Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Urininkontinens

 

Definition

Urininkontinens inddeles i:

 • • Stressinkontinens (50%)

 • • Urgeinkontinens (20%)

 • • Blandingsinkontinens (30%)

 

I meget sjældne tilfælde kan inkontinens skyldes ureter-, vesico-vaginal eller ureterovaginale fistler.

 

Symptomer

Frivillig vandladning.

 

Undersøgelse

Ambulante besøg ved kontinenssygeplejerske:

 • • Patienten anamneseskema og blevejningstest over 3 døgn gennemgås.

 • • Urinen stixes for blod, sukker, protein, nitrit og leukocytter. Urin sendes til dyrkning og resistensbestemmelse.

 • • Der foretages flow og måling af resturin.

 • • Postmenopausale patienter medgives recept til lokal østrogenbehandling.

 • • Der medgives eventuelt Contrelle prøvepakning.

 

Ambulante besøg ved læge:

 • • Anamnese og væske-vandladningsskema gennemgås.

 • • Der laves gynækologisk undersøgelse, hvor der undersøges for udfyldninger i det lille bækken, prolaps, hypermobilitet af urethra og sensibilitet i ridebukse-området, knibefunktion af bækkenbundsmuskulaturen samt hoste-stresstest.

 • • Patienten instrueres i bækkenbundstræning.

 

Behandling

Patienter med prolaps:

 • • Opereres før yderligere udredning og behandling af inkontinensen.

 

Behandling af stressinkontinens:

 • • Væske-vandladningspædagogik gennemgås.

 • • Patienten henvises til bækkenbundstræning ved afdelingens fysioterapeuter.

 • • Ved manglende effekt af bækkenbundstræning diskuteres operation med patienten.

 • • Forud for operationen foretages eventuelt urodynamisk undersøgelse. Der undersøges specifikt for uhæmmede blærekontraktioner og vurdering af detrusorfunktionen.

 • • Ved manglende detrusorfunktion oplæres patienten i RIK (Ren Intermitterende Katerisation) forud for operation.

 • • Ved manglende blærekontraktioner og samtidig stressinkontinens oplyses patienten om, at operation primært er rettet mod stressinkontinensen.

 • • Første valg for operation for stressinkontinens er TVT (Tensionfri Vaginal Tape).

 

Behandling af urgeinkontinens:

 • • Vandladningspædagogik gennemgås.

 • • Ved nytilkommen urgeinkontinens foretages cystoskopi.

 • • Postmenopausale kvinder behandles med lokal østrogenbehandling (Vagifem. 1 vagitorie dagligt i 14 dage, herefter 1 vagitorie x 2 ugentligt eller Estring).

 • • Patienten instrueres i blæretræning, eventuelt suppleret med medicinsk behandling.

 • • Ved manglende effekt overvejes intravesikal instillation af antikolinerg medicin eller eventuelt henvisning til Skejby Sygehus med henblik på neuromodulation.

 

Behandling af blandingsinkontinens:

 • • Behandlingen rettes mod begge inkontinenstyper eventuelt startende med behandling af det mest generende symptom.

 

Opfølgning

Henvisning til Urologisk Afdeling med henblik på eventuelt Botox behandling eller telefon/klinisk kontrol postoperativt.