Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering af Philips Dreamstation CPAP

Beskrivelse

Patienten har inden udleveringen haft en samtale med lægen, hvor det er vurderet, at patientens søvnapnø kan behandles med et CPAP apparat, og lægen har ordineret CPAP behandling.

Apparatet kan også udleveres af sygeplejersken, uden at patienten har haft en lægesamtale, hvis patienten allerede har et lignende eller ældre apparat, som han er velbehandlet med, men som trænger til udskiftning.

 • • Der læses om patienten i EPJ, journalbilagsmappe, arkiv eller i gammel VIPS, så man har sat sig ind i patientens forløb

 • • Apparatet findes frem, og nummeret på apparatet registreres på sedlen til Det Centrale Hjælpemiddeldepot

 • • Apparatet kan med fordel indstilles til standardindstillinger, inden patienten tages ind, men apparatet kan også indstilles sammen med patienten

 

Billede 1

Philips Dreamstation

 

 

 • • Filtret er flergangs, det skal rengøres hver 14.dag og skiftes helt hver 6. måned. Man rengør det under vandhanen og det skal være helt tørt inden man sætter det i igen. Bruger man også allergifilter skal dette ikke rengøres men blot skiftes helt 1 gang om måneden.

 

 • • Der informeres om, at behandlingen ikke må bruges hvis rumtemperaturen er over 35 grader, da temperaturen i masken så kan overstige 43 grader og give ubehag, irritation eller skader af luftvejene.

 

 • • CPAPen må ikke sættes på gulvet da der kan komme meget snavs i filtret og da der er øget risiko for brandfare.

 

Kontraindikationer for CPAP behandling

 • • Bulløs lungesygdom

 • • Patologisk lavt blodtryk

 • • Bypass af øvre luftveje

 • • Pneumothorax

 • • Der er rapporteret om pneumocephalus hos en patient, som blev behandlet med nasal CPAP. Der skal udvises forsigtighed ved ordination af CPAP til følsomme patienter, såsom patienter med udsivning af cerebrospinalvæske, abnormaliteter i sibenet, tidligere kranietraume og/eller pneumocephalus.

 

Sygepleje ved udlevering

 • • Patienten informeres om eventuelle bivirkninger og hvilke muligheder, der er for lindring (se informationsmateriale til patienten om CPAP)

 

 • • Patienten informeres om tilvænning til apparatet, hvilket er meget individuelt og kan tage alt fra dage til uger eller måneder. Patienten vejledes også i forhold til motivation, det er vigtig at blive ved med at bruge/prøve maske og apparat, så man vænner sig mere og mere til at bruge det. Der informeres også om at sove med apparatet i mindst fire timer, for at kunne forvente at mærke effekt

 

 • • Patienten informeres om udlevering af tilbehør hos Det Centrale Hjælpemiddeldepot, deres adresse og telefonnummer

 

 • • Patienten informeres om regler for kørsel, hvis der er behov for dette. Lægen har som regel talt med patienten om eventuelt kørselsforbud

 

 • • Hvis patienten skal bruge ilt sammen med CPAP behandlingen, instrueres patienten i at tænde for CPAP behandlingen først og derefter tænde for ilten. Dette gøres for at undgå ophobning af ilt i masken.

 • • Man finder og tilpasser maske til den enkelte patient, og der laves masketilpasning. De masker patienten har afprøvet og som ikke bliver udleveret skal renses med en spritswaps. (Disinfection wipes 85% alkohol)

 

 • • Label med navn og CPR-nummer sættes på seddel til Hjælpemiddeldepotet, udfor dette skrives serienummer på apparat og serienummer på maske. Husk at maile sedlen til Hjælpemiddeldepotet sidst på dagen - og om onsdagen inden kl.14 - eller at give sedlen til sekretærerne

 

 • • Patienten informeres om at kontakte sygeplejerske telefonisk ved behov for hjælp samt

Informeres om at kontakte sekretær ved tidsbestilling eller ændring af tider.

 

 • • Folder om vejledning til CPAP udleveres, og patienten opfordres til at læse den

 

 • • Der skrives relevante informationer om patienten i EPJ ud fra patientens medbragte informationsskema og samtalen med patienten - se vejledning i den blå mappe på stuen eller i Pri. Her står der, hvad der skal dokumenteres, og hvor man kan skrive det

 

 • • Der krydses af på afkrydsningsskemaet i journalen med henblik på registrering hos sekretæren, som registrerer oplysningerne i PAS, hvorfra relevante oplysninger overføres til søvn-databasen, samt sender eventuel ny indkaldelse til patienten

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter i CPAP-behandling pga obstruktiv søvnapnø

 

Formål

At sikre frie øvre luftveje og derved en mere uforstyrret søvn og mindske risikoen for følgesygdomme.

 

Metode

Fra februar 2018 er det Dreamstation, som bliver udleveret ved nyhenviste patienter med søvnapnø.

Ny fællesregional aftale på CPAP behandling til patienter i eget hjem

 

 

Referencer

https://www.philips.dk/healthcare/product/HCNOCTN447/dreamstation

 

Dansk søvnapnø forening - behandling af søvnapnø