Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inhalationsbehandling voksne patienter intensivt afsnit R og NOTIA

Inhalationsbehandling generelt

Medicin indgivet via medicinforstøver til luftveje til lokalbehandling med bronkodilaterende, syntetisk glukokortikoid, eller antibiotika Inhalationsterapi med antibiotika

En medicinforstøver producerer et stort antal partikler, der hos ikke intuberede patienter inhaleres via en maske og hos intuberede patienter gives ”in line” (via respiratorslangesystemet).

Der er risiko for forurening af væsken i forstøveren. Især hos intuberede patienter udgør kontaminerede aerosoler et problem, da trakealtuber giver adgang til patientens nedre luftveje. Derfor foretrækkes lukkede systemer og Infektionshygiejnens retningslinjer følges:

Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

Nebulisator (medicinforstøver), (8.13)

 

1. Inhalation via maske/ System 22 til den uintuberede patient (ikke Hi-flow)

Via drivgas (oxygen eller medicinsk luft) slynges medicin mod kammer, således at dråberne bliver finfordelt og danner et stort antal aerosoler, som patienten inhalerer via maske.

Systemet består af maske, medicinforstøver-kammer og iltslange.

Den ordinerede medicin fyldes i kammeret. Der blandes op med isoton NaCl til mindstevolumen på 5 ml, maksimumvolumen er 10 ml.

Patienten informeres og hjælpes masken på.

Der skrues op for iltflow, minimum 6l/min – maksimum 8 l/min, varighed 10 minutter.

Når inhalationsmedicinen er forstøvet (obs. der er residualvolument på 1 ml) slukkes for flowet, masken tages af og udskiftes til den ilttilførsel patienten fik inden inhalationen.

Slange, maske og kammer samt kammerets 3 dele adskilles. Forstøverkammeret skylles med filtreret vand og aftørres med Ethanol 70% mellem hver medicinadministration. Delene opbevares adskilt på et sugende underlag.

Sættet indeholdende maske, medicinforstøver og slange skiftes en gang i døgnet.

2. Inhalation via MDI-port til den intuberede, respiratorbehandlede patient

Anvendes til intuberede og respiratorbehandlede patienter.

 

C:\Users\wbl0\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DKFSU9QN\IMG_0790.jpg


Fig 1. MDI-port

 

Placer grønt mellemstykke med MDI-port mellem inspirationsslangen og Y-stykke

 

Inhalatoren rystes godt. Studs på inhalatoren og MDI-porten desinficeres med spritswaps. Inhalatoren sættes på studs i opret position. På patientens inspiration gives et pust med inhalationssprayen (et tryk). Der ventes 15 sekunder, før næste pust gives – igen på inspirationen. Fortsæt på samme måde indtil den ønskede dosis er nået, uden at fjerne inhalatoren.

Efter behandling sprittes MDI-port og inhalatorstuds af. Luk MDI-porten og anbring inhalatoren i ren beholder eller klar pose.

Inhalatoren følger patienten, og må ikke anvendes til andre patienter efter anbrud.

3. Inhalation via integreret nebulisator til den intuberede, respiratorbehandlede patient/ eller patient på Hi-flow

Anvendes til at give patienten på Hi-flow eller den intuberede patient inhalationsbehandling in-line respirationskredsløbet via respiratoren, hvor behandling via MDI-port ikke er muligt. Virker uden at ændre patientens respiratorparametre og kan fyldes uden at afbryde ventilationen. Inhalationstiden kan variere mellem medikamenter. Ligeledes kan patienternes tolerance for de forskellige stoffer være forskellig og derfor kan det være nødvendigt at ændre inhalationstid (se fig. 5.2)

3.1 Tilslutning af Aeroneb og Aerogen

Billede 2

Fig. 2 Aeroneb og Aerogensystem

 

 1. 1. Tilslut nebulisatorenheden til T-stykket ved at trykke nebulisatorenheden ind i T-stykket (=Aeroneb)

 2. 2. Tilslut Aeroneb til Aerogensystemet på respiratoren ved hjælp af nebulisatorkablet

 3. 3. 

  Udfør funktionstest af Aerogensystemet ved at komme medicin i kammeret og trykke på Nebuliseringstast On/off. Se at medicinen forstøves. Tryk på Nebuliseringstast On/off igen for at slukke

  Billede 3
  Fig.3 Nebuliseringstast On/off

 

 1. 1. Indsæt Aeroneb i respirationskredsløbet.
   

Billede 1

Indsæt Aeroneb mellem filter og inspirationsslange på den tørre side af fugter. Forbliver siddende efter endt nebulisering.
Skiftes hver 7. dag.

Alternativt kan aeroneb indsættes på inspirationsslangen ved y-stykket (se fig.1).

 

Fig.4 Placering af Aeroneb

 

3.2 Aktivering af inhalation/nebulisering på Hamiltonrespiratoren

C:\Users\wbl0\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DKFSU9QN\IMG_0835.jpg Fig 5.1.Tryk på System

 

Billede 11 Fig 5.2.Tryk på Nebuliser

 

Billede 10 Fig 5.3. Tryk på Aerogen. Indstil inhalationstid eller vælg kontinuerlig.

 

3.3 Intermiterende inhalation/nebulisering

Fyld den ordinerede inhalationsmedicin i Aeroneb (max 6 ml). Silikoneproppen kan åbnes og lukkes uden tab af tryk i respirationskredsløbet.

Inhalationstiden er standard 30 minutter, men kan justeres.

Start inhalationen ved at trykke på Nebuliseringstast On/off (Se fig.3).

Ved aktiv nebulisering lyser tasten grøn.

Anvendes der forskellig inhalationsmedicin bør man sikre at Aeroneb er helt tom og ren mellem inhalationerne. Eventuelt kommes 1 ml sterilvand i Aeroneb efter endt inhalation, og fornyet inhalation i 10 min.

3.4 Kontinuerlig inhalation/ nebulisering

Anvend blå sprøjte og tilhørende infusionsslange. Fyld infusionsslangen og tilslut den til Aeroneb.

Vælg kontinuerlig modus på Aerogen-modulet på respiratorskærmen.

Infusionshastighed må ikke overstige 0,2 ml/min eller 12 ml/t

Kontroller at nebulisatoren fungerer korrekt, og kammeret ikke bliver overfyldt eller løber tør.

 

3.5 Filterskift ved brug af nebuliser

Anvendes der filter på respirationsslangerne på ekspirationssiden skal dette skiftes minimun x 3 i døgnet. Vær også særlig opmærksom på ekspirationsfilter på respiratoren.

Referencer

Brugermanual. Hamilton-G5/S1.Version logiciel 2.6x 624074/11. 2016-02-25.

Produktinformation Cirrus TM 2 Nebuliser: https://dk.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/cirrus2-nebuliser-and-nebuliser-mask-kits

Gullbrandsen, Tove og Dag-Gunnar Stubberud. Intensivsykepleie. Cappelen Damm Akademisk. 3.udgave, 1. oplag, 2015. s. 446-450.

Aerogen Sole: Aerogen, System Instruction Manual

Retningslinje Infektionshygiejnen PRI Nebulisator (medicinforstøver) (8.13)

Arzu Ari . Aerosol Therapy in Pulmonary Critical Care. RESPIRATORY CARE • JUNE 2015 VOL 60 NO 6. Aerosol Therapy in Pulmonary Critical Care