive for varm.

 • • Brystkompressioner forstyrrer EKG analyse. Tryk på Pause før EKG-analysen påbegyndes. Sørg for så kort afbrydelse som muligt.

 

Bivirkninger

Blå mærker og ømhed i brystet er almindelige bivirkninger. Derudover kan ribbensbrud og andre skader forekomme. Dette er dog en acceptabel konsekvens/acceptable bivirkninger, da alternativet kan være dødsfald som følge af hjertestop. Efter genoplivningen skal patienten undersøges for skader som følge af genoplivningen.

Batteri

Oplader til batterier (2 stk) findes tilsluttet på hylden over blærescanneren i medicinrummet.

Sørg for at eventuelle afbrydelser begrænses til et minimum under udskiftning af batteriet.

LUCAS kan tilsluttes strøm under længere tids brug, så undgås pauser i forbindelse med skift af batteri.

Skift af batteri på LUCAS i brug

Hvis batterikapaciteten er lav, alarmerer LUCAS med en blinkende orange indikator og et alarmsignal.

Sørg for at afbrydelser i forbindelse med batteriskift begrænser sig til et minimum. (evt. tilslut strømkabel inden batteriskift).

 1. 1. Tryk pause for at afbryde kompressionerne midlertidigt

 2. 2. Træk batteriet ud og derefter opad for at fjerne det

 3. 3. Isæt et nyt fuldt opladt LUCAS batteri. Isættes oppefra

 4. 4. Vent til den grønne indikator for tilstanden PAUSE tændes.

 5. 5. Tryk på AKTIV (kontinuerlig) eller AKTIV (30:2) for at påbegynde kompressioner igen.

LUCAS har Smart Restart funktion. Denne husker indstillingerne og startpositionen i 60 sek. Hvis batteriskiftet tager mere end 60 sekunder gennemfører LUCAS en selvtest, og det er nødvendigt at justere startpositionen igen.

Ved brug for samtidig defibrillering

Defibrillerings elektroder og ledninger anbringes så de ikke befinder sig under sugekoppen.

Defibrillering kan udføres mens LUCAS er i gang. Defibrilleringen udføres i overensstemmelse med instruktionerne fra producenten af defibrillatoren.

Udlån af ”ekstra” LUCAS (i hård taske)

LUCAS kan lånes ud til at andre afsnit på Aalborg Universitetshospital Afsnit Syd.

Koordinator (6 4360) kan ringes op fra andre afsnit og en sygeplejerske fra akutmodtagelsen kan aflevere vores ekstra LUCAS, (der er pakket i taske og hænger på væggen på stue 1) på given afsnit. Sygeplejersken fra akutmodtagelsen forlader herefter afsnittet og returnerer til eget afsnit.

Efter udlån til andre afsnit

 • • er det cardiologisk forvagts (kode 370) ansvar at LUCAS leveres tilbage til akutmodtagelsen.

 • • er det er sygeplejersken i akutmodtagelsens ansvar at rengøre LUCAS (se nedenstående afsnit om rengøring), at sætte batteri til lader, samt at pakke LUCAS i tasken og placere denne ovenpå skabet på stue 1

”Ekstra” LUCAS: Indholdsfortegnelse

 • • Lukas

 • • Sort bagplade

 • • Rødt kabel

 • • Sort kabel med omformer

 • • Batteri

Byt af LUCAS til redningshelikopter

Hvis redningshelikopteren kommer ind med en patient der bruger deres LUCAS kan vi bytte med vores LUCAS. Tasken findes ovenpå skabet på skadestue 1. Vær opmærksom på, at ved udlån til redningshelikopteren skal de have den gule bagplade med. Den sorte bagplade skal blive her, da den er røntgen fast.

 

Rengøring

Ved ingen eller begrænset kontaminering med snavs og/eller blod aftørres LUCAS med sæbeservietter.

Herefter tørres den af med Hospitalssprit 70% Ethanol klude.

 

Oprydning efter brug

Det er sygeplejerskens ansvar at sætte batteriet til lader efter brug, samt følge retningslinjerne for rengøring.

 

Formål

At sygeplejersken kan påsætte LUCAS korrekt.

At sygeplejersken er fortrolig med LUCAS anvendelsesmuligheder og kan anvende LUCAS i praksis.

At sygeplejersken er fortrolig med daglig kontrol, rengøring og udlån af LUCAS.

Referencer

Brugervejledning, LUCAS2

Påsætning af LUCAS2 video

Hjertestopinstruks - Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet Nordjylland