Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præbookingskema, udfyldelse af skemaet

 

Beskrivelse

 • • Alle patienter skal ved den ambulante forundersøgelse/vurdering have gennemgået side 1 og side 2 (anamnesearket), og der skal underskrives af patienten og læge på side 2 (er et juridisk gældende dokument i patientens journal).

 

 • • Alle patienter skal have foretaget ”stethoscopia pulmonis og stethoscopia cordis” og skal have målt blodtryk og puls.

 

Stationære patienter

 • • Eksplorativ laparotomi

 • • Åben hysterektomi, radikal hysterektomi

 • • Robot-assisteret hysterektomi/radikal hysterektomi

 • • Vaginal hysterektomi

 • • Laparoskopisk assisteret vaginal hysterektomi (LAVH)

 • • Gynækologisk undersøgelse i generel anæstesi (onkologisk indiceret)

 • • Alle patienter med svær komorbiditet (uanset planlagt indgreb), hvor intensiveret præ- og postoperativ observation er indiceret.

 

Dagkirurgiske patienter

 • • Transcervikal kirurgi (TCER, TCFR, TCPR, hysteroskopi).

 • • Konisation (uanset anæstesiform).

 • • Laparoskopier (laparoskopisk sterilisation, diagnostisk laparoskopi, laparoskopisk BSO, laparoskopisk endometriose kirurgi).

 • • Prolaps og inkontinens operationer.

 • • Abortus provocatus (evacuatio uteri).

 • • Abrasio.

 • • Gynækologisk chri minor (vulvaresektioner, laserbehandling).

 

 

Præsamtale- anæstesitilsyn

Stationære patienter, der kan møde fastende til indlæggelse på operationsdagen.

Får ved præsamtalen forevist afsnittet, hilser på plejepersonalet, får talt med anæstesilæge etc.

 

Der afkrydses i felterne:

 

Gynækologisk 0

 

Stationær 0

 

Præsamtale: Ja0

 

Anæstesitilsyn: Ja0

 

 

 

Stationære patienter, der indlægges dagen før operation

(Fx mistænkt ovariecancer, indlagt via andet sygehus, patient med betydende komorbiditet).

 

Gynækologisk 0

 

Stationær 0

 

Præsamtale: Ja0

 

Anæstesitilsyn: Ja0

 

 

Dagkirurgiske patienter uden komorbiditet, der kan færdiggøres i ambulatoriet.

(Stethoscopia pulmois et cordis, blodtryk og puls).

(Gælder flg. kategorier: TCER, TCFR og TCPR kirurgi, uro-gynækologiske indgreb og laparoskopier).

 

Gynækologisk 0

 

Dagkirurgisk 0

 

Præsamtale: Ja0

 

Anæstesitilsyn: Ja0

 

 

Gælder uanset patientens alder.

Ved velbehandlet anden sygdom, fx velreguleret diabetes, velbehandlet hypertension etc. Afkrydses også ”Ja” ved anæstesitilsyn.

 

Anæstesitilsynet bookes via gynækologisk booking sekretærerne på 3. etage, foregår ambulant