Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af mistanke om interferens i thyroidea-analyser

Målgruppe – modtagelse

Patienter med svar på thyroidea funktionsanalyser.

Formål

At beskrive mulighederne for analysering af patientprøver i andet laboratorium med anden metode ved mistanke om interferens i thyroidea funktionsanalyser (TSH, total T4, total T3, frit T4, frit T3).

Metode

Ved mistanke om interferens i thyroidea funktionsanalyser anbefales det at analysere på alternative analyseplatforme i eksterne laboratorier og sammenligne resultaterne, da interferens kan være metodespecifikt.

 

Praktisk fremgangsmåde, Quick Guide til rekvirerende læge

 

Gældende for prøver med primært analysested på Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Aalborg Universitetshospital (UH):

 

  • Rekvirering af prøver der skal analyseres på KBA, Aalborg UH som vanligt.

  • Kontakt til vagthavende læge på KBA, Aalborg UH (tlf. 20 60 21 90) forud for prøvetagning, i så god tid som muligt, med oplysninger om:

    • Patientens CPR-nr.

    • Hvilke(n) thyroidea funktionsanalyse(r) der mistænkes for interferens.

    • Prøvetagningssted

    • Prøvetagningstid hvis denne kendes, og særligt hvis den er nært forestående.

 

NB. Prøven bør tages efter pausering af alle kosttilskud herunder evt. biotin tilskud i minimum 1 døgn.

 

Praktisk fremgangsmåde uddybet

Gældende for prøver med primært analysested på KBA, Aalborg UH:

 

Rekvirering af analyser

Ved mistanke om interferens kontaktes vagthavende læge ved KBA, Aalborg UH (tlf. 20 60 21 90).

 

Det oplyses, hvorfor interferens mistænkes og ved hvilke(n) thyroidea funktionsanalyse(r).

Hvis mistanke om interferens ved TSH, total T4 eller total T3:

Ny prøve analyseres primært på KBA, Aalborg UH og sendes desuden til KBA, Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Ved fortsat uafklaret mistanke om interferens på TSH analysen kan ny prøve sendes til KBA, Regionshospitalet Holstebro.

Hvis mistanke om interferens ved frit T4 eller frit T3:

Ny prøve sendes til primært analysested (KBA, Aalborg UH/Blodprøver og Biokemi, Aarhus UH) og til KBA, Regionshospitalet Holstebro.

 

Ved oprettelse af rekvisition bestilles de specifikke thyroidea analyser som vanligt af rekvirerende læge til analysering på KBA, Aalborg UH. Rekvirerende læge oplyser desuden til vagthavende læge ved KBA, Aalborg UH, CPR. nr. samt hvornår og hvor prøvetagningen vil finde sted (klinisk biokemisk ambulatorium eller almen praksis).

 

Når rekvisitionen er oprettet, tilføjer vagthavende læge ved KBA, Aalborg UH de ekstra analyser ved andet laboratorium. Dette gøres ved at oprette en diverse andre analyse for hvert eksterne laboratorium, hvori det noteres, at der skal tages et ekstra glas (glastype nævnes) mhp. analysering af thyroidea parametrene (det nævnes hvilke) ved et andet laboratorium (det nævnes hvilket) pga. mistanke om interferens.1

Vagthavende læge ved KBA, Aalborg UH må ligeledes være opmærksom på om prøvetagningsstedet evt. skal kontaktes. Dette kan være nødvendigt, hvis der er risiko for at prøvetagningsblanketten kan være blevet udskrevet det pågældende sted, inden den ekstra diverse andre rekvisition er blevet lagt på.

Eksempel på tekst under diverse andre ved mistanke om interferens på TSH og total T4:

Der skal tages 1 ekstra glas (lithium-heparin grøn4), som skal sendes til Hjørring for analysering af TSH og total T4 pga. mistanke om interferens. Ved tvivl kontakt vagthavende læge ved Klinisk Biokemi, Aalborg (tlf. 20602190).

 

Vagthavende læge ved KBA, Aalborg UH informerer forud for prøvetagning det eksterne laboratorium og aftaler nærmere omkring svarafgivelse (diverse andre analysesvar kan ikke afgives direkte i Labka).

 

Prøvetagning

Prøven bør tages efter pausering af alle kosttilskud herunder evt. biotin tilskud i minimum 1 døgn. Halveringstiden for biotin er 2 timer, hvorved biotin interferens kan udelukkes.

 

Svarafgivelse

Svar fra de eksterne laboratorier kan ikke direkte afgives i Labka, men afgives fra det eksterne laboratoriet pr mail eller telefon til vagthavende læge KBA, Aalborg UH.

 

Vagthavende læge ved KBA, Aalborg UH indfører svarene med referenceintervaller i nedenstående skema og sender dette til edb-ansvarlig bioanalytiker ved KBA, Aalborg UH, som indtaster svarene i labka som en note ud for resultatet af analysen, der er udført på KBA, Aalborg UH.

