Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Siemens - Konstanskontrol

 

Forberedelse.
 

Aircalibrering.
 

Vælg: ”Setup” øverst
Vælg : ”Calibration”
Tryk: OK

 

 

Montering af standardfantom.
 

Afmontér endepladen og montér fantomet. Skal bare slides i – ikke skrues.

 

 

Konstanstest.
 

Vælg. ”Options” øverst
Vælg: ”Service”
Vælg: ”Local Service”
 

Slet adgangskoden og tryk: OK
Vælg: ”Quality Assurance”
Tryk på ”Constancy”

 

 

Valg af målinger
 

Sæt flueben i:
 

-Phantom Check
-Lightmarker
-Slice
-Homogeneity/Water
-Noice
 

Tryk: Go

Indtast navn på den der laver testen

Tryk: Go

 

Positionering af fantom.
 

Kør fantom ind i gantryet

Centrér med det yderste centreringslys på fantomets afmærkning.

Kør ind til den inderste centrering med ”move-knappen”

Tryk: Go
Vent et øjeblik.

Tryk: Start
 

Scanneren checker automatisk phantom.
 

 

Lightmarker.
 

Sammenlign den korte og lange strimmel kl. 12 på billedet til venstre.
De skal være rimelig ensrettede.
Korrigér lejeposition hvis det er nødvendigt.
 

Find det billede som stemmer bedst overens og tryk på det
Scanneren korrigerer selv og laver et nyt scan.
 

Når Z-positionen er korrekt indstillet
Tryk:” Continue” nederst.
 

Herefter checkes ”Slice” automatisk.

 

 

Homogenitet.
 

Testprogrammet fortsætter automatisk, hvis foregående test er i orden.
Målingen gentages automatisk for forskellige rørspændinger.

 

 

Noice.
 

Testprogrammet fortsætter automatisk, hvis foregående test er i orden.
Målingen gentages automatisk for forskellige rørspændinger.

Klik på krydset for at afslutte, når alle test er completed.

 

Indtast i X-basen.