Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Inhalationsbehandling voksne patienter intensivt afsnit

Inhalationsbehandling generelt

Medicin indgivet via medicinforstøver til luftveje til lokalbehandling med bronkodilaterende, syntetisk glukokortikoid, eller antibiotika Inhalationsterapi med antibiotika

 

En medicinforstøver producerer et stort antal partikler, der inhaleres via en maske eller hos patienter på Hi-flow/intuberede patienter gives ”in line” via respiratorslangesystemet (1).

Inhalationsbehandling via respiratorslangesystem administreres via MDI-port eller via integreret nebulisator (mesh). Der findes ikke evidens for antallet af VAP eller dage i respirator mellem MDI og mesh nebulizer (2) (4).

Der ses et luftudslip ved administration af medicin via MDI-port, ikke ved Mesh nebulizer (3). Mesh nebulizer er således et lukket system og anvendes hos patienter med smitsomme luftbårne infektioner som Covid-19

Inhalation via maske/ System 22

Via drivgas (oxygen eller medicinsk luft) slynges medicin mod kammer, således at dråberne bliver finfordelt og danner et stort antal aerosoler, som patienten inhalerer via maske.

Systemet består af maske, medicinforstøver-kammer og iltslange.

Den ordinerede medicin fyldes i kammeret. Der blandes op med isoton NaCl til mindstevolumen på 5 ml, maksimumvolumen er 10 ml.

Patienten informeres og hjælpes masken på.

Der skrues op for ilt-flow, minimum 6l/min – maksimum 8 l/min, varighed 10 minutter.

Når inhalationsmedicinen er forstøvet (residualvolumen på 1 ml) slukkes for flowet, masken tages af og udskiftes til den ilttilførsel patienten fik inden inhalationen (5).

 

Slange, maske og kammer samt kammerets 3 dele adskilles. Forstøverkammeret skylles med filtreret vand og aftørres med Ethanol 70% mellem hver medicinadministration. Delene opbevares adskilt på et sugende underlag. Sættet indeholdende maske, medicinforstøver og slange skiftes en gang i døgnet (6).

 

Inhalation via MDI-port på respiratorslangesæt

Anvendes til intuberede og respiratorbehandlede patienter.

 

C:\Users\wbl0\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DKFSU9QN\IMG_0790.jpg Billede 7


Fig 1.
MDI-port   Fig. 1.1 MDI-port med markering af studs

 

Placer grønt mellemstykke med MDI-port mellem inspirationsslangen og Y-stykke (Fig 1) Den hvide pil nederst på studs skal vende i retning mod patienten (Fig 1.1).

 

Inhalatoren rystes. Studs på inhalatoren og MDI-porten desinficeres med sprit swaps. Inhalatoren sættes på studs i opret position. På patientens inspiration gives et pust med inhalationssprayen (et tryk). Der ventes 15 sekunder - 2 minutter, før næste pust gives – igen på inspirationen. Gentag indtil den ønskede dosis er givet, uden at fjerne inhalatoren (7).

Efter behandling fjernes inhalatoren, MDI-port og inhalatorstuds sprittes af. Luk MDI-porten og anbring inhalatoren i ren beholder.

Inhalatoren følger patienten, og må ikke anvendes til andre patienter efter anbrud.

Inhalation via nebulisator (Aerogen Solo) på respiratorslangesæt

Anvendes til at give patienten på Hi-flow eller den intuberede patient inhalationsbehandling in-line respirationskredsløbet via respiratoren. Virker uden at ændre patientens respiratorparametre og kan fyldes uden at afbryde ventilationen (8,9). Inhalationstiden kan variere mellem medikamenter. Ligeledes kan patienternes tolerance for de forskellige stoffer være forskellig, og derfor kan det være nødvendigt at ændre inhalationstid (se fig. 5.2)

3.1 Tilslutning af Aeroneb og Aerogen

Billede 2

Fig. 2 Aeroneb og Aerogensystem (8)

 

 1. 1. Tilslut nebulisatorenheden til T-stykket ved at trykke nebulisatorenheden ind i T-stykket (=Aeroneb)

 2. 2. Tilslut Aeroneb til Aerogensystemet på respiratoren ved hjælp af nebulisatorkablet

 3. 3. 

