Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neonatal parenteral ernæring

Beskrivelse

Parenteral ernæring er en intravenøs ernæring, som gives, når børnene ikke er i stand til at indtage enteral næring.

Enteral ernæring er altid 1. prioritet.

 

Der findes to blandinger på afdelingen:

 

 

protein

fedt

kulhydrater

Elektrolytter(Na,K)

Vitaminer

sporstoffer

osmolaritet

TPN D1-3

++

+

++(10%)

-

-

-

840mosmol/l

TPN D4

+

++

+(5,5%)

+

+

+

645mosmol/l

 

 

 

1. Parenteral ernæring for præmature nyfødte.

 • • Principper for behandling med TPN

 

Start på PN

 

Administration, dosering

 

Hastighed

Stop af PN

 

TPN D1-3

TPN D4

TPN D1-3

TPN D4

 

 

Nyfødte børn

<GA28+0 eller FV <1000 gr

Gerne indenfor 2 timer efter fødsel, senest 6 timer efter fødsel i 3døgn

72 timer efter fødsel

CVK/PICC/NAK

Et behov kan være op til dagen’s væskebehov

 

En perifer eller central adgang

Et behov kan være op til dagen’s væskebehov

Maks 160ml/kg/d

Helst over 24 timer

Enteral intake er over 80%

Nyfødte børn

GA 28+0-GA <37+0 eller FV >1000 gr

Hurtigst muligt hvor der ikke forventes at nå fuld enteral ernæring i løbet af 3.levedag

Som ikke har nået eller ikke forventes at nå fuld enteral ernæring efter 3.levedag

CVK/PICC/NAK

Et behov kan være op til dagen’s væskebehov

 

En perifær eller central adgang

Et behov kan være op til dagen’s væskebehov

Maks 150ml/kg/d

Helst over 24 timer

Enteral intake er over 80%

 

 

 

 

 

2. Parenteral ernæring for mature nyfødte:

 

2.Parenteral ernæring for mature nyfødte:

 

Start på PN

Administration, dosering

Hastighed

Stop af PN

TPN D1-3

TPN D4

TPN D1-3

TPN D4

 

Mature nyfødte børn

Undlades ved et kritisk sygt barn.

Ved et klinisk stabilt barn giver man 1,5- 3 gram/kg/dag i protein, hvis et barn ikke kan ernæres p/os.

Undlades ved et kritisk sygt barn op til en uge, men husk mineraler, sporstoffer og vitaminer skal gives, hvis et barn ikke får mad p/os.

Gives til et barn, som ikke har nået eller ikke forventes at nå fuld enteral ernæring efter 3.levedag

CVK/PICC/NAK

Et behov kan være op til dagen’s væskebehov

 

En perifær eller central adgang

Et behov kan være op til dagen’s væskebehov

Maks 130ml/kg/d

Helst over 24 timer

Enteral intake er over 60-70%

 

3. Anbefalinger for parenteral ernæring for nyfødte ( ESPGHAN 2018):

Aminosyre:

Aminosyre g/kg/døgn

Stabil fase

Præmature dag 1

1,5-2,5

Præmature fra dag 2

2,5-3,5

Mature

1,5-3,0

 

 

Energi:

Energy kcal/kg/døgn

Akut fase

Stabil fase

Voksefase

Præmature

45-55

65 non protein kalorier

90-120

Mature

45-50

60-65

75-85

 

Lipid:

Lipid g/kg/døgn

Linolsyre

Totale Lipid

Præmature

Min 0,25

Maks 4

Mature

Min 0,10

Maks 4

 

Kulhydreter:

g/kg/døgn

Dag 1

Fra dag 2 gradvist op over 2-3 d

Præterm

5,8-11,5

Target 11,5-14,4

Min. 5,8; maks. 17,3

Mature

3,6-7,2

Target 7,2-14,4

Min. 3,6; maks. 17,3

 

 

4. Monitorering:

 • • Daglig vægt eller vægt hver 2.-3. dag:

 • • Laboratorie prøver til børn som gives minimum 50% af deres døgnmængde som PN.

 • • BS kontrol mindst 2 gange om dagen ( 2-6 timer efter opstart af TPN d 1-3) når man starter TPN d 1-3 på 1. levedag.

