Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Permanent ascites-/pleuradræn

 

 

Beskrivelse

I det følgende beskrives et standardforløb for patienter, der skal have anlagt permanent ascites- eller pleuradræn. Drænage tilbydes, når patienten gentagne gange har gener af væske fra enten bughule eller pleura. Ascites- eller pleuravæske dannes hyppigt på malign basis, men kan også skyldes hypoalbuminæmi, inkompensatio cordis og cirrhosis hepatika.

 

Indgrebet foretages for nuværende på Onkologisk Dagafsnits operationsstue.

 

Patienter, der skal have anlagt permanent ascites- eller pleuradræn, skal have booket ambulant kontakt eller indlæggelse på stamafdeling.

Onkologiske patienter møder ambulant eller til indlægges i sengeafsnit D1 eller D3. Patienter fra andre specialer bookes ambulant eller til indlægges i eget speciale. Der kan efter aftale undtagelsesvis planlægges indlægges i Onkologisk Afsnit D1 eller D3.

 

Før patienter henvises, skal der foreligge en lægefaglig vurdering af, om patienten er velegnet til at få anlagt permanent ascites- eller pleuradræn, se henvisningskriterier under afsnittet Forberedelse.

 

Forberedelse

 • • Der sendes en henvisning til Visitationen i Onkologisk Afdeling.

Ved indlagte patienter på sengeafsnit D1 og D3 kan der rettes kontakt til forløbskoordinator for bookning af onkologiske patienter.

 • • Af henvisningen skal fremgå: grundsygdom, performancestatus, evt. aftaler med Hospice, Team for Lindrende Behandling og lignende, hvilken side for pleuradræn, AK behandling.

 • • Patienter med tilknytning til Onkologisk Afdeling informeres af læge fra eget team. Hvis patienten fin-des egnet til dræn, bookes patienten derefter af forløbskoordinator til D1 eller D3. Patienter fra anden afdeling på hospitalet skal bookes til ambulant kontakt eller indlægges i eget stamafsnit. Tider til anlæggelse af dræn er mandag, tirsdag og fredag på port lejet på OP-stuen i Onkologisk Dagafsnittet .

 • • Blodprøver: APTT, INR, trombocytter må være op til 3 dage gamle før planlagt indgreb. Hvis de skal tages samme dag, skal patienten møde kl. 08.00.

 • • Ved permanent pleuradræn anlæggelse bestilles der røntgen af thorax efter første tapning. Det er forvagten på stamafdelingen, der skal se svar af røntgenbillederne før patienten kan gå hjem.

 • • I forhold til AK behandling følges følgende retningslinjer https://pri.rn.dk/Sider/10651.aspx og http://dsth.dk/bridging/. Det er henvisende afdelings ansvar at planlægge pausering/bridging af AK behandling inden anlæggelse af permanent dræn.

Indgrebet skal klassificeres med intermediær blødningsrisiko.

 • • Patienten skal ikke være fastende.

 • • Patienter til permanent pleuradræn og ascitesdræn skal have en i.v adgang.

 • • Patienten kan ved behov få præmedicin som engangsordination inden indgrebet, dette ordineres af stuegangsgående læge

 • • Patienten møder op til ambulant kontakt eller indlæggelse i eget stamafsnit samme dag som indgreb og ses af læge inden anlæggelsen. I Onkologisk Afdeling modtages patienten af forvagt fra Akutfunktionen.

 • • Forvagten som modtager patienten i stamafdelingen på dagen for anlæggelsen, er ansvarlig for at ordinere inj. Cefuroxim 1,5 g i.v til indgift max 1 time før indgrebet.

 • • Patienten køres i seng til Onkologisk Dagafsnit og skal være i OP-tøj. OP bestiller portør. Der medsendes 1 stk. drænsæt, enten pleura- eller ascitesdræn. Drænsæt hentes på D1.
  Ved ikke onkologiske patienter henter personalet på OP-stuen drænet på Onkologisk Sengeafsnit D1
  .

 

Indgrebet

 

Observation efter drænanlæggelse

 • • Efter første tapning af pleuravæske tages røntgen af thorax.

 • • Patienten køres tilbage til stamafdelingen i seng og observeres for smerter.

 • • Drænflaske/pose frakobles, når der ikke længere er produktion i drænet. Der må dræneres så meget der er, eller til patienten får ondt eller hoste.

 • • Forbindingen observeres for gennemsivning, og skiftes før patienten går hjem således at drænet nu dækkes af forbindingen. Se eksternt link fra Vingmed.

