Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygdomsforløb/Forløbslabel

Dokumentet beskriver sygdomsforløb og vedligeholdelse af listen over sygdomsforløb (forløbslabels)

Indhold

LPR3 bygger i tillæg til kontaktindberetning også på indberetning af et samlet klinisk patientforløb ved hjælp af forløbselementer og kontakter samlet på sygdomsforløb/forløbslabels. Med indførelse af sygdomsforløb/forløbslabels er det muligt at sammenkæde kontakter, diagnoser, procedurer og resultatindberetninger i kliniske sygdomsforløb for den enkelte patient. Forløbslabels danner således grundlaget for at kunne adskille parallelle behandlingsforløb og forbedre monitorering af patientrettighederne udrednings- og behandlingsret, maksimale ventetider ved kræft og visse hjertesygdomme samt monitorering af kræftpakkeforløb, ventetider og kliniske retningslinjer. Forløbslabels beskriver det overordnede sygdomstema på tværs af specialer og hospitaler og er den ramme og periode, der ligger til grund for en indsats. Et sygdomsforløb er begrundet i en konkret manifest sygdom – mistanke om sygdom, udredning og behandling af sygdommen samt evt. kontrol. Et sygdomsforløb knytter sig dermed til specifikke forløbslabels, der overordnet typificerer det aktuelle overordnede sygdomstema.
For de forløb, hvor der leveres sundhedsydelser, men som ikke er udløst af helbredsproblemer, f.eks. kosmetiske plastikkirurgiske forløb, screeningsforløb samt fødsel- og graviditetsforløb, findes der ligeledes sygdomsforløb/forløbslabels med et overordnet sygdomstema.
der er oprettet 9 nationale sygdomsforløb/forløbslabels, som hver repræsenterer et overordnet sygdomsforløb.Herudover er der oprettet en lang række lokale sygdomsforløb/forløbslabels.

 

Anvendelse af Sygdomsforløb/forløbslabel

Hver patientkontakt er relateret til et bestemt forløb. Et forløb kan være i et speciale, men også på tværs af specialer og organisatoriske enheder.

 • Den enkelte kontakt skal tilknyttes enten et eksisterende forløb eller et nyt forløb.

 • Et forløb grupperer kontakterne, således at man under det enkelte forløb kan se de enkelte kontakter, for eksempel en indlæggelse, efterfulgt af et ambulant besøg, derefter måske igen en indlæggelse.

 • Et uspecifikt forløb skal skiftes/korrigeres til et konkret forløb så snart dette er muligt.

 • Forløbslabel kan til enhver tid skiftes/korrigeres. Er patienten flyttet fra et speciale til et andet speciale og der i denne forbindelse sker skift/korrektion af forløbslabel, kræver dette en aftale med afgivende speciale.

 • En patient kan have flere parallelle forløb med samme forløbslabel, fx to forskellige kræftdiagnoser, disse afskilles ved klinisk navngivning

 • Der skal oprettes et nyt forløb ved ny sygdom. Forløbslabel skal opdateres, så snart dette giver klinisk værdi og øger overskueligheden over patientens sygdomme.

 • Forløbsslut sættes, når forløbet lægefagligt afsluttes, for eksempel afslutning til egen læge.

Vedligeholdelse af forløbslabels

 • Ønsker om nye labels samt fjernelse og ændring af eksisterende labels indsamles af hospitalernes registreringskonsulenter og drøftes i fællesregional arbejdsgruppe.

 • Hospitalerne aftaler selv deres interne arbejdsgang.

 • Forløbslabels skal skabe overblik.

 • Det skal sikres, at et forløb altid er mere overordnet end diagnoser.

 • Der skal ikke oprettes patientforløbslabels, der dækker over samme forløb (f.eks. sukkersyge og diabetes).

 • Der skal være fokus på, at tværgående forløb kan ligge under samme label.

 • Listen vedligeholdes efter behov, op til to gange om året.

Definition af begreber

Forløb

En eller flere kontakter relateret til samme sygdom

Forløbslabel

Navnet på sygdomsforløbet

Indikatorer og tærskelværdier

 • Modtages en henvist patient med en forløbslabel, overtages denne label som udgangspunkt. Viser det sig under udredningen/behandlingen, at sygdommen vedrører et andet forløb, kan forløbslabelen efter aftale med henvisende speciale ændres/korrigeres. Viser det sig, at der ud over den kendte sygdom er yderligere en sygdom, så oprettes et nyt forløb.

 • Der oprettes et nyt forløb ved ny sygdom.

 • Uspecifikt forløb skal kun vælges, når sygdommen fortsat er ukendt og derfor ingen specifik label kan vælges.

Målgruppe – modtagelse

Alle patienter.

Formål

Forløbsvisning skal understøtte klinikere i at få et helhedsorienteret overblik over patientens kontakter og dermed sygdomsbillede. Det er muligt, at se de kontakter der har været ambulant, under indlæggelse, telefonisk og m.m.

Referencer