Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse, håndtering og reaktion på prøvesvar i Opsøgende Psykoseteam, Klinik Psykiatri Nord

Prøvetyper der rekvireres

Prøvetyper der rekvireres: Blodprøver, EKG, CT- og MR-scanning.

 

Blodprøver (ikke-akutte svar):

NOPT personalets bestiller blodprøver i LABKA. Efterfølgende får pt. taget blodprøve hos egen læge eller ved laboratorie på sygehus. Personale kontrollerer efter nogen dage i LABKA, hvorvidt pt. har fået taget blodprøven.

Hvis prøven ikke er taget, følger personale op ved henvendelse til patienten.

Når der foreligger prøvesvar, kan lægen se det i Clinical Suite på ”Opgavelisten for enheden”. Lægen ser svaret og dokumentere dette. Svar og dokumentation kan også ses af personalet, men det er kun læger, der må markere prøvesvar som set.

Prøvesvar konfereres ved ugentlig behandlingskonference, hvor der også aftales reaktioner på svarene.

Pt. orienteres om prøvesvar og reaktioner ved næstkommende kontakt med personale.

I forbindelse med personalefravær aftales det ved behandlingskonferencen, hvem der tager over, herunder evt. kontakt til anden læge i klinikken.

Lægesekretær, eller afløser for denne, tjekker sidst på dagen, hvorvidt der er blodprøvesvar af ældre dato, som ikke er set (ved sygdom eller andet fravær). Er der svar, som ikke er set, skal lægesekretæren meddele dette til daglige leder, som sikrer, at svaret ses af en læge.

 

Blodprøver (afvigende/akutte svar/svar givet telefonisk):

Lægesekretær, eller afløser herfor, sikrer korrekt patientidentifikation med modtagelse af akutte henvendelser pr. telefon fra laboratorium. Svarmodtager journalfører svarafgivers navn og/eller firecifrede kode samt undersøgelsesresultat. Svarmodtager henvender sig til læge/personale i teamet, som sikrer opfølgning og journalfører relevant opfølgning i forhold til undersøgelsesresultat.

I tilfælde af fravær af læge kontaktes forvagten.

 

EKG taget ved egen læge

EKG kan på baggrund af personalets bestilling i LABKA tages hos egen læge.

Svar ankommer fra egen læge på følgende måder:

  1. 1) Pt. har fået EKG udleveret i papirform i lægehuset og afleverer det til NOPT-kontaktpersonen. Svaret medbringes til behandlingskonference, hvor læge signerer EKG som set.

  2. 2) EKG sendes pr. brev og modtages af lægesekretær. EKG journalføres som modtaget og udleveres til personale/behandlingsmøde, hvor læge signerer EKG som set.

Hvis det ikke er ankommet pr. brev til lægesekretær, følger personale/lægesekretær op ved henvendelse til egen læge.

 

EKG taget ved laboratorie på sygehus

EKG kan også tages i laboratorie på sygehus, på baggrund af personalets bestilling i LABKA.

Svar ankommer fra laboratorie på sygehus på følgende måde:

EKG bliver sendt direkte til Clinical Suite, hvor det kan ses i ”Svar på undersøgelser” samt på ”Opgavelisten for enheden”.

EKG konfereres ved behandlingskonference, hvor der aftales reaktioner på svarene. Pt. orienteres om EKG og reaktioner ved næstkommende kontakt med personale. EKG journalføres som set efter behandlingsmøde. Der aftales indbyrdes ved personalefravær, hvem der tager over også evt. kontakt til anden læge.

Lægesekretær, eller afløser for denne, tjekker sidst på dagen, hvorvidt der er EKG-prøvesvar af ældre dato, som ikke er set (ved sygdom eller andet fravær). Er der svar, som ikke er set, skal lægesekretæren meddele dette til daglige leder, som sikrer, at svaret ses af en læge.

 

CT- og MR-scanning:

Teamets læge bestiller undersøgelsen og modtager svar via opgavelisten i Clinical Suite og er ansvarlig for reaktioner.

CT- og MR-scanning konfereres ved behandlingskonference, hvor der aftales reaktioner på scanningssvarene. Pt. orienteres om scanningssvar og reaktioner ved næstkommende kontakt med personale.

Der aftales indbyrdes ved personalefravær, hvem der tager over også evt. kontakt til anden læge i klinikken.

Lægesekretær, eller afløser for denne, tjekker sidst på dagen, hvorvidt der er CT- og MR-prøvesvar af ældre dato, som ikke er set (ved sygdom eller andet fravær). Er der svar, som ikke er set, skal lægesekretæren meddele dette til daglige leder, som sikrer, at svaret ses af en læge.

 

Svar ankommet efter udskrivelse eller ved indlæggelse:

Svar indkommet efter udskrivelse bliver journalført ved læge/personale, og sendes via EDIFACT til egen læge.

Hvis svar indkommer, mens pt. er indlagt, sendes det automatisk til ”Opgavelisten for enheden” på det afsnit hvor pt. er indlagt. Afsnittet er ansvarlig for reaktion på svaret.

 

Referencer