Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Teamkoordinatorens opgaver på operationsstuer Frederikshavn

Beskrivelse

Teamkoordinatoren har det overordnede overblik og ansvar for afviklingen af den enkelte operationsstuens program. 

 Samler Operations-teamet i forbindelse med, første operation kl. 8.20; stue 1, 4 og 5 i indsovningsrummet inden patienten tages ind. Stue 3 på stuen inden patienten tages ind. Der laves en opsummering af dagens patienter, planlægger rollefordelingen, uddelegerer evt. opgaver. Her skal der forventnings afstemmes med hensyn til oplæring, studerende, kursister, yngre læger, patient og instrument problematikker.  De medlemmer af teamet som ikke er til stede skal informeres, hvis der er afvigelser fra normal afvikling af operationsprogrammet.  

• Sikker kirurgi tjeklisten:  

• Anæstesisygeplejersken foretager tjek ind, operationspersonalet time out og tjek ud.  

  • • Løbende opgaver i løbet af dagen 

• Planlægger løbende, sammen med teamet, pauser og afløsnings muligheder. Her tages alle teamet’s  medlemmet med. 

• Reviderer løbende planen sammen med teamet. Hvis teamkoordinatoren forlader teamet/operationsstuen, sikres at en anden tager over. Opgaver kan uddelegeres men det er vigtigt, at kommunikationen er tydelig.  

• Er ansvarlig for advisering af næste patient til stamafsnit, før denne hentes af portøren. Dette gælder kun når der er 2 rygoperationer på samme stue og ved B/R operationer.  

• Øvrige patientkategorier adviseres ikke.  

• Laver aftaler med portøren om afhentning af næste patient til stuen.  

• Sikre at ved hofte- og knæalloplastik patienter kører portøren som følgende:  

• Mellem 1. og 2. patient 

• Når portøren har afleveret 1. patient, henter han nr. 2 patient, hvorefter han kører operationslejet ud af operationsstuen.  

• Mellem nr. 2 og 3 patient 

• Efter aflevering af nr. 2 patient aftales præcist hvilket tidspunkt, nr. 3 patient skal være på operationsafsnittet. Portøren kører operationslejet ud af operationsstuen.  

• Kl. 14.00 giver besked til OP1 vagt og anæstesi-døgn-vagten, når sidste patient er afsluttet, eller hvis programmet ikke nås inden kl. 15.00 

 

Teamets medlemmer er selv ansvarlig for at tage de konflikter/problematikker, som kan opstå i løbet af dagen. Hvis der er punkter til fælles drøftelse, kan det sættes på forbedringstavlen. Andre problematikker kan drøftes med ledelsen.  

Hvis det er muligt, kan teamkoordinatoren lave en afrunding af dagen, under hensyn til fx vågne, sederes patienter.  

 

Definition af begreber

Teamkoordinatoren:  

Kan være operationssygeplejerske og anæstesisygeplejersker. Sygeplejestuderende og anæstesikursister kan varetage opgaven, når det er aktuelt i uddannelsesforløbet. 

Op-team:  

Består af det personale, der skal være til stede for afviklingen af operationsprogrammet på den enkelte operationsstue den pågældende dag.  

Patientforløb:  
Visionen for sundhedsvæsenet i Region Nordjylland er at vi er  

”Danmarks bedste Region – vi arbejder sammen for dig”.  

Vi skaber sammenhængende og effektive patientforløb, så alle patienter i Region Nordjylland oplever, at deres samlede patientforløb hænger sammen, og at hver kontakt med sygehusvæsenet har værdi. Patienten skal opleve sikker behandling af høj, professionel kvalitet og uden unødvendige risici.  

Kendetegn for patientforløb: 

Der er fire vedtagne principper for patientforløb i Region Nordjylland: patientinddragelse, koordination, teams og tidsmæssig styring er til enhver tid gældende (se reference). 

Med patientforløb menes det samlede patientforløb, som i et elektivt operationsafsnit kategoriseres i simple forløb, der har som sit primære fokus en effektiv afvikling af høj kvalitet.  
Tidsmæssig styring er derfor afgørende i simple forløb. 

Koordinationen er simpel, og varetages i udstrakt grad via regler og planer.  
Der foreligger derfor lokalt udarbejdede forløbsbeskrivelser for klinikkens / specialets hyppige simple forløb, der fastlægger procedurer og behandlingsregimer (se reference). 

  

Principper for patientforløb er patientinddragelse, koordination, teams og tidsmæssig styring.  

Med patientforløb menes det samlede patientforløb, som i et elektivt operationsafsnit kategoriseres i simple forløb, der har som sit primære fokus en effektiv afvikling af høj kvalitet.  

Tidsmæssig styring er derfor afgørende i simple forløb. 

Koordinationen er simpel, og varetages i udstrakt grad via regler og planer.  

Formål

Er at optimere patientforløb og afvikling af operationsprogrammet, i relation til kvalitet, koordinering, samarbejde og patientsikkerhed. 

Vores målsætning er at gennemføre teamsamling før opstart og efterfølgende evaluering efter sidste operation på stuen. 

Teamkoordinatorens opgave er defineret ud fra de nuværende rammer, der er på operations- og anæstesiafsnit Frederikshavn. Herunder hensyntagen til forskellige mødetider, arbejdsprocesser og tværfaglige samarbejdspartnere.