Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

IOLMASTER 500 - QUICK INSTRUCTIONS

 

IOLMASTER 500 – QUICK INSTRUCTIONS

 

Der må ikke dilateres før IOL måling, da dette kan medføre ukorrekte måleresultater, særligt målingen af cornea krumningen. Hvis patienten har små pupiller og IOL måling ikke kan lade sig gøre, må der dilateres.

Der må ikke måles tens før IOL måling, da dette kan medføre ukorrekte måleresultater, specielt målene på akselængden og corneakrumningen.

 

Start IOLmaster

Tryk på luk, for at starte med første patient

Tryk på start test, hvis der ønskes kalibrering

 

 

kalibrering

Iolmaster kalibreres 1 gang om ugen med testøje under patient name !CHECK, DEVICE! OBS at værdier ligger inden for den givne tolerance.

 

Ny patient <N>:

-Indtast patientens efternavn, fornavn, cpr.nr (dag-.måned-.år)og patient ID, uden bindestreg..

-En patient, der er oprettet, kan hentes fra patientlisten. - Er målinger ikke fra et fakisk øje, rettes det ved at klikke på øjenstatus.

-Når patientdata er skrevet ind, brug musen eller tryk på <enter> for at komme til oversigtsbillede

 

 

Oversigtsbillede<O>

-Bed patienten om at se på det gule fixationslys. Bed patienten blinke et par gange og herefter åbne øjnene helt op.

-Indstil afstanden mellem patienten og instrumentet korrekt. De grønne pile viser hvordan du skal finjustere med joystikket.

 

Automatisk måling af keratometri og akselængde (Dual mode)<A>

-Patienten skal kigge på det gule fiksationspunkt i midten. Der vil fremkomme et trådkors med en cirkel i midten. Reflekserne fra indstillingslampen skal være indenfor cirklen og så skarpe som muligt

-De seks målepunkter ligger symmetrisk rundt om trådkorset og så skarpt som muligt.

-Ved optimal indstilling, vil trafiklys skifte fra rødt til grønt.

Iolmaster vil herefter automatisk starte målingerne og patienten skal fokusere på et rødt lys under K og AL måling. Selv om målinger er i gang kan der fortsæt finjusteres med joystikket.

IOL måleren vil automatisk skifte til måling af kammerdybde.

Skærmbilledet viser tværsnit af linse og cornea. Den grønne firkant skal placeres med en sidekant over cornea og enkeltspottet tæt på linsen uden at røre ved den. Gennemsnitsværdi er 3,5. Ved myopi dybere kammer og ved alder fladere kammer p.g.a tykkelse af linsen.( se også inf. under manuel måling af kammerdybde).

Er målingerne acceptable vises det med en lille grøn firkant med flueben. En gul firekant stå for unøjagtig måling og en rød firkant for fejlmåling.

Bemærkning ”vurdering” beder om flere målinger.

En advarselstrekant med en sol indikerer uhensigtsmæssigt lys fra omgivelserne.

 

Manuel måling af keratomi og akselængde(Dual mode)<A>

Ved unøjagtige eller vanskelige målinger vil IOLmåleren automatisk skifte til manuel måling.

Ved at bruge musen på <A> Ikonet kan man også selv deaktivere automatisk måling.

Hvis den automatiske måle funktion ikke er aktiveret, skal man trykke på joystik knappen.

 

Keratometer

Selvom der er taget flere målinger vil kun de sidste 3 vises. . Hvis der ikke ses gul/blå lys under målingen er de uden anmærkninger. Obs inden du aktiverer joystikket, at spotterne fremstå klar med en hallus(ring) omkring. Bed evt patienten om at blinke igen. Ved meget tørre øjne kan man dryppe med NaCl, men bør undgå at måle umiddelbart efter drypningen.

 

Akselængde

Herefter vil der altid komme 5 målinger af AL. Brug igen knappen på joystikket til at måle.

SNR værdien skal helst være over 2, men IOLmaster vil finde de mest sandsynlige værdier, selv om målingerne er dårlige. Prøv evt at tage målinger i kvadranterne indenfor cirklen. eller forøge refleksionsprikken til samme størrelse som cirklen.

Instrumentet vil ikke begrænse antallet af målinger. Vær opmærksom på. at den totale måletid er begrænset til 30 sek. pr øje pr dag. Ved den gamle IOL var det 20 målinger.

 

Slet ikke enkeltmålinger, selv støjfyldt signal kan indeholde brugbar informationer til beregning.

 

Kammerdybde <D>

Der måles kammerdybde af forreste kammer fra forreste flade på cornea til forreste flade af øjets linse. Der kan ikke måles kammerdybde på et pseudofak øje.

 

Bed patienten om at se på det gule lys. Det skal han/hun blive ved med selv om der kommer et kraftigt hvidt lys fra siden.

Også her er det vigtigt med en god tårefilm over øjet, lad patienten blinke et par gange. Fixationspunktet skal være skarp og ligge så så tæt på linsen som muligt. Se video hjælp. Obs de bedste resultater opnås i et halvmørkt rum.

 

Gentag målingerne på det andet øje. IOLmasteren registrerer automatisk, hvilket øje der bliver målt på

 

 

Linseberegning<L>

-Har det været kompliceret at tage målingerne anbefales det, at udskrive siden med målingerne til dokumentation ved at klikke på ikonet print.

 

-Aktiver herefter IOLberegning<I> Klik på ”beregn” til visning af linserne. Ved at klikke på højre og venstre øje kan man se alle beregninger. Her kan målrefraktionen også ændres.

Klik herefter på udskrift.

 

-Alle linser skal udskrives i HAIGIS.

 

Når linseberegningen skal udskrives i Haigis kræver det, at der altid måles kammerdybde. Hvis kammerdybden ikke kan måles, skal linseberegningen udskrives i SRK/T og lægen informeres herom.

Hvis patienten tidligere er catarakt opereret på det ene øje et andet sted end her, og der ikke foreligger nogen tidligere IOL-beregning, skal vi måle akselængden på det opererede øje. Under eyestatus vælges pseudofakisk acrylat. Der kan ikke måles kammerdybde og derfor ingen linseberegning. Udskrives stadig i Haigis.

Tryk på gem og skærmbilledet vil automatisk går videre til oversigtsbillede.

 

 

Er man færdig med en patient og ønsker at fortsætte med næste patient klikker man på

-ikonet patientmanager eller knappen<N>

 

 

White- to-White <W>

< W> eller ikonet med svensknøglen aktiveres vælg ” måling” og aktiver WTW, klik gem.

Mål herefter på patienten som vanlig. Hvis WTW målefunktionen er aktiveret, tages et målebillede i Overview mode til vurdering og visning.

Tjek at iriskant og pupilkant er korrekt markeret og at markeringerne i centrum er korrekt og godkend billede.

 

Ved manuel måling af WTW bed patienten om at slappe af og kigge på det gule fiksationslys.

Fokuser på iris er skarp og ikke på lysspotterne. Tryk på joystik.

Tryk på ikonet print. Der udprintes ligeledes en linseberegning, SRK/T

Er man færdig med MPs patienter deaktiveres WTW.

 

 

Myopi patienter spl. opgaver (cachet-linsen)

 

Som til cat.forus. dog

% dill og pupil reaktion

%AL

+kammerdybde

+white to white