Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgange i det tværfaglige samarbejde i O-amb., Ortopædkirurgi Aalborg

Beskrivelse

At vi gennem det gode tværfaglige samarbejde, får skabt gode patientforløb, hvor patienten føler sig godt modtaget og godt behandlet.

At teamet omkring patienten skaber sammenhæng, koordinerer, kommunikerer og inddrager de rigtige personer og ressourcer undervejs i patientforløbet.

De faglige ressourcer der er tilstede i ambulatoriet udnyttes optimalt, på den måde at patienten som udgangspunkt undersøges af en læge, hvis der opstår behov for sygeplejeassistance kan disse tilkaldes – eller opgaven kan uddelegeres til en sygeplejerske og foregå på en anden stue.

Vi skal sammen inddrage patienten i egen behandlingsplan, så vi når de mål der er vigtigst for patienten.

Definition af begreber

Tværfagligt samarbejde:
Samarbejdet mellem læger, sygeplejersker og sekretærer tilknyttet det enkelte fagspeciale.

Team:

Tværfaglige fagpersoner med erfaringen inden for det enkelte fagspeciale i Ortopædkirurgisk Afdeling.

Målgruppe – modtagelse

Læger og sygeplejersker i O-amb med tilknytning til børne-, fod- og rygfagområderne.

Formål

At der er nogle klare retningslinier for hvilke forventninger der stilles til den enkeltes opgaver i O-amb.

Problemstilling

Lægerne i fagspecialerne børn, fod og ryg ser patienter i O-amb uden deltagelse af en sygeplejerske, med mulighed for tilkald hvis det skønnes nødvendigt.

 

 

Beskrivelse:

Dagens start:

Sygeplejersken kigger flygtigt dagens program igennem, og vurderer udfra dette hvilke opgaver der kræver assistance. Hvis der er opgaver der skal tages specielt hensyn til, eksempelvis videotolkning, portørhjælp etc., laves der aftaler om hvordan de håndteres. Ligeledes afstemmes hvordan sygeplejersken kontaktes hvis lægen har behov for assistance.

 

Lægens opgaver:

 • • Åbner dagens program i Bookplan

 • • Henter patienten i venteværelset (Indtil nyt kaldesystem etableres)

 • • Klikker pt. start/slut i Bookplan, således sygeplejerske/sekretær kan følge med i hvor langt de er i programmet.

 • • Hvis lægen har opgave til spl. skrives dette i kommentarfeltet på afviklingslisten i Bookplan, og der skiftes status til ”Afventer spl.”

 • • Udlevere relevant informationsmateriale omkring evt. OP

 • • Afkrydse på DRG-sedlen om journalen skal skrives akut / ikke akut / om pt er afsluttet.

 • • Kvittere køresedler.

Ved yderligere behov for sygeplejerskeassistance kontaktes den sygeplejerske, der er tilknyttet stuen.

 

 

Sygeplejerskens opgaver:

Sygeplejersken er ansvarlig for koordinering og afvikling af de sygeplejefaglige opgaver, der er i forbindelse med patientforløbet i ambulatoriet.

Sygeplejersken deltager i konsultationer sammen med lægen, hvor det vurderes at være relevant, ellers tager sygeplejersken selvstændige opgaver på egen stue, eksempelvis sårbehandling, suturfjernelse, OP klargøring m.m. Lægen kaldes ved behov.

 

Fagområdespecifikke aftaler

Børnesektoren:

 

Der bookes selvstændige kontroller/ opgaver på sygeplejerskestuen, eksempelvis:

 • Gipsseponering

 • K-trådsfjernelse

 • Sårkontroller

 • Giver ny tid indenfor 4 uger.

 • Tilkald til lægestue ved behov.

 • OP klargøring.

 • Hjælp til opsætning af videotolkeudstyr.

 

Der er oprettet bookingopgaver på opgaver til sygeplejerskestuen, således at både sekretærer og sygeplejersker kan booke.

 

Fodsektoren:

 

Der bookes selvstændige kontroller/opgaver på sygeplejerskestuen – 4 tider på sygeplejerskestuen med lægeassistance mandag og onsdag, og 7 tider tirsdag.

 

Sygeplejerskeopgaver:

 • Deltager ved indlæggelsessamtaler.

 • OP klargøring til O6

 • Sårkontroller

 • Kaldes på stue ved behov.

 • Giver ny tid indenfor 4 uger.

 

Der bookes 3 hallux valgus kontroller på sårsygeplejerskestuen om fredagen, hvis den er lukket må disse kontroller bookes på fodsygeplejerskestuen man eller onsdag dog skal der rettes en opmærksomhed på, at tiden ikke falder sammen med en FU / indlæggelsessamtale på lægestuen – hvor spl.ressourcer skal bruges.

 

Rygsektoren:

 

Sygeplejersken er fysisk placeret udenfor stuen/ stue 12 med mulighed for tilkald.

 

Sygeplejerskeopgaver:

 • Deltager ved indlæggelsessamtaler/ ved indl.

 • Opskrivning til OP – og narkoseklargøring

 • Sårbehandling

 • Tilkald til lægestue ved behov.