Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af lægemidler fra Sygehusapoteket

Beskrivelse

Ansvar

Sygehusapoteket er ansvarlig for lægemidlerne, indtil de er leveret i godsmodtagelsen eller tilsvarende. Herefter er det hospitalernes ansvar at sikre hensigtsmæssig håndtering under udbringning/fordeling, modtagelse og udpakning af leverancerne.

Sygehusapotekets håndtering af lægemidler

Sygehusapoteket er underlagt reglerne for God Distributions Praksis (GDP) og inspiceres jævnligt af Lægemiddelstyrelsen i henhold til disse regler. Reglerne beskriver bl.a. at lægemidler skal opbevares og transporteres ved den temperatur, som er beskrevet af fremstilleren eller på den ydre emballage. Derfor gør Sygehusapoteket brug af temperaturstyrede biler og kvalificerede kølekasser til transporterne.

Levering af lægemidler (til hospitalerne)

Sygehusapoteket pakker lægemidlerne i poser eller grå transportkasser. Lægemidler, der kræver opbevaring på køl, transporteres i blå kølekasser, som kan opretholde 2-8 grader i et begrænset tidsrum. Lægemidler, som kræver opbevaring på frost, transporteres i hvide flamingokasser med frosne elementer.

Lægemidlerne transporteres fra Sygehusapoteket til hospitalerne på forskellige tidspunkter gældende for de enkelte hospitaler og afsnit.

Modtagelse af lægemidler (på hospitalerne)

Efter levering af lægemidlerne i godsmodtagelsen er det hospitalerne selv, der har ansvaret for transporten af lægemidler til de enkelte afsnit. Det er vigtigt, at udbringning til afsnittene sker umiddelbart efter ankomst, da især køleforsendelserne er følsomme for temperaturudsving.

 

Når lægemidlerne afleveres på afsnittene skal det sikres, at de placeres i medicin-rummet/skabet, og ikke står i et uaflåst lokale uden opsyn. Kølevarer skal udpakkes straks efter modtagelse for at sikre ubrudt kølekæde.

 

Definition af begreber

GDP – God Distributions Praksis. Et regelsæt, som skal sikre, at lægemidlers kvalitet ikke forringes under distribution, og at defekte lægemidler kan spores og tilbagekaldes.

 

Målgruppe – modtagelse

Personale der modtager, udbringer/fordeler og/eller udpakker lægemidler fra Sygehusapoteket.

 

Formål

At beskrive retningslinjerne for modtagelse af leverancer af lægemidler på hospitalerne, så det sikres, at opbevaringsbetingelserne ikke kompromitteres, og lægemidlerne beskyttes mod uhensigtsmæssig håndtering og tyveri.

 

Problemstilling

Hvordan sikres det, at lægemidlerne håndteres forsvarligt og i tråd med GDP efter de er leveret fra Sygehusapoteket til modtagerne.

 

Metode

 

Ved udbringning af lægemiddelleverancer skal personalet (godsmodtagelse eller portører):

 • • Kontrollere at medicinkassen leveres til det rette afsnit/modtager

 • • Sikre overlevering til personale eller direkte placering i medicinrum eller tilsvarende aflåst lokation

 • • Medtage tomme medicinkasser (returkasser), som returneres til Sygehusapoteket

 • • Sikre at returkasser er tømt for lægemidler

 • • Kontrollere at alle leverancer er bragt ud

 

 

Ved modtagelse af lægemidler skal sygeplejerske eller farmakonom (afhængig af lokale aftaler):

 • • Kontrollere at det er den rigtige medicinlevering (afsnittets navn står på medicinkassen)

 • • Kontrollere at medicinkassens plombering ikke er brudt

 • • Kontrollere at de leverede lægemidler stemmer overens med den vedlagte følgeseddel

 • • Kontakte Sygehusapoteket ved fejl eller mangler

 • • Sikre at kølevarer straks placeres i køleskab, og at øvrige lægemidler hurtigst muligt kommer på plads

 • • Sikre at tomme medicinkasser og eventuelle køleelementer returneres hurtigst muligt til Sygehusapoteket

 

Referencer

BEK nr. 1541 af 18/12/2019 Bekendtgørelse om distribution af lægemidler

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler (retsinformation.dk)

 

Vejledning af 5. november 2013 i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:343:0001:0014:DA:PDF