Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forløbslabel

Dokumentet beskriver anvendelse af patientforløbslabels og vedligeholdelse af listen over patientforløbslabels.

Beskrivelse

Ultimo 2018 overgår landspatientregisteret til ny version (LPR3), hvor der i tillæg til kontaktindberetning også laves forløbsindberetning. Der er nationalt defineret et antal overordnede forløb, og for at understøtte klinikerne i at få et samlet overblik, er det overordnede forløb ”Andet” udfoldet.

I Region Nordjylland er patientforløb en integreret del af regionens elektroniske patientjournal, EPJ og det patientadministrative system, PAS. Forløbslabels tilføjes til alle kontakter fra den 28. februar 2018. Det er muligt at tilføje forløbslabels til tidligere kontakter, såfremt dette giver klinisk værdi.

 

Indhold

Anvendelse af forløbslabel

Hver patientkontakt er relateret til et bestemt forløb. Et forløb kan være i et speciale, men også på tværs af specialer og organisatoriske enheder.

 • Den enkelte kontakt skal tilknyttes enten et eksisterende forløb eller et nyt forløb.

 • Et forløb grupperer kontakterne, således at man under det enkelte forløb kan se de enkelte kontakter, for eksempel en indlæggelse, efterfulgt af et ambulant besøg, derefter måske igen en indlæggelse.

 • Der skal så tidligt som muligt tilknyttes en specifik forløbslabel. Er dette ikke muligt fra starten af, skal kontakten tilknyttes labelen ”uspecifikt forløb”.

 • Et uspecifikt forløb skal skiftes/korrigeres til et konkret forløb så snart dette er muligt.

 • Forløbslabel kan til enhver tid skiftes/korrigeres. Er patienten flyttet fra et speciale til et andet speciale og der i denne forbindelse sker skift/korrektion af forløbslabel, kræver dette en aftale med afgivende speciale.

 • En patient kan have flere parallelle forløb med samme forløbslabel, fx to forskellige kræftdiagnoser.

 • Der skal oprettes et nyt forløb ved ny sygdom. Forløbslabel skal opdateres, så snart dette giver klinisk værdi og øger overskueligheden over patientens sygdomme.

 • Forløbsslut sættes, når forløbet lægefagligt afsluttes, for eksempel afslutning til egen læge.

Vedligeholdelse af forløbslabels

 • Hvert speciale er sat op med en standardlabel og en favoritliste. Favoritlisten vedligeholdes af specialet.

 • Ønsker om nye labels samt fjernelse og ændring af eksisterende labels indsamles af hospitalernes registreringskonsulenter og drøftes i fællesregional arbejdsgruppe. Ændringer, hvor det faglige fællesskab ikke er enig kom, vil ikke blive behandlet.

 • Hospitalerne aftaler selv deres interne arbejdsgang.

 • Forløbslabels skal skabe overblik.

 • Det skal sikres, at et forløb altid er mere overordnet end diagnoser.

 • Der skal ikke oprettes patientforløbslabels, der dækker over samme forløb (f.eks. sukkersyge og diabetes).

 • Der skal være fokus på, at tværgående forløb kan ligge under samme label.

 • Listen vedligeholdes efter behov, op til to gange om året.

Definition af begreber

Forløb

En eller flere kontakter relateret til samme sygdom

Forløbslabel

Navnet på forløbet

Indikatorer og tærskelværdier

 • Modtages en henvist patient med en forløbslabel, overtages denne label som udgangspunkt. Viser det sig under udredningen/behandlingen, at sygdommen vedrører et andet forløb, kan forløbslabelen efter aftale med henvisende speciale ændres/korrigeres. Viser det sig, at der ud over den kendte sygdom er yderligere en sygdom, så oprettes et nyt forløb.

 • Der oprettes et nyt forløb ved ny sygdom.

 • Uspecifikt forløb skal kun vælges, når sygdommen fortsat er ukendt og derfor ingen specifik label kan vælges.

Målgruppe – modtagelse

Alle patienter.

Formål

Forløbsvisning skal understøtte klinikere i at få et helhedsorienteret overblik over patientens kontakter og dermed sygdomsbillede. Det er muligt, at se de kontakter der har været ambulant, under indlæggelse, telefonisk og m.m.

Referencer