Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygeplejerskens opgaver på sygeplejerskestuen i O-amb., Ortopædkirurgi Aalborg

Beskrivelse

Der er dagligt en stue, som alene bemandes af en sygeplejerske i O-amb, til varetagelse af selvstændige opgaver uden tilknytning af læge. Et par dage om ugen – vil der være tilkald fra lægestue hvis der her opstår behov for sygeplejerskeassistance.

Sygeplejersken yder omsorg og plejeopgaver som skaber værdi for den ortopædkirurgiske patient, og koordinerer patientforløbet således, at patienterne på en sikker og effektiv måde, føler dem godt modtaget og behandlet.

Sygeplejersken varetager opgaver i relation til den daglige ambulatorieaktivitet og -drift – og giver en hånd med hos de kollegaer, der måtte have brug for det.

Definition af begreber

Stue 96: bookingprogram, hvor patienter der skal klargøres til operation i O6 bookes, de kommer primært fra Idrætsklinikken, men kan også bookes fra andre sektorer.

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejerskerne i O-amb

Formål

At sygeplejersken ved hvilke forventninger der ligger i at bemande sygeplejerskestue i O-amb.

 

Beskrivelse af sygeplejerskens opgaver på sygeplejerskestuen i O-amb:

Opgaverne er primært:

 • Klargøring til elektive OP og OP i O6

 • Fj. af ekstern osteosyntesemateriale efter ordination fra læge.

 • Sårtilsyn

 • Suturfjernelse

 • Gipsseponering

Bookingprogrammerne åbnes på følgende måde henover uger:

 

  • Mandag : fodsygeplejerske program + stue 96

  • Tirsdag: stue 96

  • Onsdag: fodsygeplejerske program + stue 96

  • Torsdag: stue 96

  • Fredag: stue 96

 

Sygeplejersken løser og koordinerer opgaverne som de bookes til.

I tilfælde af spidsbelastninger kan opgaverne samle sig og der kan opstå ventetid for patienten. Det forventes at alle sygeplejersker hver dag har stue 96 åben, og hjælper med at løse O6 opgaverne i det omfang, det er muligt for den enkelte.

 

I tilfælde af sygdom/ afholdelse af ferie i afdelingen:

Der foretages fra morgenstunden en vurdering af dagens opgaver sammenholdt med de ressourcer der er til rådighed i afdelingen.

Sygeplejersken fra den selvstændige sygeplejerskestue kan som en mulighed blive flyttet til den stue hvor der evt. mangler sygeplejerske – og opgaverne fra sygeplejerskestuen vil blive løst kollektivt blandt alle de sygeplejersker, der er i afdelingen den pågældende dag.

Hvis dette ikke er muligt, vil patienter til OP klargøring blive sendt hjem og indkaldt en anden dag.