Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning – visitation af elektive gynækologiske patienter

 

Beskrivelse

Elektive gynækologiske patienter, der ønskes undersøgt, henvises til Gynækologiske Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital eventuelt til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hobro Sygehus. Drejer det sig om fertilitetspatienter, henvises disse til afdelingens Fertilitetsenhed.

 

Henvisningerne sendes elektronisk via edifact.

Henvisningerne gennemgås dagligt af én af afdelingens sekretærer, der foretager en grov visitation til de forskellige subspecialer.

Ved usikkerhed kontaktes en af afdelingen speciallæger samme dag med henblik på at visitere henvisningen korrekt til et af subspecialerne.

 

Patienter med kræftdiagnose eller mistanke herom henvises af praktiserende læge eller speciallæge til pakkeforløb. Den videre visitation foretages af forløbskoordinator efter bestemte regler i pakkeforløb.

 

Henvisninger med henblik på abortus provocatus, sendes direkte i Gynækologisk ambulatorium og ud fra egen læges angivelse af graviditetslængde bookes en tid i ambulatoriet til forbehandling.

 

Den sekretær, der modtager henvisningen foretager den første kodning af henvisningen med foreløbig diagnose, visiterende læge og ventestatus.

 

Den lægelige visitation foretages af én af subspecialernes speciallæger med anførelser af diagnosekode, dato for visitation, behandling og udredning og anfører hvis patienten skal ses subakut, eller af en bestemt læge.

 

Derudover kan anføres, om der skal foretages yderligere undersøgelser. Eventuelt hvis der skal udsendes materiale så som spørgeskema til patienten.

 

Visitationen foretages samme dag, som henvisningen modtages.

Er én af subspecialets speciallæger ikke til stede, foretager én af de andre speciallæger visitationen.