Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brandsårsbehandling, Akutmodtagelsen, Aalborg UH, Thisted

 

 

Beskrivelse

1. grads forbrænding

Minder om en solskoldning. Huden er rød og smertende uden sår eller blærer.

Kun de yderste lag af overhuden er beskadiget.

Behandling: ingen, udover skylning med kuldslået vand samt håndkøbssmertestillende.

 

2. grads forbrænding

Huden danner blærer, som kan briste eller falde af, under disse er der en fugtig, lyserød eller lidt mørkere rød sårflade. Er meget smertefuldt.

Man skelner mellem overfladisk 2. grads forbrænding og dyb 2.grads forbrænding.

Det er ofte vanskeligt umiddelbart at skelne mellem disse to typer, men der er væsentlige forskelle.

 

Overfladisk 2. grads forbrænding

Overhuden og det allerøverste lag af læderhuden er beskadiget.

Kræver næsten altid lægelig behandling.

Heler i løbet af to uger og efterlader ingen - eller næsten ingen ar.

 

Dyb 2. grads forbrænding

Vævsbeskadigelsen går dybere ned i læderhuden.

Kræver altid lægelig behandling.

Heler ikke inden for 14 dage.

Operation er praktisk talt altid nødvendigt.

Efterlader altid varige, synlige ar, hvis de får lov til at hele af sig selv.

 

3. grads forbrænding

Det forbrændte område er hvidligt eller gulligt og tørt på overfladen, der kan være hård, og næsten føles som pap.

Ikke særlig smertende.

Vævsødelæggelsen omfatter alle hudens lag, og kan gå ned i de underliggende væv.

Kræver altid lægelig behandling.

Operation er altid nødvendig.

 

Beskrivelse af brandsårsbehandling på Akutrum 2 eller Skadestue 1

Klargøring inden modtagelse af brandsårspatient

Portør sørger for følgende:

 • • Nyt brusehoved og slange monteres på vandudtaget. Der er mulighed for at montere 2 brusehoveder ved større brandsår.

 • • Afløbsslanger monteres.

 • • Skyllelejet kan placeres, så der er adgang til patienten fra alle sider.

 • • Varme tæpper og patienttøj hentes til stuen. Store klare plastposer benyttes til at pakke tæpperne ind i.

 • • Kateterbakke (kun ved større brandsår og til overflytninger).

 • • Bair Hugger klargøres.

 • • Brandseng hentes i kælder, obs. Babyindsats.
   

Ved konkurrerende skader eller større forbrændinger der involverer patientens vejrtrækning, kontaktes Anæstesiafdelingen.
 

Modtagelse af brandsårspatienter

 • • Rolig og professionel atmosfære skaber tryghed for patient og pårørende.

 • • Afklaring af skadernes omfang.

 • • Brug pårørende som ressourcepersoner i forhold til skylning.

 • • Lejring af patienten i forhold til aktuelle skader – vær kreativ, f.eks. nedsænkning af den forbrændte legemsdel i vand, anvend kolde klude, eller brug forstøver-spray, hvis patienten føler meget ubehag ved direkte skylning.

 • • ”Forbrændingen skal afkøles, ikke patienten”. Husk tildækning af ikke forbrændte områder med tørt tøj, folie, og varme tæpper pakket ind i plastikposer.

 • • Opmærksomhed på behov for smertestillende behandling jf. Rammeordinationer for sygeplejersker i Akutmodtagelsen, Fællesklinik Thisted, RHN.

 • • Patienten tilbydes drikkevarer og informeres om vigtigheden af at drikke, da der vil ske et stort væsketab gennem forbrændingen. (Husk at tilbyde mad ved langvarige skylninger).


Patienter med forbrændinger, skoldninger og ætsninger kan behandles:

 • • Ambulant

 • • Under indlæggelse på ortopædkirurgisk afsnit eller ASA

 • • Overflyttes til Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospitalet eller Plastikkirurgisk afdeling Z på Odense Universitetshospital.


Behandling i Akutmodtagelsen

 • • Skylning med køligt vand til smertefrihed. Vandet skal have en temperatur, så det virker kølende og smertestillende. Under skylningen punkteres store bullae, ligesom helt løs hud forsigtigt fjernes. Der skal altid skylles mindst 1 time - oftest længere. Efter endt skylning og afvaskning pakkes brandsårene sterilt ind.
  (Ætsninger, se nedenfor).

 • • Smertestillende behandling 1 g Pinex og 400 mg Ibuprofen (børnedoser udregnes efter vægt).

 • • Afvaskning med vand og sæbe i 10 min. Vandet skal have en temperatur, så det virker kølende og smertestillende. Der anvendes flydende sæbe, specialsæbe med pH 4,5, der ikke svier (i modsætning til de basiske produkter). Sæben afskylles med køligt vand fra vandhanen. Det er ikke nødvendigt at bruge sterilt vand.

 • • Forbinding, som består af:
  Skumbandage, kan evt. fikseres med elastikbind eller selvhæftende fikseringsbind.

Ved 2. gradsforbrændinger anvendes AQUACEL Ag Burn Brandsårsbehandling med AQUACEL Ag Burn

Forbindingen skal sidde urørt i 10 dage.
Forbrænding af hænder og fødder - se senere.