  Udfør funktionstest af Aerogensystemet ved at komme medicin i kammeret og trykke på Nebuliseringstast On/off. Se at medicinen forstøves. Tryk på Nebuliseringstast On/off igen for at slukke

  Billede 3
  Fig.3 Nebuliseringstast On/off

 

 1. 1. Indsæt Aeroneb i respirationskredsløbet.
   

Billede 1

Indsæt Aeroneb mellem filter og inspirationsslange på den tørre side af fugter. Forbliver siddende efter endt nebulisering.
Skiftes hver 7. dag.

Alternativt kan aeroneb indsættes på inspirationsslangen ved y-stykket (se fig.1) (10).

 

Fig.4 Placering af Aeroneb

 

Aktivering af inhalationsbehandling/nebulisering på Hamiltonrespiratoren

 

C:\Users\wbl0\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DKFSU9QN\IMG_0835.jpg Fig 5.1.Tryk på System

 

Billede 11 Fig 5.2.Tryk på Nebuliser

 

Billede 10 Fig 5.3. Tryk på Aerogen. Indstil inhalationstid og ekspiration eller vælg kontinuerlig.

Intermiterende inhalationsbehandling/nebulisering

Fyld den ordinerede inhalationsmedicin i Aeroneb (max 6 ml) (10). Silikoneproppen kan åbnes og lukkes uden tab af tryk i respirationskredsløbet (9).

Inhalationstiden er standard 30 minutter, men kan justeres.

Start inhalationen ved at trykke på Nebuliseringstast On/off (Se fig.3).

Ved aktiv nebulisering lyser tasten grøn.

Kontinuerlig inhalation/ nebulisering

Anvend blå sprøjte og tilhørende infusionsslange. Fyld infusionsslangen og tilslut den til Aeroneb (10).

Vælg kontinuerlig modus på Aerogen-modulet på respiratorskærmen.

Infusionshastighed må ikke overstige 0,2 ml/min eller 12 ml/t.

Kontroller at nebulisatoren fungerer korrekt, og kammeret ikke bliver overfyldt eller løber tør (10).

Filterskift ved brug af nebuliser

Anvendes der filter på respirationsslangerne på ekspirationssiden skal dette skiftes minimum x 3 i døgnet. Særlig opmærksom på kondens i ekspirationsfilter på respiratoren ved brug af nebuliser.

Referencer

 1. 4. Gullbrandsen, Tove og Dag-Gunnar Stubberud. Intensivsykepleie. Cappelen Damm Akademisk. 3.udgave, 1. oplag, 2015. s. 446-450.

 1. 5. Dubosky, Megan, Chen Yi-Fan, Henriksen Mary and Viens David L. Vibrating Mesh Nebulizer Compared With Metered-Dose Inhaler in Mecahanically Ventilated Subjects. Respiratory Care. April 2017, Vol 62, No 4.

 2. 6. Eain, Marc. Joyce, Mary. Macloughlin, Ronan. An in vitro visual study of fugitive aerosols released during aerosol therapy to an invasively ventilated simulated patient. Drug Delivery 2021, vol. 28, no. 1, 1496-1500

 3. 7. Holland, Agi, Smith, Fiona. Penny, Kay, McCrossan, Gill. Veitch, Linda, Nicholson, Caroline. Metered dose inhalers versus nebulizers for aerosol bronchodilator delivery for adult patients receiving mechanical ventilation in critical care units. Review Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 6;2013(6):CD008863. doi: 10.1002/14651858.CD008863.pub2

 4. 8. Produktinformation Cirrus TM 2 Nebuliser: https://dk.intersurgical.com/products/oxygen-and-aerosol-therapy/cirrus2-nebuliser-and-nebuliser-mask-kits

 5. 9. Rengøring og desinfektion af udstyr til understøttende respirationsterapi (8.10) (rn.dk)

 6. 10. Arzu Ari . Aerosol Therapy in Pulmonary Critical Care. RESPIRATORY CARE • JUNE 2015 VOL 60 NO 6.

 7. 11. Brugermanual Hamilton-G5/S1. Version logiciel 2.6x. 624074/11. 2016-02-25. S.3-15–3-25.

 8. 12. HAMILTON-G5-ops-manual-SW2.8x-en-624074.13.pdf. S.212-214 (Tilgået 4. november 2022)

 9. 13. 30-354-Rev-U-Aerogen-Solo-System-DFU-IN-Hosp-WEB.pdf (tilgået den 4. nov. 2022)