Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Endometriose

 

Definition

Forekomst af endometrielignende væv bestående af kirtler og cytogen stroma lokaliseret uden for uterus.

 

Symptomer

Underlivssmerter med såvel cyklisk som uden cyklisk præg, dog ofte forværring præmenstruelt.

Sekundært dysmenorè, dyb intern dyspareuni, infertilitet, defækationssmerter.

 

Undersøgelse

Laparoskopi med biopsi og histologisk påvisning af endometriose. Der bør tages gode store biopsier.

Udbredelsen vurderes bedst på menstruationstidspunktet.

Endometriose kan variere utrolig meget i udseende fra større endometriomer til diskrete, rødlige, klare, hvidlige, gul-brune eller blåsorte forandringer.

 

Behandling

Individuel afhængig af patientens gener, alder og fertilitet.

Medicinsk behandling

Tilsigter at reducere patientens smerter ved at dæmpe endometriosens aktivitet. Da endometriose er østrogenafhængig, er princippet at opnå lave østrogenkoncentrationer uden at skabe hypo-østrogenæmi, hvis ville medfører risiko for knoglevævstab og menopause.

 

P-piller: Der skal anvendes monofasiske gestagendominerende lavdosis p-piller. Pillerne skal indtages i så lange cykli som mulig, eventuelt kontinuerligt.
Ved generende gennembrudsblødning kan man forsøge at give 2 p-piller daglig i 1 uges tid.

 

Gestagen: Der gives normalt Noretisteron/Perlutex 10 mg. X 2 dagligt. Dosis kan eventuelt øges helt op til 30 mg. Dagligt.

Målet her er som ved anden behandling, at patienten bliver amenorrhoisk. Større doser af gestagen medfører ofte gestagene bivirkninger.

Gestagenkan også anvendes i form af gestagenspiral (Levonovaspiral).

Giana H behandling kan gives som en daglig spraybehandling eller som depotpræparat med 4 ugers interval. Behandlingen bør ikke strække sig ud over 6 måneder og bør som hovedregel ledsages af fx Kliogest eller Livial for at modvirker bivirkninger og specielt knoglevævstab.

 

Kirurgisk behandling

Sigter mod at fjerne alt synlig endometriose, dog med behørig hensyntagen til eventuelt fertilitetsønske.

  • • Operation bør om muligt foretages laparoskopisk.

  • • Ved meget svære forandringer kan indgreb i 2 trin med 3 måneders mellemrum, hvor man giver Giana H Behandling i den mellemliggende periode. Indgrebet tilstræber at fjerne alt synlig endometriose og specielt endometriosecyster skal altid saneres og ikke blot dræneres. Endometriosekirurgien kræver således en erfaren operatør.

  • • Patienterne bør postoperativt sættes i behandling med monofasisk lavdosis p-piller i lange cykli eller kontinuerligt.

  • • Patienter med fertilitetsønske bør ofte henvises til fertilitetsklinik umiddelbart efter operation.

  • • Ved patienter med meget svære endometrioseforandringer og vedvarende intratraktable smertegener kan radikal kirurgi med hysterektomi og bilateral salpingoooforektomi komme på tale, såfremt patienten ikke længere har fertilitetsønske.