Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ekstrauterin graviditet

 

Definition

Graviditet uden for livmoderhulen.

Ved S-hCG >500 IU/liter uden påviselig intrauterin gestationssæk foreligger der en patologisk graviditet.

Ved S-hCG 500 IU/liter skal der kunne ses en intrauterin gestationssæk på 1-2 mm omgivet af en lysere ring placeret ekscentrisk intrauterint. En pseudo-gestationssæk vil oftest vise sig som en mørk central aflang opklaring uden omgivende lysere ring. Dette kan mistolkes som normal graviditet.

 

Ætiologi

Flere forhold kan disponere, specielt tidligere kirurgiske indgreb på salpinx inklusiv sterilisation, tidligere underlivsbetændelse, intrauterin spiral, tidligere ekstrauterin graviditet.

 

Symptomer

Positiv S-hCG og anamnese med ofte sidelokaliserede abdominalsmerter (eventuelt skuldersmerter ved større mængde intraabdominalt blod), uregelmæssige blødninger (sidste menstruation ofte svagere end normalt), pletblødning og graviditetssymptomer.

 

Diagnose

Stilles ved gynækologisk undersøgelse, S-hCG monitorering og ultralydsskanning, eventuelt laparoskopi.

Ved gynækologisk undersøgelse findes ømhed, eventuelt udfyldning til siderne for uterus, eventuelt peritoneal reaktion og uterus vil ofte føles mindre end svarende til menostasien.

Biokemisk kan man se en signifikant stigning i S-hCG, hvor man i 85% af normale graviditeter vil forvente en fordobling af S-hCG over 2 døgn (er også tilfældet for 7% af de ekstrauterine graviditeter).

 

Behandling

  • • Spontan resorption

Ved ca. 50% af patienter med ektopisk graviditet uden betydende smerter kan forventes spontan resorption.

 

Kriterier:

S-hCG <3000 IU/liter.

S-hCG monitorering indledningsvis med 2-3 døgns interval.

Ved fladende S-hCG eller kun svag stigning (<20%), kan patienten observeres.

 

  • • Laparoskopi

Patienter med smerter eller tegn til aktiv intraperitoneal blødning og patienter, hos hvem man ikke kan forvente spontan resorption (jævnfør ovenstående kriterier), skal laparoskoperes.

 

Tubotomi:

Foretages ved ikke-rumperet tubar graviditet placeret i isthmus, ampullen eller infundibulum. Incision mest medialt på dilatationen af tuba, i det graviditeten sidder der.

 

Salpingektomi:

Foretages ved rumpereret tubar graviditet eller hvis patienten ønsker det.

 

  • • Laparotomi

Laparotomi kan blive nødvendigt u tilfælde af, at man ved laparoskopi konstaterer kraftig pågående blødning, massive adhærencer eller tilstedeværelse af en interstitiel graviditet.

Sidstnævnte kræver kileresektion af uterinhjørnet.

 

Opfølgning

Patienter opereret konservativt (tubabevarende graviditet) eller som forventer spontan resorption følges med S-hCG kontrol 2 gange ugentligt.

 

Andet

Persisterende aktiv trophoblast optræder i 5-8% tilfælde efter konservativ operation. Tilstanden viser sig ved en mere end 20% stigning ved S-hCG kontrol med 2 døgns interval. Skal behandles med lavdosis Methotrexat jævnfør afdelingens instruks efter salpingektomi afhængig af patientens valg.