Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af SSI-svar vedrørende Tuberkulose

Beskrivelse

Håndtering af SSI-svar efter undersøgelse for tuberkulose

Definition af begreber

 • • SSI = Statens Serum Institut

 • • BAL = Bronkialvæske

 • • Ekspektorat dyrkning

 • • TB = Tuberkulose

 • • Sengeafdeling 6V = Lungemedicinsk sengeafsnit

Målgruppe – modtagelse

Sekretærer i Lungemedicinsk Afdeling

Formål

Dette for at sikre korrekt arbejdsgang for overdragelse af svarene

Metode

Ved modtagelse af SSI-svar sorteres disse og videregives til relevante læge/sekretær

Når svarene sorteres skal der skelnes i første omgang mellem hvilket materiale der er dyrket svar på- hvis det er svar vedrørende TB skelnes der mellem BRONKIALVÆSKE (BAL) og EKSPEKTORAT dyrkning.

Derudover kommer der også svar på QUANTIFERONTEST, som er en blodprøve der tages for at se, om pt. har tuberkulose antigen i blodet.

 • • Ved BRONKIALVÆSKE gives svar til Dagafsnittets sekretær/læge

 • • Ved EKSPEKTORAT gives svar til relevant ambulatoriesekretær/læge

 • • Ved QUANTIFERONTEST gives svar til relevant ambulatoriesekretær/læge. Hvis der er tale om en pt. der har indgået i miljøundersøgelse (IP-XXXX står skrevet på bemærkningslinjen i AS400), gives svar til Lotte Nørholm/UMW.

Hvis svaret vedrører en patient der er/har været tilknyttet Sengeafdeling 6V UDEN nogen ambulant tilknytning overgives svaret til 6V

Hvis svaret er på en udskrevet patient MED ambulant forløb overgives svaret til relevant sekretær/læge

 

Hvis et svar overleveres til sekretær, er det dennes ansvar, at formidle svaret videre til relevant læge

Når svaret er set og godkendt af læge, kan dette makuleres, da det kan findes i MIBA

 

 • • Endelige SSI-svar (56 døgn) skal i bagvagtskassen

 • • 1760- Foreløbige SSI-svar skal gives til relevant sekretær. Journalen med samtlige svar skal lægges til relevant læge

 • • 1791 - Foreløbige SSI-svar skal lægges i TB ansvarlig overlæges bakke

 • • ALLE SSI-svar (1760, 1791 og 1712) skal kvitteres og efterfølgende sendes til skanning