Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Intravenøs infusion af immunglobulin - sygeplejestandard (G)

 

Beskrivelse

I mange undersøgelser har man fundet, at kvinder med Abortus Habitualis (se relation) hyppigere har antistoffer rettet mod eget væv i blodet (autoantistoffer) end kvinder, der har fået børn uden problemer. Nogle mener, at disse antistoffer er i stand til direkte at forårsage abort ved at skade moderkagen. Andre mener, at antistofferne blot er et symptom på, at disse kvinder har et dårligt reguleret og for aggressivt immunsystem, og at det er immunologiske forhold lokalt i livmoderen, som er af betydning. For at støtte og balancere kvindens immunsystem behandles nogle kvinder derfor med intravenøs infusion af immunglobulin som led i fertilitetsbehandling. Se Flow-chart for behandling med immunglobulin under bilag.

 

Definition af begreber

 • • Immunglobulin: et antistof; et protein, der dannes når organismen eksempelvis er angrebet af en infektionssygdom.

 • • Anafylaksi: en generaliseret akut tilstand. Forøget modtagelighed for et bestemt allergen fremkaldt ved injektion af dette. Symptomer: Nys, hoste, næseflåd, føleforstyrrelser, vejrtrækningsbesvær, opkastning, krampe, urticaria. Blodtryksfald og høj puls.

 

Målgruppe – modtagelse

Kvinder i fertilitetsbehandling efter gentagne ufrivillige aborter – ”Abortus Habitualis” – se relation.

Kvinderne har forud for infusionen været i Gynækologisk Ambulatorium ved professor og overlæge Ole Bjarne Christiansen. Her er behandlingen planlagt og ordineret, ligesom patientvejledning er udleveret.

Formål

Intravenøs infusion af immunglobulin supplerer patientens egne antistoffer, så de kan reagere normalt over for en graviditet. Dette støtter og balancerer eget immunsystem, så det reagerer normalt over for kroppens egne celler, herunder eksempelvis foster-/og moderkageceller. Herved mindskes risikoen for spontan abort. Immunglobulin stammer fra blod fra mennesker, og fungerer, som var de patientens egne antistoffer.

Metode

Præparat:

Privigen 100 mg/ml. Se reference.

 

Modtagelse af pt:

 • • Pt identificeres med navn og cpr-nr.

 • • Vær opmærksom på, om pt skal have taget Se-HCG og om denne er bestilt – se EPJ.

 • • Der anlægges perifert venekatheder.

 • • Før og efter infusion måles, blodtryk og puls. Ligeså mellem Privigen infusionerne, hvis det er første infusion, eller patienten oplever ubehag under behandlingen.

 • • Først opsættes mindste Privigen-flaske. Dernæst den største.

 • • Infusionen gives i en perifer vene. Infusionsmængde 0,4 g/kg = 250-350 ml beroende på patientens vægt i henhold til ordination i Columna.

 • • Der anvendes dråbetæller.

 • • Infusionen pågår over ca 3-4 timer.

 • • Der skylles med Nacl før opstart af Privigen. Ligeså skylles efter med min. 50 ml Nacl, for at al Privigen infunderes.

 • • Batchnr. indføres i Columna ved administration af Privigen. (”Giv” medicin, udfyld ”Batchnr.” med de anvendte batchnumre – Når et er udfyldt, trykkes ok hvorefter ”Batchnr.” vælges igen, og endnu et kan udfyldes.).

 • • I EPJ oprettes aktiviteterne Patientidentifikation, Sygeplejestatus og Målinger ved første behandling. Planlægges efter behov. Indløbshastighed samt øvrige opmærksomhedspunkter dokumenteres i EPJ under hver behandling.

 

Indløbshastighed:

Ca 0,6 ml/kg/time i de første 30 minutter dvs. ca. 40-60 ml/time. Dokumenteres i EPJ.

Hvis der ikke er gener, øges infusionshastigheden gradvist til max 2,4 ml/kg/time, dog max 150 ml/time. De fleste ptt tolererer bedst infusion med hastighed ml 100-120 ml/t. Har pt fået infusion 1-2 gange før uden særlige bivirkninger, kan infusion efter den første halve time fint indløbe med 110-120ml/t.

 

 

Til top

 

Bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger:

Hovedpine, kvalme, opkastning, kulderystelse, hududslæt.

 

Almindelige bivirkninger:

Træthed, mavesmerter, åndenød, svimmelhed, muskelsmerter, lavt/højt blodtryk, hæmolyse, leverpåvirkning.

 

Sjældne bivirkninger:

Rysten, perifere smerter, føleforstyrrelser.

Anafylaktisk chock

 

De fleste bivirkninger kan undgås/bedres ved at reducere infusionshastigheden og lade patienten drikke rigeligt, dvs 1-2 l under en infusion.

Risiko for hududslæt kan reduceres ved at undgå soleksposition.

Ved tiltagende bivirkninger – stop infusion og tilkald læge.

Ole Bjarne Christiansens telefonnr.: 63064.

 

 

Kontraindikationer:

Patienter med total IgA mangel bør ikke have infusion med intravenøs immunglobulin.

 

For pt’s velbefindende:

Server rigeligt væske pr os under infusionen, gerne 1-2 liter.

Husk at tilbyde frokost, hvis infusionen strækker sig over måltidet.

Vær opmærksom på, om pt sidder godt under infusionen, tilbyd evt pude, tæppe, skammel e.l.

Spørg til og observer for evt bivirkninger.

 

 

Til top

Referencer

Pro.medicin.dk - https://pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/4747

Samnet.dk - http://www.iv-vejledninger.dk/Sider/default.aspx?filter=privigen

 

Patientvejledning

”Behandling af gentagne ufrivillige aborter med intravenøs immunglobulin (IVIG)”. Pdf-center-nr.: KBUA01-125