Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af mistanke om interferens i thyroidea-analyser

Målgruppe – modtagelse

Patienter med svar på thyroidea funktions analyser.

Formål

At beskrive mulighederne for analysering af patientprøver i andet laboratorium med anden metode ved mistanke om interferens i thyroidea funktions analyser (TSH, total T4, total T3, frit T4, frit T3).

Problemstilling

Thyroidea funktions analyser er antistofbaserede undersøgelser såkaldt immunassays, der typisk er et sandwich assay for TSH og et kompetitivt assay for total og frit T4 og T3.

 

Sandwich assay

 

 

Billede 3

Kompetitivt assay

 

Billede 4

 

Qua deres opbygning er immunassays påvirkelige af antistofudløste former for interferens.

Endogene antistoffer er rapporteret som årsag til interferens i immunassays fra en række leverandører af thyroidea analyse platforme.

 

Overordnet er der tre typer af endogene antistoffer, som kan forårsage interferens:

 

Heterofile antistoffer

Opfattes som naturligt forekommende uden forudgående eksponering for specifikt antigen.

 

Humane anti-animal antistoffer (HAAA) og undergruppen humane anti-mouse antistoffer (HAMA)

Produceres som respons på akut eller kronisk eksponering for specifikke antigener fra dyr herunder behandling med medicin indeholdende monoklonale antistoffer produceret i fx mus.

 

Autoantistoffer

Antistoffer som reagerer mod specifikke endogene antigener fx thyroglobulin antistoffer.

 

Derudover er der til streptavidin-biotin baserede assays (Cobas, Roche og Dimension Vista, Siemens) risiko for interferens af biotin (vitamin B7).

Metode

Ved mistanke om interferens i thyroidea funktions analyser anbefales det at analysere på alternative platforme og sammenligne resultaterne, da interferens kan være metodespecifikt.

 

I Region Nordjylland udbydes thyroidea funktionsanalyser analyseret på nedenstående platforme:

 

Lab

Glastype

TSH

Total T4

Total T3

Frit T4

Frit T3

Aalborg

Grøn4

(lithium-heparin)

Cobas

(Roche)

Cobas

(Roche)

Cobas

(Roche)

 

 

Hjørring

Grøn4

(lithium-heparin)

Dimension Vista

(Siemens)

Centaur

(Siemens)

Centaur

(Siemens)

 

 

Thisted

Grøn4

(lithium-heparin)

Cobas

(Roche)

Cobas

(Roche)

Cobas

(Roche)

Cobas

(Roche)

 

 

Supplerende fra Region Midtjylland kan ved mistanke om interferens tilbydes:

 

Lab

Glas type

TSH

Total T4

Total T3

Frit T4

Frit T3

Aarhus

Rød4

(serum)

 

 

 

 

Cobas

(Roche)

Holstebro

Grøn4

(lithium-heparin)

Abbott

(Architect)

 

 

Abbott

(Architect)

Abbott

(Architect)

 

Hermed er det muligt for alle thyroidea funktionsanalyser at supplere med analysering på minimum en alternativ platform i andet laboratorium.

 

Praktisk fremgangsmåde

Gældende for prøver taget i Aalborg:

 

Rekvirering af analyser:

Ved mistanke om interferens kontaktes vagthavende læge ved Klinisk Biokemi.

 

Det oplyses, hvorfor interferens mistænkes og ved hvilke(n) thyroidea funktionsanalyse(r).

Hvis mistanke om interferens ved TSH, total T4 eller total T3:

Ny prøve analyseres primært i Aalborg og sendes til Hjørring.

Ved fortsat uafklaret mistanke om interferens på TSH analysen kan ny prøve sendes til Holstebro.

Hvis mistanke om interferens ved frit T4 eller frit T3:

Ny prøve sendes til primært analysested (Thisted/Aarhus) og til Holstebro.

