Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transcervikal polypresektion, TCPR på operationsgangen

 

Beskrivelse

Endometriepolypper er udvækster af det basale af endometriet som er beklædt med endometrium. Prævalensen – i et dansk studie – er 5,8% præmenopausale og 11,8% hos postmenopausale.

 

Symptomer

Menoragi, metroragi, intermenstruelle pletblødninger, kontaktblødning, postmenopausal blødning og infertilitet/abort.

 

Endometriepolypper kan være asymtomatiske.

Polypper (inkl. asymptomatiske polypper) er sjældent maligne. Malignitetsrisikoen er størst hos postmenopausale.

 

Polypper diagnosticeres ved vaginal ultralydsskanning, vandskanning og/eller hysteroskopi.

 

Diagnosekode: DN840

 

Operationskode: KLCB25, KULC12

 

Indikationer

Intrakavitær proces påvist/mistænkt ved vaginalskanning og vandskanning.

 

Præoperativt

 • • Hb på indikation

 • • Operatørsamtale

 

Operation

TCPR udføres som dagkirurgisk indgreb.

 • • Patienten møder fastende på Gynækologisk Dagafsnit og udskrives af operatøren samme eftermiddag.

 • • Indgrebet udføres i universel anæstesi, i regional eller eventuel i lokal anæstesi, eller uden anæstesi.

 • • Klotang sættes på portio. Cervikalkanalen dilateres med Hegars dilatatorer til 9½-10½ mm.

 • • Resektoskopet med monteret elslynge indføres under synets vejledning.

 • • Hele uterinkaviteten efterses. Antal polypper og polypstørrelse noteres. Polyppen reseceres herefter til uterinvæggens niveau. Polypstilken skal også receseres. Alle vævsspåner fjernes fra uterinkaviteten og sendes til Patologisk Institut.

 • • Der foretages elkoagulation over polypstilken.

 • • Ved bipolær teknik anvendes som distensions – og skyllemiddel NaCl.

 • • Per- og postoperativt monitoreres væskeind- og udgift for at mindske risikoen for overload.

 • • Der gives ikke rutinemæssigt profylaktisk antibiotika.

 

 

Postoperativt

 • • Operatøren har ansvaret for, at patienten får mikroskopisvaret.

 • • Ambulant kontrol er ikke obligatorisk, men kan efter behov aftales individuelt.

 

Komplikationer

Meget sjældent.
 

Se instrukser:

Mini-mikrohysteroskopi på operationsgangen

Transcervikal endometrieresektion, TCER,

Fibromresektion, TCFR

Mini-mikrohysteroskopi i Gynækologisk Ambulatorium

Hysteroskoper og deres anvendelser


 

 

Referencer

DSOG Guidelines vedrørende udredning og behandling af kvinder med blødningsforstyrrelser 2011 og endometriepolypper 2012.