 • • Patienten kan gå hjem, når den kliniske tilstand tillader det, og patienten er tilset af en læge og røntgen af thorax er set.

 • • Der er ikke behov for lægefaglig opfølgning. Hjemmeplejen vil foretage nødvendig opfølgning og evt. kontakte stamafdelingen ved behov.

 

Vær OBS på:

 • • Hvis drænet tilstopper eller der opstår andre problemer, tages kontakt til Akutfunktionen i det team man er tilknyttet.

 • • Ved skade på ventil kan denne skiftes. Ventilen kan anskaffes ved kontakt til Vingmed.

 • • Skal drænet fjernes pga. gener, manglende funktion eller infektion skal der sendes fornyet henvisning til Onkologisk Afdeling (som til fjernelse af port).

Ved skader på selve drænet skal hele drænet skiftes (henvisning til Onkologisk Afdeling).

 

Opgaver for patientens stamsengeafsnit

 • • Der sendes E-brev (Korrespondance ved ambulant kontakt og Pleje Forløbs Plan efter indlæggelse) til kommunen mhp. at bestille hjemmesygeplejerske til forbindskift samt tømning af dræn og suturfjernelse. Instruks er i skiftesættet.

Se desuden eksternt link fra Vingmed - Drænageinstruktion fra Vingmed til PleurX katetersystem, som er en vejledning til anvendelse efter drænanlæggelse og første drænage under indlæggelse. Det eksterne link kan med fordel indsættes i E-brevet.

 • • Sygeplejersken lægger plan for forslag til tømning, hyppighed og mængde efter patientens historik og symptomer på behov for tømning fra tidligere.

 • • Information i forhold til hvor meget der må udtømmes dagligt i eget hjem.

Anbefalinger i forhold til ascitesdrænage er maks. 2 liter dagligt.

Anbefalinger i forhold til pleuradrænage er maks. 1 liter dagligt. I så fald patienten har pleuradræn på begge lunger dræneres 1 lunge ad gangen. Stadig maks. 1 liter per lunge

 • • Hjemmesygeplejerske informeres om at kontakte repræsentant fra firmaet Vingmed (tlf. 20767240) for at lave aftale om besøg og oplæring i hjemmet hos patienten. Hjemmesygeplejersken får ved dette besøg oplæring sammen med patienten, hjemmesygeplejersken kan efterfølgende varetage opgaven. Ved ønske kan patienten selv overtage, når hjemmesygeplejersken har hjulpet med de første dræneringer.

 • • Kort resume af den ambulantkontakt /indlæggelse.

 • • Hjemmesygeplejersken informeres om suturfjernelse på 10. dag ved guidewire indstiksstedet og 3-6 uger for fastholdelsessutur ved drænet. Anlæggeren af drænet vurderer dette og skriver i journalen, hvor lang tid de sidste suturer skal sidde (se evt. bilag 1).

 • • Firmaet Vingmed A/S informeres om den forventede opringning fra hjemmesygeplejersken via patientoplysningsskemaet.

 

 • ➢ Skemaet udfyldes – tryk derefter send ind

 1. 1. Rubrikken omkring hjemmeplejen:

Vi ved ikke altid hvem, der er kontaktperson hos hjemmeplejen, så derfor kan vi ikke skrive dette.

Det er heller ikke altid vi ved om hjemmeplejen har brug for at kontakte Vingmed. I disse tilfælde skriver vi, at hjemmeplejen kontakter Vingmed ved behov.

 1. 2. Der skal ikke søges om bevilling.

 2. 3. Har man brug for at skrive bemærkninger, er der et felt dertil nederst på siden. I dette felt skrives hvornår de sidste suturer skal fjernes.

 

 • • Information til patient/hjemmesygeplejerske om at kontakte Vingmed ved behov for varer.

 • • Der bestilles 1. levering af drænflasker til hjemmet på mail til hjemmepatienter@rn.dk af henvisende afdeling.

 • • Afdelingens rekvirentnummer oplyses.

 

Sengeafsnittet medsender ved udskrivelsen

Ved ascitesdræn:

 • •  2 flasker med skiftesæt = drænage-kit

 • •  2 flasker uden skiftesæt

 • •  1 ventilhætte

 • •  2 sutursæt

 

Ved pleuradræn:

 • • 2 flasker med skiftesæt= drænage-kit

 • • 1 ventilhætte

 • • 2 sutursæt

 

Produkterne kan anskaffes ved kontakt til Vingmed på følgende måde:

 

Bestilling til patienten efter udskrivelsen

 • • Patient eller hjemmesygeplejersken kontakter herefter Vingmed på tlf. 46367240 på hverdage mellem 8-16, der så bestiller varerne. Varerne betales af stamafdeling, derfor oplyses et ordrenr. Onkologiske patienter medsendes Infoseddel ang. bestilling af vare fremadrettet.

