Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akutmodtagelse af patienter ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

 

Problemstilling

Gynækologisk Obstetrisk afdeling modtager akutte patienter på flere lokaliteter.

Dette dokument definerer rammerne for modtagelse af akutte patienter ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.

 

Målgruppe

Medarbejdere ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.

 

Definition af begreber

Akut patient: en person med pludselig opstået sygdom, som kræver umiddelbar diagnostik og behandling.

 

Visitation af patienter

Patienten er inden henvendelsen til afdelingen visiteret af læge/jordemoder.

Lukket modtagelse: En lukket modtagelse modtager kun visiterede patienter.

Åben modtagelse: En åben modtagelse modtager både visiterede og ikke-visiterede patienter.

 

Formål

Der opstilles fælles lokale krav i form af beskrivelse af akut modtagelse af patienter ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.

 

Beskrivelse

Ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling modtages både akutte gynækologiske og akutte obstetriske patienter.

Akutte gynækologiske patienter modtages i dagtimerne på Akutstuen. Akutstuen er en lukket modtagelse, hvor alle patienter er henvist fra egen læge eller vagtlæge.

 

Akutstuen

Akutstuen har åbent i dagtimerne. Ved henvendelse fra den praktiserende læge aftales tid samme dag eller eventuelt dagen efter.

Patienter henvist i vagten får en aftalt tid den næstfølgende dag på Akutstuen, med mindre der er behov for akut indlæggelse på Sengeafsnit.

 

Visitationsregler

Se instruksen Akutstuen - Visitationsregler

 

Kompetenceniveau

Den lægelige funktion på Akutstuen kan varetages af alle læger i afdelingen. Varetages funktionen af en yngre læge, vil der altid være en speciallæge som supervisor.

Derudover vil der altid være en sygeplejerske til stede.

 

Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet

Udenfor den normale dagarbejdstid modtages akutte patienter på sengeafsnittet.

Sengeafsnittet er en lukket modtagelse.

Patienterne kan henvises via vagthavende læge, af egen læge eller vagtlæge.

Akutte patienter modtages af læge på samme kompetenceniveau som på Akutstuen.

Der er altid en speciallæge i vagt.

Meget akut syge patienter, der har behov for uopsættelig behandling, kan i dagtiden også visiteres til sengeafsnittet.

 

Fødegang

Fødegangen fungerer både som en åben og lukket modtagelse, idet der kan visiteres patienter fra egen læge, vagtlæge og jordemoder, men der er mulighed for, at patienterne selv kan kontakte fødegangen. Visitationen foregår i disse situationer ved den jordemoder, der modtager telefonopkaldet fra den gravide/fødende kvinde.

Jordemoderen vurderer herefter, om der er behov for, at patienten skal møde akut på fødegangen eller afvente.

Ved akut modtagelse på fødegangen af gravide/fødende foretages den første visitation oftest af jordemoder, der kan tilkalde en læge.

På fødegangen forefindes også ultralydsudstyr.

Der vil altid være en speciallæge i vagt på afdelingen.

 

Barselsafsnit

Akutte barselspatienter kan henvises til barselsafsnittet enten via egen læge og jordemoder, men der er også mulighed for, at den enkelte person selv henvender sig. Afsnittet fungerer således både som en åben og en lukket modtagelse.

Se instruks Modtagelse af akutte patienter på barselsafsnittet

 

Fertilitetsenheden

For patienter, der er i et aktuelt behandlingsforløb på Fertilitetsenheden, er der mulighed for direkte henvendelse i enheden i tilfælde af akut opståede problemer.

Fertilitetsenhedens speciallæger vil da visitere til tilsyn på klinikken samme dag eller følgende dag eller til akut tilsyn, på henholdsvis en af regionens gynækologiske afdelinger.