Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

INSTRUKS FOR RAUMEDIC-TRYKMÅLER

Beskrivelse

ANLÆGGELSE AF RAUMEDIC TRYKMÅLER

Anlæggelse af trykmålere mhp monitorering af det intrakranielle tryk (ICP) er et hyppigt foretaget indgreb på de neurokirurgiske afdelinger, både ved akutte indlæggelser (traumer, SAH) og ved elektive indlæggelser f.eks ved mistanke om ventildysfunktion, hydrocephalus etc.

Ved de elektive indlæggelser foretages trykmålingen typisk over 24-48 timer, idet målingen om natten er særlig central og vigtig for den endelige tolkning af trykmålingen.

I efteråret 2017 afløste Raumedic trykmåleren den hidtil anvendte Camino til de elektive ICP-udredninger, idet Camino’en stadig anvendes til akut indlagte patienter.

 

For anlæggelse, tolkning af ICP-kurve og dataoverførsel henvises til særskilt instruks.

 

SYGEPLEJERELATEREDE ASPEKTER AF RAUMEDIC

Det er kirurgens (eller af ham/hende udpeget stedfortræders) ansvar, at Raumedic’en er anlagt korrekt og fungerer tilfredsstillende med pæn kurve inden patienten forlader K-OP.

 

EFTER ANKOMSTEN TIL SENGEAFDELING NHH.

Raumedic trykmåler

 

Billede 4 Figur 1. RAUMEDIC PMR1 datalogger.

 

Selve ”kassen” der bruges til dataopsamling hedder en MPR-1 og er blå.

Raumedic trykmåler og strøm

Stikkontakten sættes straks til lysnettet. Man sikrer sig, at batteriet er fuldt ladt op (øverste højre hjørne). Hvis MPR’ løber tør for strøm mistes ALLE data, hvilket kan medføre forlænget indlæggelsestid for patienten. Man kan godt, mens MPR er tændt, frakoble kablerne fra hinanden uden data mistes (Rødt hanstik mod rødt hunstik i bunden af MPR). Der er en alarm, som lyder kort tid før, der ikke er mere strøm på batteriet.

Hvis man på K-OP har frakoblet kablerne, samles de igen snarest muligt efter ankomsten til NHH

Man sikrer, at MPR er koblet til lysnettet.

 

Raumedic og hukommelse

Under strømniveau-viseren ses hukommelsesniveau viseren. Der skal være hukommelse tilbage i trykmåleren for, at den kan gemme data.

 

Kabler og skrue i kraniet.

Trykmåler-sensoren sider på den orange-gul ledning. Den sidder i kraniet med en grå plastskrue.

Kablet fra patienten (orange-gul) sættes i ICP P1, P2 eller P3 i bunden af MPR. Den orange ledning kan ikke holde til at blive "knækket". Den kan holde til runde buk.

Hvis den grå skrue eller sensoren heri ikke sidder ok fast canielt, skal vi kontakte forvagten, som kan hjælpe med få den sat fast.

Der følger en skruetrækker med til hver patient. Den skal følge patienten og vi skal passe på den, da det er meget svært at få den grå skrue ud, hvis skruetrækkeren ikke er der.

 

Mobilisering af patienter med Raumedic trykmåler

Det er en lægelig ordination mht. hvor meget patienten må mobiliseres. Må de gå til toilettet, sidde op, gå lille tur på gangen eller være sengeliggende.

Hvis patienten må gå til toiletet ect, må Raumedic måleren IKKE kobles fra patienten. Patienten skal således have hele Raumedic måleren med, hvis de skal gå en tur på gangen mm. Det er vigtigt at tage strømstikket ud af vægudtaget og lade ledningen følge med patienten, da stikket i maskinen er skrøbeligt og ikke må skilles fra MPR enheden. Hvis MPR-enheden er fuldt opladet, er der strøm til ca. 3 timer.

 

Med fordel er MPR monteret på et dropstativ.

OBS At der ikke kommer unødigt træk på kablerne når patienten drejer hovedet.

 

 

Aflæsning af ICP

I display’et kan ICP ses i øverste venstre hjørne. Der anføres et ICP og et ICPa.

ICP: det reelle ICP og det man skal regne med.

ICPa angiver amplituden af kurven og er af mindre betydning hos de elektive patienter.

Inden man forlader sengestuen sikrer man sig med piletasten (nederst til venstre på panelet - ligner en afspil-knapAfspil), at der stadig er kurver på scop’et.

 

Alarmgrænser

Kirurgen stiller alarmgrænserne således, at der ikke alarmeres hele tiden, når ICP er udenfor disse.

Alarm-grænserne er automatisk sat til 0 mmHg og 20 mmHg. Alarmgrænserne kan f.eks stilles til mellem -20 - + 30 mmHg.

At stille alarmgrænserne er et lægeligt ansvar og bør gøres allerede inden, patienten forlader K-OP.

Alarmen kan trykkes lydløs i en periode ved at trykke på den gule klokke med streg over.

 

Seponering

Det er en læge som seponerer trykmåleren.

Efter seponering skal der sandsynligvis sættes en eller flere suturer.

FEJLFINDING.

  • Ved alarmering slåes alarmen fra.

  • Kontroller at MPR er tilkoblet lysnettet.

  • Sikrer sig, at kablet er kontinuert og intakt, samt at det ikke er knækket.

  • OBS at plastikskruen der er skruet i kraniet har kort plastikgevind og derfor kan løsne sig! Hvis den er helt løs fjernes den helt og tør forbinding påsættes.

  • 1 sutur kan være påkrævet for at stoppe blødning/siven af liquor. VIGTIGT af hensyn til infektionsrisikoen.

 

Vagthavende tilkaldes. Herefter fejlsøgning.

Billede 2 Figur 2: Sensor

 

Billede 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Trykmåler og MPR-1 boks.

 

 

Definition af begreber

ICP: ICP er udtryk for intracranieltryk, måles oftest i enheden mmHg. (IntraCraniel Pressure)

ICP-udredning: Vurdering af patientens ICP-værdier over et eller to døgn. Vurdering af om ICP-værdien har klinisk betydning for patienten og herved del af vurderingen om der er behov for intervention for regulering af ICP.

MPR: Det elektroniske apparatur, som opsamler data om ICP-værdier (den blå boks).

Indikatorer og tærskelværdier

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter til elektive ICP-udredninger

Formål

At sikre effektiv og sikker håndtering af ICP måling med Raumedic trykmåler.

 

At sikre mod brugerfejl og utilsigtede hændelser, der relaterer sig til forkert håndtering af apparatur.

 

Problemstilling

 

Referencer

Hygiejne ved brug af dræn (5.7)

 

Produktinformation RAUMEDIC: https://www.raumedic.com/hospital-care/neuromonitoring/icp-measurement/