Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Operationsbooking og selvdeklaration

 

Beskrivelse

 

 • • Selvdeklarationsskema (papirskema): Alle gynækologiske patienter som bookes til operation, skal ved den ambulante forundersøgelse/vurdering have gennemgået og udfyldt både side 1 og side 2, og skemaet skal herefter underskrives af både patient og læge. Skemaet er et juridisk gældende dokument og en del af patientens journal. Efter udfyldelse scannes skemaet ind i patientens elektroniske journal.

 

 • • Operationsskema (elektronisk): Alle elektive og sub-akutte gynækologiske operationer bookes ved udfyldelse af ”operatørskema” i den elektroniske journal (Clinical Suite).

 

Skemaet findes ved at åbne Faneoverblik > Operationspatienten > Indgreb (klik på notesblokken til højre i billedet) og åbn nu Operatørsamtalen. Vigtigt: Samtidig sendes skemaet til ”gennemsyn” hos bookingsekretær (kode: ISAS).

 

 • • Akutte operationer: Alle akutte operationer bookes ved at ringe til anæstesi vagthavende læge på kode 88-500 og ringe til op-koordinator 62295 (kode 88-416)

 

Stationære Patienter

 

Disse patienter skal henvises til præsamtale og ambulant anæstesitilsyn rettidigt inden planlagt operation.

 

 • • Eksplorativ laparotomi.

 • • Abdominal hysterektomi.

 • • Robotassisteret hysterektomi på malign indikation.

 • • Gynækologisk undersøgelse i generel anæstesi (onkologisk indiceret).

 • • Alle patienter med svær komorbiditet (uanset planlagt indgreb), hvor intensiveret præ- og post operativ observation er indiceret.

 • • Elektive kejsersnit (for obstetriske operationer gælder fortsat, at operationen bookes på operationsbooking skema i papirformat).

 

Dagkirurgiske Patienter

 

Disse patienter (hvis raske eller med velbehandlet mild sygdom) kan færdiggøres i ambulatoriet.

De med * markerede patient-kategorier skal dog stadig henvises til anæstesitilsyn.

 

 • • Transcervical kirurgi (TCER, TCFR, TCPR, hysteroskopi). *

 • • Konisation i GA.

 • • Laparoskopier på benign indikation (f.eks. diagnostisk laparoskopi, lap. BSO, laparoskopisk operation af ovarie cyster, laparoskopisk operation for endometriose). *

 • • Total laparoskopisk hysterektomi (TLH). *

 • • Robotassisteret hysterektomi på benign indikation. *

 • • Vaginal hysterektomi. *

 • • Prolaps- og inkontinens operationer.

 • • Abortus provokatus (evacuation uteri).

 • • Små gynækologiske indgreb (f.eks. laser behandling i vagina/vulva, vulvaresectioner).

 

 

Anæstesitilsyn og præsamtaler:

Bookes via gynækologisk booking sekretær på 3. etage (63021).