Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vandafgang efter uge 34+0

 

Formål

At minimere neonatal og maternel morbiditet, samt infektion efter langvarig vandafgang.

Definition af begreber

PROM = prelabour rupture of membranes (Vandafgang uden ledsagende veaktivitet ved gestationsalder efter 36+6).
PPROM = preterm prelabour rupture of membranes (præterm vandafgang ved GA under 37+0).

Beskrivelse

Denne instruks omhandler alle gravide der får vandafgang i uge 34+0 eller senere.


Baggrund
PROM forekommer i ca. 8% af alle graviditeter ved terminen.

Ca. 70% af kvinder med PROM går i spontan fødsel inden for 24 timer og ca. 95% indenfor 72 timer.

Ved længerevarende vandafgang er der risiko for klinisk chorioamnionitis, post partum endometritis og neonatale infektioner. Flere studier viser signifikant reduktion af denne risiko hvis fødslen er afsluttet indenfor 24 timer.
 

Transport

Liggende transport bruges ved gravide der er i risiko for navlesnorsfremfald. Dvs. Liggende transport er nødvendig ved Tværleje, UK, ustabil fosterstilling eller højtstående caput bevægeligt over bækkenindgangen.


Diagnose

Kvinden bør undersøges mhp. at fastsætte betingelserne for tidlig igangsætning eller afventen.

 • • Anamnese

 • • Udvendig undersøgelse

 • • Blodtryk og puls

 • • CTG

 • • Rektal temperatur

 • • Beskrive fostervandets farve og lugt

 • • Ved tvivl om vandafgang kan der udføres steril GU, mhp afklaring om der er vandafgang.

 • • Ved tvivl om vandafgang eller fosterpræsentation kan der suppleres med abdominal ultralydscanning.

 • • Vaginal eksploration med sterile handsker og steril explorationscreme gøres mhp valg af igangsættelsesmetode. Af hensyn til infektionsrisiko skal antallet af vaginaleksplorationer være så få som muligt.
   

Patientinformation og håndtering
Efter ovenstående undersøgelse informeres den fødende om to mulige håndteringer: Tidlig igangsætning eller afventende holdning.

Ved vandafgang før 37+0, mistanke om infektion eller grønt fostervand anbefales tidlig igangsætning.

 

Tidlig igangsætning

Vestimulation påbegyndes inden for 6-8 timer, tidligst efter 2 timer.

Fordele: Dermed opnås kortere interval mellem vandafgang og fødsel og færre kvinder og børn, der får infektion. Der er ligeledes færre fødende, der skal have profylaktisk antibiotika og færre børn, der behøver CRP måling og indlæggelse til observation for infektion.

Igangsættelsesforløb kan være ambulant, hvis graviditeten er ukompliceret og kvinden eller barnet ikke kræver yderligere observation. Ved PPROM dog under indlæggelse.

 

Afventende holdning
Kvinden kan efter undersøgelse afvente veer hjemme, medmindre hun er før GA 37+0.

Fordele: Flere kvinder får spontane veer.
Hvis kvinden vælger at afvente veer, kan vestimulation vente maksimalt 32 timer, så der kan tages hensyn til tidspunkt på døgnet.
Kvinden skal måle rektaltemperatur hver 8. time. Hun instrueres i at henvende sig ved veer, blødning, ildelugtende eller grønligt fostervand samt temperatur >38.0.

 

Caput højtstående eller prominerende
Kvinden skal være indlagt.

Hvis der ikke er mistanke om mekanisk misforhold, stimuleres veer efter 6 timer.

 

Tidligere sectio

Kan stimuleres med syntocinondrop efter 6 timer eller afvente spontan fødsel i op til 32 timer.

Stimulering med Tabl. Angusta (og minprostin) er kontraindiceret ved tidl. sectio

 

Igangsættelse (evt. akut sectio) umiddelbart efter PROM

 1. a. Ildelugtende eller grønt fostervand.

 2. b. Ømhed af uterus, feber

 3. c. Føtal takykardi eller andre suspekte forandringer på CTG

 4. d. Kendt kolonisation med GBS

 5. e. Andre obstetriske problemer

 

Stimulationsmetode

Ved umodne cervicale forhold

Tablet Angusta 25 mikrogram max x 8 dagligt

Der skal gå 2 timer mellem Tablet Angusta og syntocinondrop.

 

Ved modne cervicale forhold

Syntocinondrop. Startdosis 20 ml./t, øges med 20 ml/t til maxdosis på 180 ml/t. (Obs! Dosis øges kun til der ses 5 veer pr. 10 min.) Syntocinondrop kan øges med et interval på 20 min.


Ved manglende respons på partus provocatus medicamentalis efter 2 døgn skal der laves individuel plan ved tavlemøde på fødegangen.
 

Antibiotikaprofylakse

Vandafgang over 24 timer
 1. a. Ambulante patienter:
  Benzylpenicillin 5 mill. IE i.v. Der fortsættes med tablet pancillin 2 mio. IE per os hver 4. time, indtil kvinden er i fødsel og kommer på fødegangen, her opstartes iv behandling igen.

 2. b. Indlagte patienter:
  Benzylpenicillin 5 IE i.v. efterfulgt af 2 mill. IE i.v. hver 4. time til barnets fødsel.

GBS

Ved GBS påvist i vagina/cervix/urin i aktuelle graviditet startes antibiotikaprofylakse straks efter vandafgang

I tilfælde af tidligere fødte børn med GBS sepsis startes antibiotika straks efter vandafgang.

 

Ved penicillinallergi gives:

 1. A. Cefuroxim 1,5 gram i.v. hver 8. time (BMI > 30: hver 6.time). Førstevalg.
  Peroral behandling: Doser af 500 mg Cefuroxim
  eller

 2. B. Erythromycin 1 gram i.v. hver 6. time.
  Peroral behandling: Doser af 500 mg.
  Bruges ved type 1 allergisk reaktion overfor penicillin.

 

Kontrol af temperatur under fødslen:

Ved vandafgang over 24 timer kontrolleres temperaturen hver 6. Time indtil barnets fødsel.

Ved tegn på chorioamnionit kontolleres temperaturen efter ordination.


Barn:
Hvis der ikke er kliniske tegn på infektion kan barnet gå med sin mor på barselafsnit
Ved indikation for antibiotikaprofylakse:

 1. 1. Har moderen ikke fået 2 doser antibiotika i fødslen, tages CRP ved fødslen og ved 2 faste runder på afsnit 105. Der skal gå minimum 12 timer mellem de 2 sidste prøver.
  Barnet observeres i 48 timer på afsnit 105.

 2. 2. Har moderen fået 2 doser antibiotika kan barnet gå med sin mor på afsnit 105. Barnet observeres i 2 døgn. CRP måling ikke nødvendig.

 Tegn på chorioamnionitis:
Gives uanset gestationslængde Ampicillin 2 g i.v. efterfulgt af
Ampicillin 1 g i.v. hver 6. timer, kan gives efter 4 timer hvis fødslen er nært forestående.

Forløsning bør ske indenfor timer

Barnet observeres på neonatalafdeling.
Amning tilladt.
 

Referencer

DSOG obstetrisk guideline 2009; PROM – Primær vandafgang