 

 • • Varenumre:

Vacuumflaske 1000 ml: 521556

Vacuumflaske med skiftesæt: 502989

Ventilhætte: 521557

PleurX kateter kit ”adgangskit”: 532683 (Dette kit anvendes til skyl og evt. væskeudtrækning)

 

Bestilling til sengeafsnittet

 • • Ils-online – samme varenumre som ovenstående

 • • Ventilhætte: 521557

 • • PleurX kateter kit ”adgangskit”: 532683

 • • Løse procedurepakker: 532727 (skiftesæt uden flaske f.eks. ved hyppigere forbindskift)

 

Opgaver for primær sektor

Ring til konsulent fra firmaet Vingmed (tlf. 20767240) eller (mail: mk@vingmed.dk) og aftal tid til fælles hjemmebesøg i hjemmet, hvor oplæring kan finde sted. Konsulenten er adviseret fra stamafdeling afdeling om den patient, som bliver udskrevet.

Meddele patienten tidspunkt for besøg i hjemmet.

 

Definition af begreber

Ascitesvæske er fri væske i peritoneum.

 

Permanent ascitesdrænage er et indgreb, der foretages i lokal anæstesi (LA), når patienten gentagne gange har gener fra væske i bughulen. Da drænet tunneleres, sikrer det lang afstand fra ascitesvæsken til hudoverfladen og nedsætter risikoen for infektioner. Drænet kan ligge i årevis, og hvis det skal fjernes, skal dette gøres kirurgisk i LA. Indgrebet foregår i Onkologisk Dagafsnit.
 

Pleuravæske er fri væske i pleurahulen (lungehulen).

 

Permanent pleuradrænage er et indgreb, der foretages i la, når patienten gentagne gange har gener fra væske i pleurahulen. Da drænet tunneleres, sikrer det lang afstand fra pleuravæsken til hudoverfladen og nedsætter risikoen for infektioner. Drænet kan ligge i årevis, og hvis det skal fjernes, skal dette gøres kirurgisk i la. Indgrebet foregår i Onkologisk Dagafsnit.

 

Fastholdelsessutur er den sutur der er sat omkring drænet ved udgangsstedet på huden. Se bilag 1.

 

Sutur ved guidewire indstikssted, er sutur i huden hvor der ikke er et dræn. Se bilag 1.

 

Vacuumflaske er drænage flasken, der tilsluttes drænet ifm. drænagen.

 

E-brev: ved ambulant kontakt = korrespondance, efter indlæggelse = Pleje Forløbs Plan (PFP)

 

Eksternt link

https://www.vingmed.dk/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/4121524_Draenageinstruktion-orange_jan_2021_ny.pdf

 

Drænage - Vingmed A/S

 

PleurX drænage instruktionsvideoer - Vingmed A/S

 

 

Bilag

Bilag 1 - Permanentdræn PleurX suturfjernelse

 

Målgruppe

Patienter, der gentagne gange har behov for drænage af ascites- eller pleuravæske af både maligne og benigne årsager.

 

Formål

Formålet er at drænere patienter med recidiverende væskedannelse i lunge eller bughule, via permanente dræn i hjemmet således, at indlæggelser og ventetider undgås og dermed forbedrer patientens livskvalitet og almentilstand.

 

Dokumentation

Der dokumenteres i Clinical Suite:

 • at permanent dræn er anlagt.

 • drænage output, udseende, forbinding mm.

 • patientens almene tilstand

 • at varer er bestilt hos Vingmed

 • at Patientoplysningsskemaet hos Vingmed er udfyldt

 • hjemmesygeplejersken er informeret

 

 

Anbefalinger til patient i forhold til bad

Vingmed anbefaler patienten kun tager brusebad.

Ved ønske om havbad eller svømmehal mm kan der rettes henvendelse til konsulent fra firmaet Vingmed (tlf. 20767240) mhp vurdering og vejledning i forhold til den enkelte patient, hvor patienten har et stort ønske om badning for at opretholde livskvalitet.

Vejledningen fra Vingmed og aftaler bør dokumenteres af læge i patientens journal.