Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Istandgørelse ved dødsfald - 109 Hjørring

Formål

 • • At beskrive de forhold, der gør sig gældende med hensyn til at drage omsorg for afdøde patienter og deres pårørende.

 • • Det skal endvidere sikres, at afdøde er korrekt identificeret, at der ydes omsorg for afdøde samt at afdødes pårørende informeres og ydes omsorg for på en værdig og respektfuld måde.

 

Metode

Ansvar

Den afsnitsledende sygeplejersken er ansvarlig for at proceduren følges og vedligeholdes.

 

Når vagthavende læge har konstateret at døden er indtrådt og har spurgt pårørende om eventuel obduktion og donation, kan plejepersonalet påbegynde istandgørelse af den døde.

 

Materiale

Al materiale omkring mors forefindes i ”mors mappen ” på det centrale personalekontor:

Et plastomslag indeholdende:

• 1 Ligblanket = orange tå seddel

 • • En portørseddel

Et plastomslag mærket ” udleveres til de pårørende” indeholdende

• 1 pjecen ”Når et menneske dør” evt. pjecen til sygehuspræsten ” Kære gud det er mig” i denne pjece findes telefonnummeret til præsten, hvis der er behov for at kontakte hende.

 

Resten af personalet orienteres om dødsfaldet for at forebygge unødvendig støj og manglende hensyntagen til de pårørende. Det giver samtidig personalet mulighed for at modtage evt. nye pårørende i afsnittet.

Skilt sættes på døren til sengestuen med ”ADGANG FORBUDT”

Vær opmærksom på: Omsorg for pårørende

Behov for tid hos afdøde

Behov for lommetørklæder, salmebøger, stole, drikkevarer etc.

Ved istandgørelse skal der altid være 2 personer tilstede.

Det afklares, om evt. pårørende ønsker at være med ved istandgørelse af afdøde, samt om der er specielle ønsker.

 

Identifikation

Afdøde patient identificeres gentagne gange. Sundhedspersonalet foretager identifikation af afdøde patienter ved hjælp af identifikationsarmbånd.

Afdøde identificeres eksempelvis:

• ved dødens konstatering

• ved udfyldelse af ligblanket

• ved ligsyn og udfyldelse af dødsattest

• før pårørende orienteres om dødsfaldet

• ved fremvisning

• ved flytning af afdøde

• ved obduktion

 

Materiale til istandgørelse

På et rullebord samles alt, hvad der skal med ind på stuen.

 • • Rent tøj til den døde (medmindre der er ønsker om, at eget tøj skal bruges)

 • • Rent sengelinned - 2 lagner, 1 stiklagen og 1 pudebetræk

 • • Engangsble (mellemstor)

 • • Hagebøjle – anvendes ved behov

 • •  Engangsforklæde

 • • Handsker

 • • Vaskeservietter

 • • Håndklæder

 • • Saks

 • • 10 ml sprøjte, hvis der er kateter

 • • Plaster og gaze firkant– ved fx fjernelse af PVK eller dræn

 • • Snavstøjspose

 • • Stanniol til evt. buket – findes i køkkenet

 • • Kurv med dug, lys og salmebog – forefindes i apparatdepotet

 

Istandgørelse af afdøde

• Diverse dræn og katetre fjernes

• Den afdøde vaskes efter behov, barberes, friseres

• Evt. tandprotese rengøres og sættes i munden

• Den afdøde iføres rent tøj. Hvis det er en patientskjorte, kan den trækkes på modsat, så ryggen vender frem og den kan derfor let tages af igen

• Sengelinned skiftes efter behov

• En flad pude eller pølle lægges under hovedet

• Et lagen lægges over hele den afdøde. Når pårørende skal se den afdøde, foldes lagenet ned på brystet.

• Hvis mund ikke er lukket, kan hagebøjlen anvendes

• oprydning på sengestuen

• udluftning

• sengebord med dug og lys arrangeres

 • • Der kan evt. laves en lille buket med stanniol omkring som lægges i patientens foldede hænder

Ligblanket (tå seddel) med stor label udfyldes af lægen – på begge sider og sættes på højre storetå. Hvis patienten er bilateral benamputeret sættes ligblanket på højre tommel.

Portørseddelen påsættes stor label og udfyldes. Anbringes oven på lagenet inden patienten køres i 6 timers stuen.

 

Den afdøde bliver i afsnittet et par timer, hvis der kommer pårørende. Herefter kaldes portøren til at køre den afdøde til 6-timers stuen.

 

Hvis pårørende senere ønsker at se afdøde, skal de henvende sig i Informationen. Her vil portøren efterfølgende på aftalt tidspunkt komme og hente pårørende og følge med til kapellet.

 

Værdigenstande

Værdigenstande er, foruden kontante penge/kreditkort, nøgler samt effekter, der kan omsættes i handel. Det vil sige mobiltelefon, smykker, ure, bærbar computer, TV, MP3, CD-er og lign.

Øvrige efterladte ejendele omfatter eksempelvis: afdødes tøj, fodtøj, briller, høreapparat, tasker og toiletartikler.

Hvis afdøde er under 18 år må værdigenstande og øvrige ejendele udleveres til indehaveren af forældremyndigheden.

• Det er kun ægtefælle, der må modtage penge og evt. nøgler (se evt. bilag).

 • • To personer tæller / registrerer værdigenstande og skriver under på kuverten, der afleveres i omstillingen, som sender det videre til administrationen. Dette dokumenteres i EPJ.

 

Definition af begreber

Ligblanket: (tå seddel) orange blanket som anvendes af sundhedsvæsen-, Falck-, og brandvæsen i forbindelse med dødsfald, og som hæftes ved afdøde.

 

Dødsattest: Lægen udfylder dødsattesten efter patienten er synet, dette foregår elektronisk i SEI, husk evt. lægen på at det både er side 1 og 2, der skal udfyldes.

 

Målgruppe – modtagelse

Plejepersonalet er orienteret omkring omsorg og procedure til afdøde patienter.