Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inhalationsbehandling afsnit NOTIA

 

Medicin til luftveje, indgivet via medicinforstøver, til lokalbehandling med bronkodilaterende syntetisk glukokortikoid eller antibioticum: Inhalationsterapi med antibiotika

En medicinforstøver producerer et stort antal partikler, der hos ikke-intuberede patienter inhaleres via en maske, og hos intuberede patienter gives ”in line” (via respiratorslangesystemet).
Der er risiko for forurening af væsken i forstøveren, især hos intuberede patienter udgør kontaminerede aerosoler et problem, da trakealtuber giver adgang til patientens nedre luftveje. Derfor foretrækkes lukkede systemer, og Infektionshygiejnens retningslinjer følges:

Håndtering af udstyr til respirationsterapi (5.10)

Nebulisator (medicinforstøver), (8.13)

 

1. Inhalation via maske/System 22 til den ikke-intuberede patient

Via drivgas (oxygen eller medicinsk luft) slynges medicin mod kammer, således at dråberne bliver finfordelt og danner et stort antal aerosoler, som patienten inhalerer via maske.

Beskrivelse

System 22 består af maske, medicinforstøver-kammer og iltslange.

Den ordinerede medicin fyldes i kammeret. Der blandes op med Isoton NaCl til mindstevolumen på 5 ml. Patienten informeres og hjælpes masken på. Der skrues op for iltflow på 8 l ilt, varighed 10 minutter. Der vil være residualvolumen i kammeret på 1 ml. Dokumenter i medicinmodul i EPJ.

Når inhalationen er slut, slukkes for iltflowet, masken tages af og udskiftes til ilttilførsel, som patienten fik inden inhalationen.

Slange, maske og kammer samt kammerets 3 dele adskilles. Forstøverkammeret skylles med filtreret vand og aftørres med ethanol 70% mellem hver medicinadministration. Delene opbevares adskilt på et sugende underlag.

Skiftehyppighed

Systemet er ”single use” og skiftes x 1 i døgnet

 

2. Inhalation via MDI-port til den intuberede, respiratorbehandlede patient

Beskrivelse

Anvendes til intuberede og respiratorbehandlede patienter.

Visse respiratorslangesystemer har indbygget MDI-port (MDI-port: Metered Dose Inhalers).

Er der ikke en port, tilkobles grønt mellemstykke med MDI-port mellem dead space og respiratorfilter.

 

Billede 1

 

Inhalatoren rystes godt. Studs på inhalatoren og MDI-porten desinficeres med spritswaps. Inhalatoren sættes på, som vist på ovenstående billede.

På patientens inspiration gives et pust med inhalationssprayen (et tryk). Der ventes 15 sekunder, før næste pust gives – igen på inspirationen. Fortsæt på samme måde indtil den ønskede dosis er nået, uden at fjerne inhalatoren.

Efter behandling sprittes MDI-port og inhalatorstuds af. Luk MDI-porten og anbring inhalatoren i en ren beholder eller klar pose på sengebord.

Dokumenter i medicinmodul i EPJ.

Inhalatoren følger patienten, og må ikke bruges til andre patienter efter anbrud.

 

Dosis forslag

Beroudual®: 4 pust x 4-6 dagligt.

Flixotide® (Fluticason): 4 pust à 125 µg, svarende til 500 µg/dosis x 2 dagligt.

 

 

3. Inhalation via ultralydsforstøver/ Nebulizer til den intuberede, respiratorbehandlede patient

Anvendes til at give den intuberede patient inhalationsbehandling via respiratoren, hvor behandling via MDI-port ikke er muligt. Inhalationstiden kan variere mellem produkterne. Ligeledes kan patienternes tolerance for de forskellige stoffer være forskellig, og derfor kan det være nødvendigt at forlænge inhalationstiden.

 

Billede 2 T-stykke med gummimembran i toppen

 

Medicinkop

 

Glaskammer

Konnector tilslutningskabel forstøver/respirator
 

 

 

2.1 Intermitterende inhalation

Inden brug fyldes ultralydsforstøverens glaskammer med sterilt vand til den på glasset angivne maksimumstreg, og medicinkoppen lægges i. Ved efterfølgende behandlinger kontrolleres, at der er sterilt vand i glasset. Påsæt kabel mellem forstøver og respirator.

Fyld den ordinerede inhalationsmedicin i medicinkoppen (maks. 10 ml).

Skru T-stykket på. Kontroller, at gummimembranen i toppen er tæt.

Patienten informeres om proceduren. Placer ultralydsforstøveren mellem dead space og filteret på respiratorslangerne. Forstøveren skal altid være opretstående. Glaskammerbunden bliver varm under behandlingen.

Start behandlingen på respiratoren. Dokumenter i medicinmodul i EPJ.

Efter endt medicinadministration frakobles ultralydsforstøveren, tørres af med sprit og stilles i den dertil opsatte vægholder.

 

2.2 Kontinuerlig inhalation/ medicinforstøver forbliver tilkoblet respiratorslangerne

Inden brug fyldes ultralydsforstøverens glaskammer med sterilt vand til den på glasset angivne maksimumstreg, og medicinkoppen lægges i. Kontroller, at der er vand i glasset under behandlingen. Påsæt kabel mellem nebulisator og respirator.

Afsprit membranen. Den ordinerede medicin injiceres i medicinkoppen på forstøveren via membranen i T-stykket med en blå kanyle.

Kapnografen kan blive siddende på, men CO2 -aflæsningen påvirkes muligvis (og dead space forøges). Vær opmærksom på, at varmefugter kan overophede buffervandet, og forstøveren slukker automatisk, hvis det sker. Hvis muligt, slukkes varmfugteren, når der gives inhalation.

Anvendes der forskellig inhalationsmedicin, bør man sikre, at medicinkoppen er helt tom og ren mellem inhalationerne

 

Hyppighed for skift af Nebulizer

Ultralydsforstøver skiftes x 1 i døgnet. Medicinkop kommes i almindelig renovation. Glaskammer og T-stykke rengøres.

Anvendes ultralydsforstøveren kontinuerligt og er tilkoblet respiratorslangerne uden afbrydelse, skiftes ultralydsforstøver hver 7. dag.

 

Filterskift ved brug af Nebulizer

Når der anvendes ultralydsforstøver, skal filteret på respiratorslangerne skiftes x 1 i døgnet.

Dokumenter på observationsskema.

 

 

Referencer

Henvisning til referencer

DEFINITION: Akribe AS 2010, 2.udgave. 1 oplag Oslo 2010.

Simens Servoi Ventilator System V.1.2 Brugsanvisning

Gullbrandsen, Tove og Dag-Gunnar Stubberud. Intensivsykepleie. Cappelen Damm Akademisk. 3.udgave, 1. oplag, 2015. s. 446-450.