Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering og visitation af akut dårlige pårørende, ambulante patienter og ansatte – RHN, Hjørring

 

Beskrivelse

Medindlagte eller besøgende pårørende, ambulante patienter og personale kan blive dårlige/syge under ophold på hospitalet. Denne instruks beskriver arbejdsgangen for personale i aktuelle sengeafsnit/ambulatorium, hvor en pårørende/ambulant patient/ansat bliver pludselig dårlig/syg.

 

OBS: Instruksen gælder ikke

  • • Ved hjertestop.
    Ved mistanke om klinisk hjertestop ? kald hjertestop

  • • Ved ambulante patienter, hvor der er tale om en forværring af en tilstand, som hører hjem i ambulatoriets speciale. Disse patienter færdigbehandles specialeinternt.

 

Akut dårlig pårørende/ambulant patient/ansat (voksen/barn) – lettere medtaget

Er den pårørende/ambulante patient/ansatte lettere medtaget og oppegående, skal denne selv kontakte vagtlægen.

 

Akut dårlig pårørende/ambulant patient/ansat (voksen/barn) – akut medtaget og ikke i stand til at kontakte vagtlægen

  • • Sygeplejerske måler vitale værdier (”TOKS”) og tilkalder egen vagthavende læge, som foretager en hurtig vurdering af den pårørende/ambulante patient/ansatte (efterfølgende ”patient”)

  • • Den vagthavende læge konfererer med akutlæge/MV2 på tlf. 42985/pædiatrisk forvagt på tlf. 41009 og iværksætter basal behandling

  • • Akutlæge/MV2/pædiatrisk forvagt tilser patienten i aktuelle afsnit eller aftaler umiddelbar overflytning til Akutmodtagelsen eller 404/Børneafdelingen (hvis behov for isolation), hvis dette er forsvarligt og fordelagtigt for forløbet (f.eks. for ikke at forsinke udredning i form af EKG/lumbalpunktur e.l.).

  • • Personale i aktuelle afsnit rekvirerer seng og tilkalder portør

  • • Akutlæge/MV2/pædiatrisk forvagt melder patienten til koordinator i Akutmodtagelsen/404/Børneafdelingen

  • • Akutlæge/MV2/pædiatrisk forvagt overtager ansvaret for det videre forløb ved tilsyn i aktuelle afsnit/patientens ankomst i Akutmodtagelsen/404/Børneafdelingen.

 

Definition af begreber

Voksen: > 18 år

Barn: 0 – 18 år

MV2: Medicinsk mellemvagt

 

Formål

Sikre korrekt og patientsikker håndtering og visitation af pårørende, ambulante patienter, ansatte, som bliver akut dårlige under ophold på Regionshospital Nordjylland, Hjørring.