Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MR - Intramuskulær injektion af glucagon

 

GLUCAGEN®

GlucaGen Hypokit indeholder pulver og solvens til injektionsvæske, inkl. sprøjte og kanyle til I.M. injektion. 1 hætteglas indeholder 1 mg glucagon.

 

Indikationer/ formål

Glucagon virker motilitetshæmmende ved MR skanning af mave-tarmkanalen. Kan anvendes i stedet for buscopan. Bevægeartefakter på billederne mindskes og den diagnostiske værdi øges.

 

Dosering og administration

Dosering og administration ved gastro-intestinale undersøgelser:

Injektionssubstans 1 mg opløses i medfølgende solvens. Omrystes forsigtigt – se evt. indlægsseddel for procedure.

 

1 mg glucagon I.M: Virkningen efter I.M. injektion af 1 mg indtræder efter 5-15 minutter og varer ca. 10-40 minutter afhængig af organet.

 

Ved at anvende dispenseringsformen intramuskulær injektion frem for intravenøs er ønsket at forlænge absorbtionstiden og dermed en forlænget effekt af det pågældende præparat.

 

Til I.M. injektionen anvendes den nål som følger med GlucaGen Hypokit.

 

Injektionsområder:

 

Intramuskulære injektioner kan foretages på forskellige steder, hvor der er en tilstrækkelig stor muskel. De mest anvendte steder er gluteal regionen i øverste højre kvadrant, musculus quadriceps på lateralsiden og musculus deltoideus (herfra er den hurtigste absorption). Ved injektion af Glucagon i gluteal regionen udmåles udfra spina iliaca anterior superior med 2-3 fingersbredde op af hoftekammen og herefter 2-3 fingersbredde vinkelt herpå.

Ved injektion i musculus quadriceps bruges den laterale side, hvilket sikkert vil være den hyppigste injektionsmåde på grund af patientens lejring. Injektionerne her sikrer at eventuelle beskadigelser af andre strukturer undgås.

 

Efter indstik i musklen er det vigtigt, at der aspireres på sprøjten inden præparatet injiceres i musklen. Aspirationen skal sikre, at kanylen ikke er intravaskulært, hvorved præparatet gives intravenøst. Aspireres der blod i sprøjten trækkes kanylen ud og skiftes, og der udmåles til en ny injektion.

 

Kontraindikationer

Insulinom, glucagonom og fæokromocytom – alle sjældne sygdomme

 

Husk, at GlucaGen® HypoKit® har den modsatte effekt af insulin.  

Forsigtighed bør udvises, når GlucaGen® HypoKit® indgives til diabetes patienter eller ældre patienter med en hjertelidelse i forbindelse med endoskopi eller radiografi. 

 

Undgå at give I.M. til patienter i blodfortyndende behandling grundet risiko for at fremkalde intramuskulært hæmatom. Glucagon kan endvidere øge den antikoagulantiske effekt af warfarin.

 

Bivirkninger

Stoffet har generelt få bivirkninger – hyppigst kvalme og opkastning (1-10%) - og har udover den antispasmotiske effekt også en effekt på blodsukkeret, som stiger ved GlucaGen indgift, idet glycogen depoterne i leveren mobiliseres. Stoffet får insulinniveauet i blodet til at stige (modregulation), og stoffet har også en vis positiv ino- og kronotrop effekt på hjertet (pulsen stiger, hjertet trækker sig sammen med større kraft).

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

  • • Dyb bevidstløshed (koma) pga. for lavt blodsukker. Ring 22011.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

  • • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

  • • Hvis anvendt i forbindelse med røntgen eller mavetarmundersøgelse:

    • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis pt. får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, kontakt læge. Ring evt. 22011.

    • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

    • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Patientinformation

Glucagon produceres naturligt i pancreas og har en halveringstid i blodbanen på 10 minutter, idet det nedbrydes i leveren, nyrerne og i plasma.

At det er tale om et naturligt hormon, som kroppen selv fremstiller og som nedbrydes hurtigt i kroppen – i praksis er stoffet nedbrudt når undersøgelsen er helt bragt til ende.

OBS: Efter skanningen skal bilkørsel undgås, indtil patienten har indtaget et kulhydratholdigt måltid.

 

Er man bloddonor må man ikke tappes efterfølgende før efter 4 ugers karantæne.

 

Holdbarhed og opbevaring

Kan opbevares højst 18 måneder ved stuetemperatur, beskyttet mod lys (højst 25 grader)

Må ikke fryses

Brug GlucaGen HypoKit straks efter opblanding - må ikke opbevares til senere brug

 

Referencer

Pro.medicin.dk

Husk: Alle injektioner skal dokumenteres i RIS systemet med såvel initialer og tidspunkt, som dosis.