Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Smertevurdering og behandling af gravide og fødende

Formål

At sikre, at kvinderne får den smertebehandling, som de har brug for under indlæggelse i graviditeten, ved fødslen og i barselsperioden.

Smertebehandlingen skal altid evalueres og dokumenteres.

Ved smertevurdering skal man være opmærksom på at tilgodese de aspekter, der er relateret til smerten f.eks. biologiske, psykologiske og sociale aspekter. Det er vigtigt at vægte disse aspekter for at kunne yde en effektiv indsats i smertebehandling eller -lindring.

 

Instruksen er relateret til standard 2.5.7 Smertevurdering og –behandling i Den danske Kvalitetsmodel

 

Definition af begreber

NRS – numerisk rangskala (smerteskala)

 

Beskrivelse

Smertebeskrivelse

En præcis vurdering af smertens aspekter (intensitet, karakter, mønster og lokalisation) er grundlæggende for optimal smertebehandling. Der udføres løbende smertevurdering.

 

Smerteintensitet

Patientens oplevelse af smerteintensitet vurderes.

 

Smertekarakter

Patienten opfordres til at beskrive smerterne f.eks. som borende, tandpineagtige, brændende, stikkende, trækkende og sviende. De kan være dybe, overfladiske, diffuse/distinkte og om der er udstråling.

 

Smertemønster

Danner smerterne et mønster f.eks. omkring pleje-/omsorgs-/behandlingstiltag, aktivitet, døgnrytme, i forhold til psykiske belastede situationer. Er smerten konstant eller med varierende intensitet, periodiske (f.eks. ved veer) pludselig indsættende (f.eks. ved uterus ruptur) osv.

 

Smertelokalisation

Hvor har patienten ondt f.eks. maven, underlivet, cikatricen og/eller ryggen.

 

Smertevurdering

     •  Ambulante/korttidsindlagte gravide (op til 24 timer)

Smertevurdering foretages ikke på gravide, der henvender sig på grund af obstetriske komplikationer (f.eks. mindre liv) Smerter som skyldes sammentrækninger af livmoderen (plukkeveer, veer) vurderes og beskrives som beskrevet under fødsel.

 

Indlagte gravide (>24 timer)

Evt. smerter vurderes i forbindelse med den indledende jordemoder-/sygeplejefaglige vurdering. Smerterne vurderes og beskrives ved f.eks. VAS. Kvinderne informeres om, at de skal henvende sig til personalet ved smerter.

 

Fødende (inkl. kvinder, der har fået sat fødslen i gang)

Smertebehandling i forbindelse med fødsel er en balanceakt mellem tilstrækkelig smertelindring og vedligeholdelse af effektiv vekraft. Det er ikke et selvstændigt mål, at kvinden er smertefri under fødslen, det er et mål, at vekraften og kvindens smertelindringsbehov afstemmes løbende gennem fødselsforløbet.

 

Ved indlæggelse på fødegangen vurderer jordemoderen den fødendes smerte.

Veernes styrke beskrives med ord (f.eks. veerne er stærke, kraftige, hyppige, uregelmæssige, korte, svage) eller ved at beskrive den fødendes tilstand (f.eks. pt. er forpint, pt. klarer veerne godt)

Veer st.1: uregelmæssige veer med 5 – 20 minutters interval

Veer st.2: moderate veer med 5 – 10 minutters interval

Veer st.3. kraftige veer af 60 – 90 sekunders varighed med 2 – 5 minutters interval

Veer st 4: presseveer

 

Den fødende skal også selv vurdere sine smerter, da dette er den bedste indikator for smerteintensiteten. Hun udspørges med hensyn til veernes debut, styrke, og ønske om evt. smertelindring. Der ligger en indirekte smertevurdering i, at kvinden ikke ønsker smertelindring. Den fødende tager i samråd med jordemoderen stilling til mulig smertebehandling. Vurderingen af smerterne og planen for smertebehandling noteres i journalen.

 

Såfremt den fødendes tilstand taler herfor og den fødende ikke ytrer ønske om andet, ydes der smertelindring/behandling efter mindste-indgrebsprincippet. Det vil sige, at der startes med den mindst indgribende smertebehandling f.eks. badekar, akupunktur, hvorefter yderligere behov løbende vurderes i samråd mellem den fødende og jordemoderen.

15 – 30 minutter efter påbegyndt smertelindring noteres effekt af smertelindring i journalen.

Der foretages fornyet smertevurdering hvis/når kvinden angiver ændring af vemønster eller vestyrke, som hun ønsker smertebehandlet eller kvinden angiver andre smerter end vesmerter.

Konklusionen noteres altid i journalen.

 

Smertevurdering kan noteres i journalen således:

Eksempel A

12.30 Pt. har veer st. 1 siden kl. 8.00, god hjl. Er nu træt og opgivende. Vi taler om smertelindring og xx ønsker morfin.

Der gives efter aftale morfin im.

12.50 Stadig veer styrke 2. God effekt af morfinen. Hjl. god.

Eksempel B

12.30 Pt. har begyndende pressetrang. God hjl. Veer styrke 3 – 4, Orificum 9 cm. Pt. er forpint. Der aftales smertelindring i form af støtte til vejrtrækning, opmuntring og massage over lænden.

God effekt af ovenstående. pt. ved godt mod.

 

Smertelindringsformer under fødslen

 • • Jordemoderomsorg og støtte

 • • Badekar/brusebad

 • • Sterilvandspapler

 • • Akupunktur

 • • Massage/ Rebozo

 • • TENS

 • • Varme omslag

 • • Lattergas (se procedure for brug af lattergas)

 • • Panodil

 • • Morfin

 • • Epidural

 • • Pudendus

 • • Lokal anæstesi

 

Smertevurdering og behandling af barselkvinder efter vaginal fødsel:

Patienten smertevurderes ved ankomsten til barselsafsnit – f.eks. ved VAS.

Ved indlæggelse på barselsafsnittet informeres kvinderne om, at de skal henvende sig til personalet ved behandlingskrævende smerter på grund af:

 • • Efterveer

 • • Smerter på grund af suturering i vagina/perinæum

 • • Smerter i brystvorten på grund af amning

 • • Akut opståede smerter, som ikke er fødselsrelaterede, men som er behandlingskrævende.

 

Smerter og evt. effekt af behandling vurderes med NRS-skala.