Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akutte CT scanninger i vagttid på matriklen i Thisted

Beskrivelse

CT undersøgelser i vagttid udføres kun på kritisk syge patienter.

Tilstedeværelse ved akutte CT scanninger i vagttid

Patienter til akut CT:

Hverdage kl. 17:30 – 08:00

Weekend / helligdage kl. 17:30 – 10:00

Skal ledsages fra afdelingen til CT-scanning, afdelingen skal sørge for ledsagelse.

CT-scanning uden kontrast:

  • • Kræver som minimum ledsagelse af portør. Hvis portøren kaldes til andet arbejde før undersøgelsen er færdig, kalder radiograf/rtg sygeplejerske visitator i AM på telefon 50543.

  • • Er patienten ukontaktbar eller bevidsthedspåvirket, skal patienten ledsages af henvisende læge, sygeplejerske fra henvisende afdeling eller anæstesisygeplejerske.

Den der ledsager patienten har ansvaret for patienten.

CT-scanninger med kontrast:

  • • Kræver ledsagelse af sygeplejerske fra henvisende afsnit eller ledsagelse af anæstesisygeplejerske Det er henvisende afdeling der vurderer dette.

  • • Når henvisende læge har haft kontakt til vagthavende radiolog og CT scanning er besluttet. Vurdere afdelingen hvorfra CT-scanningen bestilles, om de kan ledsage patienten. Hvis ikke det er muligt, kontakter afdelingen anæstesi sygeplejersken på 50448.

  • • Hvis anæstesisygeplejersken kaldes til andet arbejde før ct-undersøgelsen er færdig, kontakter radiograf/rtg sygeplejerske, visitator i AM på telefon 50543.

Den der ledsager pt til CT, har ansvaret for patienten, og skal have det fornødne kendskab til akutbakken og allergiske reaktioner.

Radiografer/sygeplejersker har pligt til at være orienteret om forholdsreglerne for indgift af intravenøs kontrast samt kontraindikationer, bivirkninger og tiltag ved en eventuel akut kontrastreaktion.


Henvisning til akut CT scanning i vagttid

Ved CT scanning i BDAs vagttid skal henvisende læge rette telefonisk kontakt til vagthavende radiolog for at aftale undersøgelsen, og der sendes elektronisk henvisning udfyldt i WebPAS.

Ved kontrast undersøgelser skal henv. læge være umiddelbart tilstede.


Registrering af CAVE
 

Forud for undersøgelsen indhenter radiograf/sygeplejerske oplysninger om allergi/intolerans i forhold til kontrastvæske.

Tilstedeværende læge har ansvar for at udfylde CAVE oplysninger, hvis patienten reagerer med en allergisk reaktion og/eller intolerans ved en given behandling, jf. Journalføring af allergi og intolerans i Region Nordjylland.

Side 1 af 2

Definition af begreber

Radiologens vagttid

Mandag – torsdag kl. 15:30 – 08:00

Fredag kl. 15:00 – 08:00

Weekender og helligdage: hele døgnet

Plejepersonalets vagttid på BDA:

Mandag – fredag kl. 17:30 – 08:00

Weekender og helligdage kl. 17:30 – 10:00

Vagthavende radiolog: Vagthavende radiolog beskriver undersøgelsen umiddelbart efter den er udført.

Link dokument forberedelse af patienter til CT scanning: https://pri.rn.dk/Sider/16098.aspx

Formål

At undersøge kritisk syge patienter og sikre at pt. får en optimal undersøgelse og observation under undersøgelsen.