 

Dagligt

 

ABL,urinstix,

 

Ved forhøjet Ca⁺⁺>1,5

p-fosfat

På 5. og 10. levedag samt efter behov

TG(triglycerid),p-fosfat, fraktioneret bilirubin, evt trombocytter

Herefter ugentligt

Karbamid,TG,p-fosfat, fraktioneret bilirubin,ALAT,BASP, trombocytter, ved langvarig TPN-GGT

Månedlig (især ved behov for TPN udover 3mnd)

Jernstatus, s-zink,s-kobber, vitaminer

 

5. Bivirkninger

 • • Hyperglykæmi over 10 mmol/l eller 8 mmol/l+ glukosuri med mindst ++ på urinstix +tegn på osmotiske diurese

 • • Glykosuri (over ++ )

 

Intervention for hyperglykæmi og glukosuri:

 

Behandles med nedsat infusion af TPN evt. suppleret med Vaminolac.

1ml Vaminolac giver 0,058gr i protein (ikke 0,065 gr). Må blandes med 0,9% NaCl eller 5% glukose med 1:1:

Et forslag: 10 ml Vaminolac +10 ml 5% glukose vil give 0,58 gr i protein på 1kg barn på 24 timer.

 

 

Intervention for protein og fedt indgift ved forhøjede karbamid og triglycerid:

 

Karbamid

mmol/l̽̽ *

Intervention

Kontrol af serum værdier

s-TG

mmol/l

Intervention

Kontrol af serum værdier

<10,5

forsæt

ugentligt

<3

forsæt

ugentligt

10,5-12,75

dim med 50%

næste dag

3-4

dim med 50%

næste dag

12,75-14,63

dim til 25%

næste dag

4-5

dim til 25%

næste dag

>14,63

stop

næste dag

>5

stop

næste dag

*Reference værdi preterm 1.uge: 1,1-9 mmol/l

 

Komplikationer

Holdbarhed og opbevaring:

Produkterne har en holdbarhed uden tilsætning på 45 dage.

Produkterne har en holdbarhed på 7 dage efter tilsætningen af vitaminer og sporstoffer.

 • • Apoteket tilsætter kun vitaminer og sporstoffer i TPN D4 på leveringsdagen: holdbarhed: 1 dag til infusion, 6 dage på køl.

 • • Husk at supplere TPN d1-3 med vitaminer og sporstoffer, hvis TPN d 1-3 bliver brugt i længere tid.

Praktiske oplysninger

 • • Døgnmængden svarende til barnets levedag udgør den maksimale ernæring=enteral +parenteral

 • • Behov ud over døgnmængde dækkes med tynde væsker

 • • Vitaminer, fosfat og proteintilskud gives ikke før PN er seponeret; med mindre der er en særlig indikation

 • • Efter anbrud er holdbarheden 24 timer

 • • Infusionen bør beskyttes mod fototerapi

 • • Elektrolyttilsætning: PN opløsningerne kan tilsættes yderligere NaCl og KCl op til 10 mmol per 100 ml . Se venligst en tabel nedunder.

 • • i/v medicin bør helst undgås på CVK/perifer adgang hvor man kører TPN, men ved behov skylles før og efter med 0,9% NaCl/5%glukose

 • • Ved lavt fosfat tilsættes glycophos til TPN. Pr. 100 ml TPN tilsættes 1 ml glycophos.

 • • Det anbefales at bruge terminal-in-line filter for at reducere debrisrisiko. TPN skal køre igennem en membran, hvis porestørrelse er ca 1,2-1,5 μm.

 

 

TPN dag 1-3 per 100 ml (01/06/2016):

Protein gram

2,75

Energi kcal

61

Glukose gram og %

10

Fedt gram

1

Na mmol

2

K mmol

0

Ca mmol

0,48

Fosfat mmol

1,1

Mg mmol

0,3

Chlorid mmol

1

 

TPN dag 4 per 100 ml (version den 12/05/2016):

Protein gram

2,3

Energi kcal

56

Glukose gram og %

5,3

Fedt gram

2,4

Na mmol

2

K mmol

1,5

Ca mmol

1,1

Fosfat mmol

1,1

Mg mmol

0,2

Chlorid mmol

1,5

 

 • • Tilsætning kan foretages sammen eller hver for sig:

Volumen angives i ml per 100 ml af TPN!

 

Preterm dag 1-3

Preterm dag med fedt 4

Na(NaCl) mmol

0-10

0-8,5

K(KCl) mmol

0-10

0-8,5

Mg(MgSO4)

0-0,19

0-0,26

Fosfat mmol (Glycophos)

0-1

0-1

Calcium mmol

0-0,7

0-0,7

Peditrace ml

0-1,5

0-1,5

Soluvit hætteglas

0-0,3

0-0,3

Vitalipid Infant eller Vitalipid Adult ml

 

0-3

0-3