Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstilrettelæggelse for læger på Gynækologisk-Obstetrisk afdeling

 

Målgruppe

Alle læger på Gynækologisk Obstetrisk afdeling.

 

Definition

Læge i uddannelsesstilling: Læge under uddannelse til speciallæge i almen medicin (AP-læge).

 

Læge i uddannelsesstilling: Læge under uddannelse til speciallæge i gynækologi og obstetrik.

 

Læge i introduktionsstilling: Læge, der har 1 års ansættelse før ansættelse i uddannelsesstilling til speciallæge i gynækologi og obstetrik.

 

Formål

Sikre, at arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn til faglig kvalitet, patientbehov og lægefaglig uddannelse.

 

Metode

Der udarbejdes foreløbige vagtskemaer for 4 måneder af gangen.

Der udarbejdes endeligt vagtskema hver måned. Vagtskemaet udkommer ca. en måned før dets ikrafttrædelse.

Der udarbejdes ugeskemaer for 3-4 uger ad gangen.

Der udarbejdes dagligt Dagarbejdsskema

 

Beskrivelse

Vagten varetages af 3 læger:

Forvagt: AP-læge eller læge i introduktionsstilling med dagtjeneste fra kl. 8.00-19.00.

Mellemvagt: Læge i uddannelsesstilling til speciallæge i gynækologi og obstetrik eller læge i introduktionsstilling eller afdelingslæge.

Bagvagt: Speciallæge i gynækologi og obstetrik.

 

Dagarbejde

Arbejdet skal tilrettelægges således, at alle dagfunktioner er dækket.

 

Operationer

På stor operationsstue skal der sædvanligvis være en speciallæge tilstede eller en speciallæge skal kunne tilkaldes.

På lille operationsstue foretages indgreb oftest af læge i introduktionsstilling eller læge i uddannelsesstilling til speciallæge i gynækologi og obstetrik. Speciallæge skal kunne tilkaldes.

 

Stuegang

Den gynækologiske stuegang varetages af de søjletilknyttede speciallæger, og så vidt muligt af operatør samt af læger i uddannelsesstilling til speciallæger i gynækologi og obstetrik, introduktionslæger og AP-læger.

Den obstetriske stuegang varetages af læger i uddannelsesstillinger inkl. AP-læger og læger i introduktionsstilling med mulighed for speciallægesupervision og af speciallæger.

Journaloptagelse

Journaloptagelse varetages af læger i uddannelsesstilling og i introduktionsstilling.

 

Vagt på Fødegangen

Vagten varetages af læge i uddannelsesstilling til speciallæge i gynækologi og obstetrisk, læge i introduktionsstilling eller speciallæge.

Varetages funktionen ikke af speciallæge, skal der altid være en speciallæge som supervisor.

 

Akutstue

Funktionen varetages oftest af læge i uddannelsesstilling med en supervisor med højere kompetenceniveau.

 

Obstetrisk Ambulatorium

Funktionen kan varetages af læge i uddannelsesstilling til speciallæge i gynækologi og obstetrik, eventuelt af læge i introduktionsstilling. Speciallæge med subspeciale i obstetrik skal altid kunne tilkaldes.

 

Gynækologisk Ambulatorium

Funktionen varetages af speciallæger og læger i uddannelsesstillinger til speciallæge i Gynækologi og obstetrik, samt af læger i introduktionsstillinger og læger i uddannelsesstillinger. Speciallæge med subspeciale i Gynækologi skal altid kunne tilkaldes.

 

Hobro Sygehus

Den ambulante og operative funktion ved Hobro Sygehus varetages af overlæger og afdelingslæger.

 

Supervision

Der skal dagligt være en læge til supervision af Fødegang og Akutstue.

 

Uddannelse

Uddannelse varetages i henhold til gældende uddannelsesplaner.

 

Planlægning af ugeprogram

Funktionen varetages af 2 overlæger i samarbejde med den ledende overlæge. De har kompetence til at lukke ambulatorier og operationsstuer, hvis der mangler læger (langtidssygdom/kurser eller andet fravær).

 

Sygdom

Akut sygdom skal altid meddeles til bagvagten.

 

Indikatorer

Alle læger skal kende alle skemaer for arbejdstilrettelæggelse.

Alle læger er forpligtigede til at rette henvendelse til skema-læggere, hvis der er fejl i vagtskema/ugeskema/dag-arbejdsskema.