Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Standardprøver for alloplastik-patienter, Ortopædkirurgisk Speciale, Frederikshavn

 

Formål

At skabe patientsikkerhed ved ensartethed af prøvetagning og rettidig reaktion på prøvesvar

ved alloplastik-patienter.

 

Beskrivelse

På forundersøgelsesdagen tages:

- EKG; såfremt patienten ikke er hjerte/lunge-rask og på ordination af anæstesilæge.

Der skal ikke tages nyt EKG, såfremt der vurderes stabil klinisk tilstand herunder

velreguleret hypertension uden tillægssymptomer og let astma, eller der forligger

EKG <3 måneder gammelt.

 

- Blodprøver; Alloplastik-profil (Hgb, Na+, Ka+, creatinin, leucocytter, CRP), evt.

Blodtype (hvis ikke gyldig Blodtype i Prosang) og evt. HbA1c.

Ved patienter med diabetes, skal der forefindes HbA1c – svar der er <3 mdr. gammel

 

Ved Hgb <7 og/eller Na+, Ka+, creatinin, leucocytter og CRP udenfor referenceværdier kontaktes operatøren mhp. stillingtagen og ordination af præoperative handlinger – evt. bestilling af BAC/ BF – test.

 

Ved HbA1c udenfor referenceværdier kontaktes anæstesilæge mhp. stillingtagen og ordination

af præoperative handlinger.

 

Præoperative prøver må max være 3 måneder gamle.

 

Postoperativt) tages prøver på indikation /ordination af anæstesilæge/operatør/ beredskabsvagt

 

Prøvesvar forelægges læge, jf. ”Stuegang” og plejeansvarlige sygeplejerske kvitterer for arbejdsgangen i ”Opgaver” i CSC.

 

 

Gældende for alloplastik patienter;

I operationsdøgnet (præoperativt) og såfremt patienten er knogledoner bestilles KD-US.