 

Ved oprettelse af rekvisition bestilles de specifikke thyroidea analyser som vanligt af rekvirerende læge til analysering i Aalborg. Rekvirerende læge oplyser desuden til vagthavende læge i Klinisk Biokemi, hvor prøvetagningen vil finde sted (klinisk biokemisk ambulatorium eller almen praksis).

 

Når rekvisitionen er oprettet, tilføjer vagthavende læge ved Klinisk Biokemi de ekstra analyser ved andet laboratorium. Dette gøres ved at oprette en diverse andre analyse for hvert eksterne laboratorium, hvori det noteres, at der skal tages et ekstra glas (glastype nævnes) mhp. analysering af thyroidea parametrene (det nævnes hvilke) ved et andet laboratorium (det nævnes hvilket) pga. mistanke om interferens.1

Eksempel på tekst under diverse andre ved mistanke om interferens på TSH og total T4:

Der skal tages 1 ekstra glas (lithium-heparin grøn4), som skal sendes til Hjørring for analysering af TSH og total T4 pga. mistanke om interferens. Ved tvivl kontakt vagthavende læge ved Klinisk Biokemi (tlf. 20602190).

 

Vagthavende læge ved Klinisk Biokemi informerer forud for prøvetagning det eksterne laboratorium og aftaler nærmere omkring svarafgivelse (diverse andre analysesvar kan ikke afgives direkte i Labka).

 

Prøvetagning:

Prøven bør tages efter pausering af alle kosttilskud herunder evt. biotin tilskud i minimum 1 døgn. Halveringstiden for biotin er 2 timer, hvorved biotin interferens kan udelukkes.

 

1Fordelen ved at analysen oprettes som diverse andre er at dette udløser en særskilt stregkode til glasset og bevirker at prøven ved ankomst til prøvemodtagelsen vil blive særskilt håndteret.

 

Svarafgivelse:

Svar fra de eksterne laboratorier kan ikke direkte afgives i Labka, men afgives fra det eksterne laboratoriet pr mail eller telefon til vagthavende læge ved Klinisk Biokemi.

 

Vagthavende læge indfører svarene i nedenstående skema og sender dette til edb-ansvarlig bioanalytiker ved Klinisk Biokemi i Aalborg, som indtaster svarene i labka som en note ud for resultatet af analysen, der er udført i Aalborg.

 

Analyse

Notesvar

TSH

Analysested (Apparatur, firma): resultat2, enhed

Total T4

Analysested (Apparatur, firma): resultat2, enhed

Total T3

Analysested (Apparatur, firma): resultat2, enhed

Frit T4

Analysested (Apparatur, firma): resultat2, enhed

Frit T3

Analysested (Apparatur, firma): resultat2, enhed

 

 

 

 

 

 

 

2Resultat afgives med samme antal decimaler som for analyseresultatet fra Aalborg.

 

Eksempel på tekst i skema ved mistanke om interferens på TSH og total T4:

 

Analyse

Notesvar

TSH

Hjørring (Dimension Vista, Siemens): 30,0 mIU/l

Total T4

Hjørring (Centaur, Siemens): 50 nmol/l

 

 

 

 

 

Vagthavende læge ved Klinisk Biokemi informerer rekvirerende læge om at svarene foreligger.

Ved behov kan klinisk biokemisk læge kontaktes for vurdering og evt. plan for supplerende tiltag.

Referencer

Emerson JF, Lai KY. Endogenous Antibody Interferences in Immunoassays.Lab Medicine 2013;44:69-73.

Koulouri O, Halsall, D, Chatterjee K, Gurnell M. Ptifalls in the measurement and interpretation of thyroid function tests. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2013;27:745-762.

Grimsey P, Frey N, Bendig G, Zitzler J, Lorenz O, Kasapic D, Zaugg CE. Population pharmacokinetics of exogenous biotin and the relationship between biotin serum levels and in vitro immunoassay interference. International Journal of Pharmacokinetics 2017;2:247-256.