Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overbelægning, handleplan i Børneafdelingen

 

Beskrivelse

Så snart man nærmer sig en overbelægningssituation skal der indkaldes til ”Time-out”, hvor de ansvarshavende sygeplejersker og bagvagt sammen får overblik og i fællesskab finder konstruktive løsninger på situationen.

 

 

Følgende løsninger overvejes:

 

  1. 1) Ekstra senge på patientstuerne og mulighed for kohorteisolation.

 

  1. 2) Omvisitering eller overflytning i eget område (Børneafdelingen). I situationen findes den bedste plads for patienten, selv om det kan blive nødvendigt at gå på kompromis med specialekendskab, overnatningsbehov ol. Patienterne kan om nødvendigt overnatte i Børnemodtagelsen. Dette aftales mellem afsnitsledende sygeplejerske/ansvarshavende sygeplejersker/koordinatorer/bagvagt

Overflytning af neonatale børn til de øvrige afsnit, vil oftest ske til Døgnafsnit pga. disse børns behov for beskyttelse på enestue. Patientgruppen kan typisk være: Børn til lysbehandling og børn med trivselsproblem. Neonatalafsnittet modtager kun ”rene” spædbørn og helst under 1 mdr. gamle spædbørn fra de øvrige afsnit.

 

  1. 3) Opholdsstuer, samtalerum og evt. undersøgelsesrum inddrages til patientstuer, hvis ikke patienten kan placeres i et af de øvrige børneafsnit. Det overvejes om der er kandidater til Patienthotellet. Vælges denne mulighed, skal patienthotellet have klare instrukser om evt. opgaver i forhold til patienten, idet børneafdelingen oftest anvender hotellet til regulær overnatning på grund af lang køreafstand.

 

  1. 4) Gennemgang og udskrivning af patienter. Der foretages en ”ekstra” stuegang mhp. en vurdering af om patienter kan sendes hjem med telefonisk kontakt og/eller fremmøde næste dag. Dette sker i samarbejde med bagvagt

 

  1. 5) Aflysning af elektive patienter. Dette sker i samarbejde med bagvagt eller

ledende overlæge.

 

  1. 6) Omvisitering eller overflytning af patienter til andre børneafdelinger.

Børneafdelingen i Hjørring er så vidt muligt første valg. Dette sker altid i samarbejde med

bagvagt/ledende overlæge.

 

  1. 7) Som sidste løsning kan der åbnes pladser i Dagafsnittet. Bemanding af disse pladser skal planlægges i samarbejde mellem de ansvarshavende sygeplejersker

 

Såfremt de ansvarshavende sygeplejersker vurderer, at patientsikkerheden ikke kan opretholdes med de tilstedeværende ressourcer, skal der indkaldes ekstra ressourcer. Dette sker i et samarbejde mellem de ansvarshavende sygeplejersker. Der kan indkaldes personale fra både Døgnafsnit, Dagafsnit og Børnemodtagelsen, ligesom det overvejes om kollegaer fra Neonatalafsnit kan hjælpe. De ansvarshavende sygeplejersker er i en position, hvor de i yderste konsekvens kan pålægge kollegaer at blive efter endt arbejdstid.

 

Ved uløselige problemer kan Afdelingsledelsen kontaktes. Se Børneafdelingens telefon- og adresseliste.

 

Ved overbelægning i Børneafdelingen eller i enkelte afsnit af Børneafdelingen er det ifølge Brandmyndighederne ikke tilladt at have senge i gangarealer.

 

 

 

 

Formål

At børneafdelingens personale kan handle i overbelægningssituationer

 

Referencer