Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forskningsudvalg –Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

 

Beskrivelse

Forskningen på Aalborg Universitetshospital er organiseret med en forskningsadministration ledet af en forskningschef og et forskningsråd med repræsentanter fra Aalborg Universitetshospital og de vigtigste samarbejdspartnere (Aarhus Universitet og Aalborg Universitet).

 

Forskningsenhed for Klinik Sygepleje er er tværgående afdeling målrettet sygehusets sygeplejefaglige forskning. Forskningsenheden er en selvstændig enhed, der refererer til chefsygeplejersken.

 

Der er på alle afdelinger valgt en forskningsansvarlig, der varetager en række forskningsledelsesmæssige funktioner og som har direkte kontakt til forskningschefen. De forskningsansvarlige har en vigtig funktion i udviklingen af forskningscentre på tværs af afdelingerne og at fremme forskningen ved sygehusets afdelinger.

 

En forskningsmæssig indsats er nødvendigt for at kunne trække og fastholde kvalificeret personale og skal derfor betragtes som en kerneopgave på lige fod med selve patientbehandlingen.

 

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling har skabt et forskningsmiljø, hvor der forskes inden for stort set alle subspecialer.

Der er 10 forskningsaktive læger og 3 Ph.d.- studerende læger.

Til afdelingen er knyttet 4 kliniske lektorer og 2 professorater.

 

Forskningsudvalget består af:

Ole Mathiesen, ledende overlæge, Ph.d.

Aage Knudsen, overlæge, dr. med.

Karin Glavind, overlæge.

Anne Nødgaard Weidemann Sørensen, overlæge, Ph.d.

Ole Bjarne Christiansen, professor, overlæge, dr. med.

Ulrik Schiøler Kesmodel, professor, overlæge, Ph.d.