I tilfælde af forbrænding på steder der er svære at forbinde, kan åben behandling anvendes. Dette gøres under indlæggelse ved hjælp af sterile grønne stykker samt fuglebur/ dyneløfter (bestilles via hjælpemiddeldepotet i dagtid og via portørcentralen/columna opgavesystem i vagten).

 • • Tetanusprofylakse gives efter gældende retningslinjer.

Ætsninger

Alle ætsende stoffer kan ekstraheres af huden ved diffusion gennem langvarig skylning med tempereret vand. Man skyller til pH er neutral målt med Ph-universalindikator. Pause med skylning ca. 10 min. før der måles (ellers måles pH på vandhanevand). Måling kontrolleres ½ time efter, at skylning er ophørt. Stærke baser kræver skylning i ca. 1 døgn.


Hvordan instruerer man patienten ved ambulant behandling?

Patient eller pårørende gives besked om at møde hos:

 • • Egen læge eller

 • • Ortopædkirurgisk Ambulatorium (indkaldelse pr. brev ved personer under 15 år, via e-boks for personer over 15 år).

ca. 10 dage efter ulykken. Indtil da skal forbindingen forblive urørt og må kun blive våd i det omfang, det er sket med sterilt vand eller NaCl for at skabe øget bevægelighed hen over led.
 

Patienten skal sætte sig i forbindelse med egen læge/ vagtlæge eller Akutmodtagelsen hvis:

 • • Forbindingen bliver gennemsivet

 • • Forbindingen forskubber sig

 • • Forbindingen begynder at lugte

 • • Patienten får feber


Håndforbrændinger

Ved overfladiske, men udbredte forbrændinger på hænder og fingre, behandles med Flamazine-creme og plasticpose.

 • • Efter endt skylning og afvaskning med specialsæbe påsmøres de forbrændte områder med et tyndt lag Flamazine-creme.

 • • Omkring håndleddet ovenfor forbrændingen anlægges 2 – 3 gazekompresser, hvorpå posen påsættes og fikseres. Posen medfører, at brandsåret er fugtigt, og fingrene derfor kan bevæges. Det fugtige miljø giver risiko for infektion, og skal derfor kun anvendes i forbindelse med Flamazine-creme.


Mindre forbrændinger kan behandles med skumbandage. Hvis det drejer sig om enkelte små forbrændinger, kan de lades urørte og tørre ind, så huden heler spontant.


Vejledning i behandling af hænder med Flamazine-creme og plasticpose beskrives for patienter i pjecen ”Sådan gør du, når din hånd er forbrændt”. Denne findes på pdfcenter@rn.dk


Fodforbrændinger

Forbrændinger på fod og tæer behandles aldrig med Flamazine-creme og plasticpose (spædbørn undtaget).

Her behandles i stedet med AQUACEL Ag Burn. Brandsårsbehandling med AQUACEL Ag Burn

Derudover skal den forbrændte eller skoldede fod eleveres og aflastes.
 

Hvilke patienter skal indlægges?

 • • De fleste 2. og 3. grads forbrændinger, som omfatter mere end 3 % af den totale legemsoverflade.

 • • Cirkulære

 • • Dybe forbrændinger af mindre omfang, hvis de er lokaliseret til hoved, hals eller hænder.

 • • Endvidere indlægges patienter, hvor forbinding er besværlig / umulig f.eks. hals/ axil. Indlæggelsen aftales med vagthavende ortopædkirurgiske bagvagt.


Overflytning af patient

En stabil patient kan overflyttes ledsaget af læge og en anæstesisygeplejerske. Anæstesiledsaget patienttransport, logistik for Sygehus Thy-Mors.
 

Hvis patienten er et barn, er der plads til den ene af forældrene på transporten.

Behandling før transport

 1. 1. Smertebehandling: der fortsættes med at skylle med tempereret vand under transporten. Anæstesipersonalet administrerer smertestillende medicin.

 2. 2. Intravenøst drop, gerne to, anlægges før transport på alle patienter med forbrændinger. Væskebehandling jf. anæstesiens instruks for behandling af brandsår.

 3. 3. Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling anbefaler Ringer Lactat. Det skal understreges, at det ikke blot drejer sig om vandindgift, men også om erstatning af løbende tab af elektrolytter primært i form af natrium.

 4. 4. Bullae klippes op: under skylningen punkteres store bullae, ligesom helt løs hud forsigtigt fjernes.

 5. 5. KAD med temperatur-føler anlægges inden transport.


Behandling af forbrændinger under transport

Behandling med køligt vand fortsætter under transporten. Tilbyd forstøver til transporten.

Hvis muligt lejres patienten på gelépude for at modvirke decubitus samt forebygge afkøling under transporten.


Formål

At sikre at patienter der har pådraget sig 1., 2. eller 3. grads forbrændinger eller ætsninger behandles korrekt og ensartet.

 

Definition af begreber

KAD: Kateter á demeure

 

Referencer

Behandling af brandsår

Brandsårsbehandling med AQUACEL Ag Burn

Tetanus-/difteri-vaccination

Anæstesiledsagede patienttransporter

http://www.ouh.dk/wm364704

 

Nederst på formularen