Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Trombose-risikovurdering og tromboseprofylakse

Tromboseprofylakse for patienter uden AK-behandling

Beskrivelse

Dyb venetrombose (DVT) estimeres at optræde hos 10-40% af kirurgiske patienter, der ikke får DVT-profylakse. Den øgede risiko betinges blandt andet af stase i forbindelse med selve indgrebet og nedsat mobilitet på grund af smerter og virkninger af anæstesimidler og stærk smertestillende medicin. Der er en generel fordobling af risiko for venøs tromboemboli ved cancerkirurgi ift. Benign kirurgi.

 

For ØNH kirurgiske indgreb er risikoen for DVT lav, især indenfor øre og næse-bihulekirurgi, da disse patienter overvejende er dagkirurgiske patienter som mobiliseres meget hurtig.

 

 • • Alle patienter over 18 år, der gennemgår kirurgi på ØNH afd. i GA/LA skal risikovurderes mhp. udvikling DVT/LE. Tromboseprofylakse skal anvendes, hvis visse risikofaktorer er til stede.
   

 • • Der anvendes som udgangspunkt ikke tromboseprofylakse til børn. Dog bør dette ved

tilstedeværelse af en eller flere præeksisterende risikofaktorer overvejes.

 

Indikation

 • • Operationsvarighed> 2 timer (kan undlades hos børn hvis ikke andre risikofaktorer)

 • • Reoperation indenfor 30 dage

 • • Tidligere DVT/lungeemboli eller medfødt trombofili

 • • Svær overvægt (BMI>30)

 • • Traumer i bækken eller på UE

 • • Malign sygdom

 

 

Profylakse bør også overvejes ved flere af følgende risikofaktorer:

 • • Varicer

 • • Østrogenholdigt hormon inkl. p-piller

 • • Alder> 40 år

 

Behandling

 • • Inj. Fragmin 5000 IE subkutant første dosis gives tidligst 2 timer præoprativt eller senest 6 timer postoperativt.(DSTH 2020)

 • • Herefter gives 5000 IE subcutant x 1 dagligt indtil udskrivelse eller til patienten er fuldt mobiliseret.

 

Behandling suppleres med graderede elastiske støttestrømper.

Støttestrømper udmåles individuelt og påføres patienten ved den præoperative klargøring. Støttestrømper skal bæres døgnet rundt indtil patienten er fuldt mobiliseret og den perifere hudgennemblødning kontrolleres dagligt.

 

 • • Tromboseprofylaksen kan kontinueres efter individuelt skøn, hvis patienten har multiple prædisponerende faktorer.

 

Kontraindikationer

Fragmin: Hæmoragisk diatese, aktivt ulcus, hæmoragisk cerebralt insult indenfor 6 mdr., svær hypertension, heparinallergi.

Støttestrømpe: Svær perifer arteriel insufficiens (kan kontrolleres med fodpulse eller kapillærrespons)

 

Tromboseprofylakse til patient i AK-behandling

Vi følger de anvisninger, som anbefales af Kardiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus:

Perioperativ håndtering af patienter i blodfortyndende behandling

 

Metode

Tromboseprofylaksen planlægges ved forundersøgelsen i ØNH-ambulatoriet. Ordination af tromboseprofylakse noteres i journal og i Columna medicin til udførelse i sengeafsnit. I FMK til udførelse, hvis hjemmesygeplejerske/sygeplejerske i lægehus skal udføre ordinationen.

Mål til støttestrømper skrives på OP-tilmeldingssedlen og dokumenteres i EPJ.

Støttestrømperne udleveres i sengeafsnit i forbindelse med den præoperative klargøring.

Definition af begreber

INR: International Normaliseret Ratio - blodprøve der viser blodets fortyndingsgrad.

Konventionel AK-behandling: patienternes INR styres via egen læge eller en hospitalsafdeling.

Selvstyret AK-behandling: patienternes INR styres via hjemmemåling af INR og selvdosering.

Vitamin K antagonister (VKA): de blodfortyndende stoffer Marevan (warfarin) og Marcoumar

(phenprocoumon).

Lavmolekylært heparin: blodfortyndende medicin der gives subkutant.

LE: Lungeemboli

EPJ: Elektronisk patientjournal

BMI: Body mass index

Graduerede elastisk støttestrømpe: Støttestrømpe med aftagende kompression – størst tryk ved ankel, lavest på lår. Strømpen ordineres almindeligvis som profylakse mod dyb venetrombose og pulmonal emboli. Støttestrømper øger blodets gennemstømningshastighed i de dybe vener og modvirker stase.

På AaUH anvendes én-patients strømper.

 

Formål

Forebyggelse af venetromboseembolisme (VTE).

Instruksen skal ses som et redskab til læger og andet personale i forbindelse med planlagte

operationer eller invasive indgreb på patienter i blodfortyndende behandling.

 

Målgruppe

Instruksen omhandler forholdsregler for patienter i AK-behandling, trombocythæmmerbehandling og

andre blodfortyndende medikamenter eller hvor der er risiko for VTE.

 

Referencer

1.http://www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf

 

2. https://www.sst.dk/da/rationel-farmakoterapi/maanedsbladet/2010/maanedsblad_nr_2_februar_2010/profylakse_mod_venoes_tromboemboli

 

3. S.E. Husted, H.K Nielsen. Profylakse mod venøs tromboemboli. Ugeskrift for læger Nr. 2.

Februar 2010.

 

 1. 4. CAT_2020.pdf (dsth.dk)