Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udskrivelse af eller orlov for barn fra Neonatalafsnit 12-13 - Sygepleje

Inden udskrivelse

Forud for forventet udskrivelse af barnet og familien afvikles en sygeplejesamtale med forældrene med henblik på udskrivelse. Ved længere indlæggelsesforløb tilstræbes at afholde samtalen i ugen op til udskrivelsen, så der er tid til at følge op. Præmature børns forældre tilbydes THO-samtale.

Ved samtalen informeres om almindelig spædbarnspleje:

 • • Ernæring (Amning, tilskud, vandladning, afføring, vitaminer, trivsel)

 • • Hygiejne (Vask, bad, cremer, sæbe, olie, feber, temperatur)

 • • Udvikling (Døgnrytme, stimulation, lejring, temperatur)

 • • Sundhedsfremme (Rygning, alkohol i fht. amning, smittekilder/forebyggelse)

Se i øvrigt pjecen ”På vej hjem”. Pjecen gennemgås og bruges som støtte primært i fht. familierne med præmature børn

 • • Desuden informeres om Kommunernes sundhedstilbud i form af sundhedspleje samt helbredsundersøgelser og vaccinationer hos egen læge.

Administrative sygeplejeopgaver ved udskrivelse

 • • Indhente forældrenes samtykke til kontakt med sundhedsplejen og dokumentere det i Clinical Suite

 • • Informere forældrene om fri henvendelsesret direkte på afsnittet 72 timer efter udskrivelse

 • • Udarbejde sygeplejeepikrise under standardplanen Neo-Udskrivelse. Epikrisen skal indeholde et resume af indlæggelsesforløbet samt udskrivningsvægt, længde og kranieomfang og skrives som en helhedsvurdering. Noter evt aftaler med primær sektor/sundhedsplejen, evt planlagte undersøgelser, evt ordinerede lægemidler, som barnet skal efter udskrivelsen.

 • • Foretage medicinafstemning i FMK i samarbejde med læge

 • • Gennemgå Udskrivelsesstandardplanen og sikre at hørescreening og PKU er foretaget, Hvis barnet udskrives, og det ikke er muligt eller for tidligt at lave PKU og hørescreening, skal jordemoder på Barselshotellet kontaktes på tlf 62001. Denne vil efterfølgende kontakte forældrene og give dem en tid til begge screeninger, der efterfølgende udføres på Barselshotellet.

 • • Udfyld neobaseskemaet med bla vægt, længde, kranieomfang, amning el ej – se skemaet for yderligere oplysninger.

 • • Ved behov for tid i børneambulatoriet dikteres dette af læge i journalen, og sekretæren sender tiden til forældrene.

 • • Ved behov for yderligere øjenundersøgelser ringer eller sender man henvisning til øjenafdelingen, hvor det fremgår, at barnet er udskrevet og derfor skal indkaldes ambulant.

 • • Evt blodprøver bestilles i LABKA under ”HotelWeb” og tages i forhallen på valgt dato. Dato skrives på orlovssedlen, så læge kan give svar på blodprøve.

 • • Gul udskrivningsseddel i journalen lægges forrest i denne, og journalen lægges i sekretærbakken på skrivebordene i de enkelte teams.

 • • Clinical færdiggøres og problemer lukkes ned

 • • Sygeplejeepikrisen sendes til sundhedsplejen som E-brev via Clinical. Hvis barnet går på THO sendes epikrise først når THO afsluttes.

 • • Barnets ernæringsmåde noteres på forsiden af ”VIPS” mappen og ”VIPS” mappen lægges til sekretær på 12. etage

 • • Barnet udskrives i PAS/Clinical

 • • Hvis forældrene ønsker kopi af journal skal sekretæren orienteres, og forældrene vil da få tilsendt kopi indenfor 10 arbejdsdage i e-boks.

 

 

 

Ved behov for orlov inden evt udskrivelse

Hvis barnet ikke er helt klar til endelig udskrivelse, men først har behov for dage hjemme, se kriterier for orlov og hjemmebesøg på flg link:

Udskrivelse, orlov og hjemmebesøg fra Neonatalafsnittet

 

 • • Desuden udføres ovenstående beskrevne administrative opgaver, som under udskrivelse, inden barnet går på hjemmebesøg eller orlov.

 • • Barnets vugge + diverse ryddes væk

 • • Barnet registreres til orlov i EPJ under kontaktregistrering

 • • Mor udskrives i PAS

 • • Barnet skrives på orlovsseddel

Ved behov for apnømonitor derhjemme, se:

Udlån af Graseby monitor

Formål

At udskrivelsen koordineres, så relevante informationer og bestilling af planlagte undersøgelser og behandlinger sikres, samt at forældrene er velinformerede, forberedte og trygge ved udskrivelsen.