Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Minihysteroskopi i Gynækologisk Ambulatorium

 

Definition

Diagnostisk og terapeutisk hysteroskopi med minihysteroskop uden bedøvelse eller med lokalbedøvelse.

Ambulant minihysteroskopi foretages foreløbig mandage i lige uger ved benign gynækologisk speciallæge.

 

Apparatur

Myosure Classic Hysteroscop, 0 grader optik med ydre diameter 6 mm anvendes med lokalbedøvelse.

 

Teknikken er mekanisk resektion og samtidig fjernelse af vævet. Der er to forskellige devices (diameter 3 mm) tilgængelige: Myosure Lite Device (vinduelængde 10,2 mm) til fjernelse af polypper og til endometriebiopsi. Myosure Reach Device (vinduelængde 14 mm) til fjernelse af polypper og fibromer.

 

Minihysteroskop (Gubbini) anvendes uden lokalbedøvelse. Kan anvendes som miniresectoskop eller med Gynko plastsheath over 2,9 mm hysteroskop.

 

Indikationer

  • • Diagnostisk hysteroskopi.

  • • Diagnostisk hysteroskopi ved infertilitet.

  • • Hysteroskopi med endometriebiopsi.

  • • Hysteroskopisk fjernelse af IUD.

  • • Hysteroskopisk fjernelse af polyp <3 cm.

  • • Hysteroskopisk fjernelse af type 0 fibrom <3 cm.

 

Forberedelse

Før visitation til ambulant minihysteroskopi foretages vanlig udredning.

 

Hos kvinder <30 år skal foreligge negativ chlamydiatest.

 

GU med beskrivelse af portio og orificium. Der skal foreligge oplysning om evt. tidligere konisation eller andet operativt indgreb på cervix.

 

Ultralydsundersøgelse af uterus og endometriet med beskrivelse og mål. Billeddokumentation skal foreligge.

 

Explorabiopsi ved postmenopausal blødning i pakkeforløb tages, hvis muligt. Explorabiopsi tages også hos præmenopausale ved mistanke om endometriecancer. Svar på explorabiopsi afventes inden evt. hysteroskopi.

 

Sonohysterografi ved mistanke om intrakavitær proces med beskrivelse og mål af intrakavitær proces. Billeddokumentation skal foreligge.

 

Ved indikation for ambulant minihysteroskopi bookes tid i gynækologisk ambulatorium. Ved tvivl om indikation for ambulant procedure konfereres med benign gynækologisk speciallæge.

 

Patienten orienteres om indgrebet. Patienten skal på indgrebsdagen tage 1000 mg Paracetamol og 400 mg Ibuprofen 1 time før mødetid. Patienten skal ikke være fastende.

 

Patienten skal orienteres om, at hvis indgrebet peroperativt må afbrydes, bookes en ny tid på operationsgangen til hysteroskopi i generel anæstesi.

 

Teknik

Gubbini og Gynko: Anvendes ved diagnostisk hysteroskopi og ved operativ hysteroskopi med endometriebiopsi, spiralfjernelse. Der kan evt. fjernes meget små polypper (<1 cm).

 

Kan anvendes uden lokalbedøvelse og uden brug af speculum/depressor/klotang. Lad vagina fylde med 0,9% NaCl. Det er herefter enkelt at lokalisere portio og føre hysteroskopet gennem orificium.

 

Væskedeficit kontrolleres.

 

Myosure: Anvendes ved operativ hysteroskopi med fjernelse af polypper og intrakavitære fibromer (<3 cm) og til endometriebiopsier.

 

Der anlægges parcervical blokade/intracervical blokade med Citanest (1-2 ampuller).

 

Klotang på forreste portiolæbe.

 

Orificium dilateres med Hegarstifter til 6 (-7) mm.

 

Hysteroskopet indføres under synets vejledning. Distensionsmediet er 0,9% NaCl.

 

Intrakavitære processer reseceres. Vær forsigtig ved resektion i/tæt på uterinvæggen.

 

Resektionen er mekanisk. Tilladelig blødning sikres.

 

Væskedeficit kontrolleres. Ved væskedeficit> 1500 ml afbrydes indgrebet.

 

Operationstid og resektionstid registreres.

 

Operationen beskrives på standardoperationsbeskrivelse.

 

Kontraindikationer til ambulant hysteroskopi

  • • Manglende patientkooperation.

  • • Underlivsinfektion.

  • • Graviditet. Spiral kan dog fjernes i tidlig graviditet.

 

Komplikationer

Perforation af uterus. Indgrebet afbrydes straks. Patienten indlægges evt. til observation.

 

Peroperativ blødning. Der kan oplægges et Foley katheter med 20-30 ml væske i ballonen. Kan fjernes efter 6-12 timer. Der kan samtidig gives behandling med Cyklokapron. Patienten indlægges til observation. Hvis ingen effekt af ovenstående behandling, gøres akut hysteroskopi i GA.

 

Overload af væske (0,9% NaCl). Indgrebet afbrydes. Patienten indlægges. Elektrolytter monitoreres hver 2.-4. time indtil 2 normale værdier foreligger. Se endvidere instruks for TCER.

 

Infektion. Profylaktisk antibiotika er ikke obligatorisk.

 

Efter indgrebet

Patienten kan sidde og hvile 20-30 min og kan herefter tage hjem. Bør ikke selv køre bil hjem.

 

Patienten gives vanlig infektions-, smerte- og blødningsvarsel.

 

Patienten kan i efterforløbet anvende håndkøbsanalgetika. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, bør patienten kontakte afdelingen/egen læge.

Patienten skal have mikroskopisvar per telefon/brev.