Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udredning i Diagnostisk Center, Aalborg Universitetshospital, Farsø

 

Udredning i Diagnostisk Center

Målgruppen for udredninger i de Diagnostiske Centre (Hjørring, Thisted og Farsø) er patienter med uspecifikke symptomer, hvor man mistænker alvorlig underliggende sygdom.

 

Tilbuddet er primært rettet mod almen praksis.

Symptombilledet vil som udgangspunkt omfatte ét eller flere af følgende symptomer uden umiddelbar forklaring, og hvor egen læge har fået mistanke om alvorlig sygdom, herunder kræft:
 

  • • Almensymptomer (træthed, almen sygdomsfølelse, smerter)

  • • Utilsigtet vægttab

  • • Langvarig/vedvarende feber

  • • Anæmi

  • • En eller flere abnorme laboratorieprøver, som ikke umiddelbart kan forklares, f.eks. forhøjede basiske fosfataser, forhøjet SR eller calcium

  • • Uspecifikke knogle- og/eller ledsmerter

 

Hvis der hos patienter, der allerede er i udrednings- eller kontrolforløb på sygehusafdelinger på AUH med bred profil, rejses mistanke om alvorlig underliggende sygdom, forventes udredningen som hovedregel at blive gennemført i den pågældende afdelings regi.

 

Baggrunden for dette er dels kapacitetsproblemer i Farsø, hvis Diagnostisk Center også skal forestå udredninger af patienter, der allerede følges i anden sygehusafdeling, dels det uhensigtsmæssige i at involvere en helt ny instans i udredningen.

 

Hvis der i skadestuen rejses bekymring for alvorlig sygdom, bør denne mistanke som hovedregel formidles til patientens egen læge og ikke umiddelbart foranledige henvisning til Diagnostisk Center. Begrundelsen for dette er, at egen læge må forventes at have et mere udtømmende kendskab til patientens baggrund, herunder hvilke undersøgelser pågældende eventuelt allerede har gennemgået.

 

Patienter, der opfylder kriterierne for tidligere udmeldte kræftpakker, skal som hidtil visiteres direkte til relevante pakkeforløb.