Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standardprøver for knæalloplastik-patienter

 

Formål

At skabe patientsikkerhed ved ensartethed af prøvetagning og rettidig reaktion på prøvesvar til total knæalloplastik-patienter.

 

Beskrivelse

På forundersøgelsesdagen tages:

  • EKG; såfremt patienten ikke er hjerte/lunge-rask og på ordination af anæstesilæge.

Der skal ikke tages nyt EKG, såfremt der vurderes stabil klinisk tilstand herunder velreguleret hypertension uden tillægssymptomer og let astma, eller der forligger EKG <3 måneder gammelt.

 

  • Blodprøver; Alloplastik-profil (Hgb, Na+, Ka+, creatinin, leucocytter, CRP), evt. Blodtype (hvis ikke gyldig blodtype i Prosang) og evt. HbA1c.

Ved patienter med diabetes, skal der forefindes HbA1c – svar der er <3 mdr. gamle.

 

Ved Hgb <7 og/eller Na+, Ka+, creatinin, leucocytter og CRP udenfor referenceværdier kontaktes operatøren mhp. stillingtagen og ordination af præoperative handlinger – evt. bestilling af BAC – test.

 

Ved HbA1c udenfor referenceværdier kontaktes anæstesilæge mhp. stillingtagen og ordination af præoperative handlinger

  • og evt. blodtype (hvis ikke gyldig blodtype i Prosang).

 

 

Præoperative prøver må max være 3 måneder gamle.

 

 

I operationsdøgnet (postoperativt) tages: Kontrol af Hgb/væsketal på indikation/ordination af anæstesilæge/operatør.

 

På 1. postoperative dag tages:

  • Hgb, Na+, Ka+, creatinin (bestilles af Opvågningen).

 

Blodprøvesvar forelægges stuegangsgående læge, jf. ”Stuegang” og plejeansvarlige sygeplejerske kvitterer for arbejdsgangen i ”Opgaver” i CSC.

 

Herefter kun blodprøver på indikation.