Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgange i det tværfaglige samarbejde i O-amb., Ortopædkirurgi Aalborg

Billede 1

At vi gennem det gode tværfaglige samarbejde, får skabt gode patientforløb, hvor patienten føler sig godt modtaget og godt behandlet.

At teamet omkring patienten skaber sammenhæng, koordinerer, kommunikerer og inddrager de rigtige personer og ressourcer undervejs i patientforløbet.

De faglige ressourcer der er til stede i ambulatoriet udnyttes optimalt, på den måde at patienten som udgangspunkt undersøges af en læge, hvis der opstår behov for sygeplejeassistance, kan disse tilkaldes – eller opgaven kan uddelegeres til en sygeplejerske og foregå på en anden stue.

Vi skal sammen inddrage patienten i egen behandlingsplan, så vi når de mål der er vigtigst for patienten.

 

Definition af begreber

Tværfagligt samarbejde:
Samarbejdet mellem læger, sygeplejersker og sekretærer tilknyttet det enkelte fagspeciale.

Team:

Tværfaglige fagpersoner med erfaringen inden for det enkelte fagspeciale i Ortopædkirurgisk Afdeling.

 

Målgruppe – modtagelse

Læger og sygeplejersker i O-amb med tilknytning til børne-, fod- og rygfagområderne.

 

Problemstilling

Lægerne i fagspecialerne børn, fod og ryg ser patienter i O-amb uden deltagelse af en sygeplejerske, med mulighed for tilkald hvis det skønnes nødvendigt.

 

Beskrivelse

Dagens start:

Sygeplejersken kigger dagens program igennem, og vurderer udfra dette hvilke opgaver der kræver assistance. Hvis der er opgaver der skal tages specielt hensyn til, eksempelvis videotolkning, portørhjælp etc., laves der aftaler om hvordan de håndteres. Ligeledes afstemmes hvordan sygeplejersken kontaktes hvis lægen har behov for assistance.

 

Lægens opgaver:

 • • Åbner dagens program i Bookplan

 • • Kalder patienten til stuen via Bookplan.

 • • Klikker pt. start/slut i Bookplan, således sygeplejerske/sekretær kan følge med i hvor langt de er i programmet.

 • • Hvis lægen har opgave til spl. skrives dette i kommentarfeltet på afviklingslisten i Bookplan, og der skiftes status til ”Afventer spl.”

 • • Udlevere relevant informationsmateriale omkring evt. OP

 • • I forbindelse med diktering af journalen, noteres i Omilon, hvis journalen skal skrives akut.

Ved yderligere behov for sygeplejerskeassistance kontaktes den sygeplejerske, der er tilknyttet stuen.

 

 

Sygeplejerskens opgaver:

Sygeplejersken er ansvarlig for koordinering og afvikling af de sygeplejefaglige opgaver, der er i forbindelse med patientforløbet i ambulatoriet.

Sygeplejersken deltager i konsultationer sammen med lægen, hvor det vurderes at være relevant, ellers tager sygeplejersken selvstændige opgaver på egen stue, eksempelvis sårbehandling, suturfjernelse, OP klargøring m.m. Lægen kaldes ved behov.

 

Fagområdespecifikke aftaler

Børnesektoren:

 

Sygeplejerskeopgaver, der evt. kan varetages på en anden stue, eksempelvis:

 • Gipsseponering

 • Sårkontroller

 • Giver ny tid indenfor 4 uger.

 • Tilkald til lægestue ved behov.

 • OP klargøring.

 • Hjælp til opsætning af videotolkeudstyr.

 

 

Fodsektoren:

 

Der bookes selvstændige kontroller/opgaver på sygeplejerskestuen 3-4 tider på sygeplejerskestuen med lægeassistance mandag og onsdag, og 7 tider tirsdag.

 

Sygeplejerskeopgaver:

 • Deltager ved indlæggelsessamtaler.

 • OP klargøring til O6

 • Sårkontroller

 • Kaldes på stue ved behov.

 • Giver ny tid indenfor 4 uger.

 

 

Rygsektoren:

 

Sygeplejersken er tilknyttet 2 rygstuer – flekser mellem stuerne ift. hvor der er behov for sygeplejeassistance.

 

Sygeplejerskeopgaver:

 • Deltager ved indlæggelsessamtaler/ ved indl.

 • Opskrivning til OP – og narkoseklargøring

 • Sårbehandling

 • Tilkald til lægestue ved behov.