 

Analyse

Notesvar

TSH

Analysested (Apparatur, firma): resultat2, enhed (reference interval)

Total T4

Analysested (Apparatur, firma): resultat2, enhed (reference interval)

Total T3

Analysested (Apparatur, firma): resultat2, enhed (reference interval)

Frit T4

Analysested (Apparatur, firma): resultat2, enhed (reference interval)

Frit T3

Analysested (Apparatur, firma): resultat2, enhed (reference interval)

 

 

 

 

 

 

 

2Resultat afgives med samme antal decimaler som for analyseresultatet fra KBA, Aalborg UH.

 

Eksempel på tekst i skema ved mistanke om interferens på TSH og total T4:

 

Analyse

Notesvar

TSH

Hjørring (Atellica, Siemens): 30,0 mIU/l (ref. int. 0,3-4,5 mIU/l)

Total T4

Hjørring (Atellica, Siemens): 50 nmol/l (ref. int. 60-140 nmol/l)

 

 

 

 

 

Vagthavende læge ved KBA, Aalborg UH informerer rekvirerende læge om at svarene foreligger.

Ved behov kan læge ved KBA, Aalborg UH kontaktes for vurdering og evt. plan for supplerende tiltag.

 


 

 

Analyseplatforme på laboratorier ved klinisk biokemiske afdelinger i Region Nord og Region Midt

I Region Nord udbydes thyroidea funktionsanalyser analyseret på nedenstående analyseplatforme:

 

KBA

Glastype

TSH

Total T4

Total T3

Frit T4

Frit T3

Aalborg UH

Grøn4

(lithium-heparin)

Cobas

(Roche)

Cobas

(Roche)

Cobas

(Roche)

Cobas

(Roche)

 

RH Nordjylland,

Hjørring

Grøn4

(lithium-heparin)

Atellica

(Siemens)

Atellica

(Siemens)

Atellica

(Siemens)

 

 

Aalborg UH, Thisted

Grøn4

(lithium-heparin)

Cobas

(Roche)

Cobas

(Roche)

Cobas

(Roche)

 

 

 

Supplerende fra Region Midt kan ved mistanke om interferens tilbydes:

 

KBA

Glas type

TSH

Total T4

Total T3

Frit T4

Frit T3

Aarhus UH

Rød4

(serum)

 

 

 

 

Cobas

(Roche)

RH Holstebro

Grøn4

(lithium-heparin)

Abbott

(Architect)

 

 

Abbott

(Architect)

Abbott

(Architect)

 

Hermed er det muligt for alle thyroidea funktionsanalyser at supplere med analysering på minimum en alternativ analyseplatform i andet laboratorium.

 

Problemstilling

Thyroidea funktionsanalyser er antistofbaserede undersøgelser såkaldt immunassays, der typisk er et sandwich assay for TSH og et kompetitivt assay for total og frit T4 og T3.

 

Sandwich assay

 

Billede 3

Kompetitivt assay

 

Billede 4

 

 

 

 

 

 

 

Qua deres opbygning er immunassays påvirkelige af antistofudløste former for interferens.

Endogene antistoffer er rapporteret som årsag til interferens i immunassays fra en række leverandører af thyroidea analyseplatforme.

 

Overordnet er der tre typer af endogene antistoffer, som kan forårsage interferens:

 

Heterofile antistoffer

Opfattes som naturligt forekommende uden forudgående eksponering for specifikt antigen.

 

Humane anti-animal antistoffer (HAAA) og undergruppen humane anti-mouse antistoffer (HAMA)

Produceres som respons på akut eller kronisk eksponering for specifikke antigener fra dyr herunder behandling med medicin indeholdende monoklonale antistoffer produceret i fx mus.

 

Autoantistoffer

Antistoffer som reagerer mod specifikke endogene antigener fx thyroglobulin antistoffer.

 

Derudover er der til streptavidin-biotin baserede assays (Cobas, Roche og Dimension Vista, Siemens) risiko for interferens af biotin (vitamin B7).

Atellica, Siemens og Centaur, Siemens bruger acridium-ester baserede assays til thyroidea analyser.

Referencer

Emerson JF, Lai KY. Endogenous Antibody Interferences in Immunoassays.Lab Medicine 2013;44:69-73.

Koulouri O, Halsall, D, Chatterjee K, Gurnell M. Ptifalls in the measurement and interpretation of thyroid function tests. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2013;27:745-762.

Grimsey P, Frey N, Bendig G, Zitzler J, Lorenz O, Kasapic D, Zaugg CE. Population pharmacokinetics of exogenous biotin and the relationship between biotin serum levels and in vitro immunoassay interference. International Journal of Pharmacokinetics 2017;2:247-256.

 

 

 

 

 

 

 

 

1Fordelen ved at analysen oprettes som diverse andre er at dette udløser en særskilt stregkode til glasset og bevirker at prøven ved ankomst til prøvemodtagelsen vil blive særskilt håndteret.