Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af akutte prænatale sager

Formål

At sikre arbejdsgangen, når afdelingen modtager henvisninger på gravide patienter med en akut prænatal problemstilling.


Faggrupper for hvem instruks er relevant

Læger samt sekretærer på Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.


Vagtrul for prænatale sager

Speciallæger og læger i Hoveduddannelse indgår i rullet på skift en uge ad gangen (fredag-torsdag). Lægen har ansvaret for de henviste gravide i den pågældende uge.

Læger i Introduktionsstilling kan følge følger vejleder i deres samtale(r). Såfremt der ikke bliver henvist gravide, når vejleder har opgaven, er det I-lægens ansvar at få lavet aftale hos en anden læge.


Henvisning

Henvendelse om gravide patienter kan enten ske ved et opkald til afdelingen, typisk via vagthavende læge, eller ved en henvisning til afdelingen.

Hvis det sker ved et opkald til vagthavende læge, skal den vagthavende læge anmode om en regelret henvisning til afdelingen. Der anmodes om at kontakt tlf. nr. på patienten fremgår af henvisningen.

Ved telefonisk henvendelse giver vagthavende læge besked til vagtruls-læge om at sagen er på vej.


Visitering

Elektronisk henvisning af gravide: Henvisninger på gravide visiteres samme dag som de modtages i afdelingen.

Sekretæren opretter sagen i LD og tager herefter direkte kontakt til vagtruls-lægen for at sikre, at denne er opmærksom på sagen.

Sekretær sender herefter sagen til visiterende læge.

Der visiteres i øvrigt som ved andre henviste patienter, men henvisningen påføres "Obs gravid".

Den visiterende læge visiterer sagen til den læge, der har prænatal vagt for den pågældende uge. Der laves en vurdering af sværhedsgraden. Enkelte gange bør det håndteres på speciallægeniveau.

 

I sekretariatet foretages de første handlinger mhp. at afdelingen løser den opgave, vi er blevet bedt om, fx skaffe yderligere oplysninger mhp. sagens håndtering, f.eks. om familien allerede er udredt andetsteds osv.


Bookning af patient

Den læge, der har vagtrul, finder i samarbejde med sekretæren en oplagt tid til samtale. Medmindre der er lægefaglig grund til, at lægen skal kontakte patienten, er det sekretæren der kontakter patienten og giver tiden.

For henvisninger modtaget sidst på ugen, hvor samtalen ikke kan nås afholdt i den indeværende uge, overføres sagen til lægen med vagtrul i den kommende uge. Har man som læge allerede sat sig ind i sagen, fastholdes sagen så vidt muligt hos den modtagende læge.


Ansvar

Udarbejdet af læge Lana Al-Zehhawi, juni 2016
Professor Michael Bjørn Petersen har ansvar for opdatering af instruksen.
Afdelingslæge Marie Skov Hvidbjerg har ansvar for opdatering af instruks