Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abort-Abortus inhibitus = missed abortion

 

Definition

Tilgrundegået graviditet i 1. trimester uden tegn på begyndende spontan abort dvs.:

 • • Positiv p-hCG

 • • Ingen eller svag blødning.

 • • Ingen eller svage smerter.

 • • Intrauterin tilgrundegået graviditet.

 

Diagnose

Diagnosen stilles ved ultralydsskanning:

 • • Synligt intrauterint foster uden hjerteaktion.

 • • Blighted ovum (tom gestationssæk).

En tom gestationssæk uanset størrelse (+/- blommesæk) udelukker ikke per se udviklingen af en normal graviditet. Chancen for normal graviditet trods tom gestationssæk ved initiale ultralydsskanning er 0,5%.

 

For umiddelbart at kunne udelukke en levedygtig graviditet kræves:

 • • Et ultralyds verificeret intrauterint foster med CRL over eller lig med 6 mm uden hjerteaktion eller et tidligere ultralydsverificeret levende intrauterint foster, som ved ny ultralydsskanning findes uden hjerteaktion.

 • • I andre tilfælde foretages ultralydsskanning efter minimum 7 dage og/eller måling af kvantitativ p-hCG dag 1 og dag 3. Er der ingen udvikling i tidligere set fosteranlæg uden hjerteaktion eller er der fortsat tom gestationssæk efter en uge, kan levedygtig graviditet udelukkes. Levedygtig graviditet kan udelukkes ved faldende p-hCG. Er der fortsat den mindste diagnostiske tvivl om vital graviditet, anbefales ekspektation og gentagen kontrol med ultralydsskanning og/eller p-hCG.

 

Differentialdiagnoser

 

Ved mindste diagnostisk tvivl om fortsat vital graviditet:

 • • Kvantitative p-hCG – målinger og/eller fortsat fornyet ultralydsskanning.

 

Behandling

Valget mellem medicinsk og kirurgisk behandling af missed abortion tages af kvinden efter grundig information.

Det er ikke tilrådeligt at afvente spontant forløb, når diagnosen er sikker.

Kvinden bør motiveres for medicinsk behandling frem for kirurgisk behandling ved missed abortion og CRL <9 uger. Medicinsk behandling tilbydes ambulant ved CRL <9 uger.

Ved CRL >9 uger bør medicinsk induktion foregå under indlæggelse.

Kirurgisk behandling foretages efter samme principper som ved kirurgisk abortus provocatus

Abort-kirurgisk provokeret abort i 1. trimester

Ved behov for histologisk diagnose foretages kirurgisk behandling.

 

Medicinsk behandling

 • • Kvantitative p-hCG måles

 • • Blodtype skal foreligge ved gestationsalder >8 uger.

 • • Patienten kan behandles ambulant ved CRL <9 uger.

 • • Der gives tbl Mifegyne 200 mg. Efter 12-48 timer oplægges vaginalt 0,8 mg Cytotec. Patienten kan eventuelt indlægges til oplægning af Cytotec og til observation i afdelingen i 4-6 timer.

 • • Patienten behandles under indlæggelse ved CRL >9 uger.

 • • Der aftales ultralydskontrol på Akutstuen eller i Gynækologisk Ambulatorium efter ca. 8 dage.

 • • Journalen dikteres AKUT. Patienten skal registreres i hCG-kassen.

 • • Hvis patienten ikke er begyndt at bløde inden 3 dage efter påbegyndt behandling, skal hun kontakte Sengeafsnit for Gynækologi og Graviditet/Akutstuen på telefonnummer 97 66 30 86 med henblik på en kontrolundersøgelse på Akutstuen.

 • • Er der påvist intrauterint foster uden FHA kan hCG –måling undlades.

 

Rhesusprofylakse

Rhesusprofylakse: Ved GA> 8 + 0 og (<19 + 6) gives Rhesonativ 625 IE im. inden for 72 timer.

Se evt. instruksen Rhesusprofylakse

 

Efterforløb

 • • Ultralydsskanning i Gynækologisk Ambulatorium på ca. dag 8.

 • • Ses da ingen gestationssæk og er den klinisk vurdering af blødning og smerter i orden, afsluttes patienten. AP-diameterener ikke anvendelig som indikation for, om evacuatio uteri er nødvendig.

 • • Hvis gestationssækken fortsat er tilstede ved dag 8, tilbydes evacuatio uteri.

 • • Hvis den kliniske vurdering af blødning og smerter ikke er i orden dag 8, tilbydes evacuatio uteri eller der tilbydes ultralydskontrol dag 14.

 • • Hvis den kliniske vurdering af blødning og smerter fortsat ikke er i orden og/eller gestationssækken fortsat er tilstede dag 14, bør evacuatio uteri foretages.

 

Husk korrekt diagnose – og behandlingskodning.

 

Diagnose- og behandlingskoder

DO020: Blighted ovum

DO021: Graviditet med dødt retineret foster = missed abortion

BKHD52: Behandling med Mifegyne og Cytotec ved missed abortion

KMBA00: Evacuatio uteri

DZ098C: Kontrolundersøgelse efter abort

DO088L: Retineret væv efter abort

DO081G: Blødning efter abort: DO081G

 

Kontraindikationer

Til medicinsk behandling:

 • • Kendt koagulationsdefekt med blødningsrisiko. Antikoagulationsbehandling.

 • • Aktiv svær astma.

 • • Variant astma.

 • • Svær atherosclerotisk sygdom.

 • • Lever/nyreinsufficiens.

 • • Glaucom.

 • • Amning.

 • • Mb Raynaud.

 

Referencer

www.dsog.dk
Abort-Inkomplet abort og abortus spontaneus i første trimester.