Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling af en brandvagt på Aalborg Universitetshospital

Bestilling af en brandvagt på Aalborg Universitetshospital

Gældende for hospitalets matrikler i Aalborg kommune

 

Straks et kapacitetsproblem kan forudses, skal der bestilles en brandvagt.

Undtaget ved nødsituationer der opstår akut, og hvor afdelingsledelsen indenfor de kommende 4 timer med sikkerhed kan have løst problemet ved omplacering af patienter.

 

En brandvagt skal altid bestilles ved at ringe til Informationen på telefon 97 66 00 00.

 

Informationen videregiver herefter bestillingen til Portørcentralen Syd.

 • • På hverdage i tidsrummet kl. 6.45 – 15.30 benyttes telefon 97 66 61 00

 • ▪ Koordinatoren i Portørcentralen modtager bestillingen, og uddelegerer brandvagtsopgaven ud fra dagsbemandingen

 • • I øvrige tidsrum benyttes telefonerne 97 66 61 18 eller 97 66 61 19

 • ▪ 2 tjenestebærende portører modtager bestillingerne på deres DECT-telefoner

Disse portører er vagtplanlagt til brandvagt, hvis behovet herfor opstår

 

Der er vagtplanlagt med 2 portører, der skal varetage brandvagtsopgaven, hvis behovet opstår.

Dette gælder hele døgnet – mandag til søndag inklusiv helligdage.

Hvis der ikke er behov for brandvagter, indgår disse 2 portører i driften i Portørcentralen.

Hvis der er behov for flere brandvagter end de 2, kan dette kun lade sig gøre på hverdage i tidsrummet kl. 6.45 – 15.30, hvis dagsbemandingen tillader dette. Dette afgøres af logistikafdelingens ledelse.

 

Det er muligt for en brandvagt at varetage brandvagtsfunktionen på mere end ét afsnit ad gangen.

Hvorledes disse 2 afsnit er placeret i forhold til hinanden, afhænger af, om der er et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) på begge af de pågældende afsnit.

 • • Afsnit med ABA (Fx Bygning 20 og AMA):

 • ▪ En brandvagt kan dække 2 forskellige afsnit, såfremt disse 2 afsnit er placeret enten direkte ovenpå hinanden, eller hvis de 2 afsnit deler etage.

Fx: 6Ø + 7Ø eller 6Ø + 6V

 • • Afsnit uden ABA (Fx Bygning 16 og Bygning 14):

 • ▪ En brandvagt kan dække 2 forskellige afsnit, såfremt disse 2 afsnit deler etage.

Fx: O1 + O2

 

Afløsning af en brandvagt

Det er særdeles vigtigt at være på forkant med afløsningen af brandvagterne.

Hurtigst muligt skal det afklares, om brandvagten skal fortsætte således, at arbejdet på at finde en afløser kan påbegynde.

 • • Hverdage i tidsrummet kl. 6.45 – 15.00

 • ▪ Senest 2 timer inden, at brandvagten er planlagt til at slutte, skal brandvagten melde tilbage til koordinatoren i Portørcentralen og informere om eventuel afløsning

 • • Øvrige tidsrum

 • ▪ Senest 2 timer inden, at brandvagten er planlagt til at slutte, skal brandvagten melde tilbage til Informationen og informere om eventuel afløsning

 

Registrering af brandvagterne

Alle brandvagter skal registreres i et fælles Excel-regneark.

Dette ark findes på et lokalt drev, som Informationens personale, det koordinerende personale i Portørcentralen og Logistikafdelingens ledelse har adgang til.

NB: Derudover kan Nordjyllands Beredskab bede om at se arket, hvis dette ønskes, og derudover modtager Nordjyllands Beredskab en kopi ved udgangen af hver måned.

 

Der skal altid være et overblik over den aktuelle brandvagtssituation. Derfor skal følgende registreres:

 • • Hver gang et afsnit bestiller en brandvagt

 • • Hver gang en brandvagt starter og afslutter en vagt

 • • Derudover registreres navne på bestillere, navne på brandvagter, afløsninger, tidspunkter o. Lign.

 

Brandvagtens opgave

En brandvagt optræder som myndighedsperson med ansvar for afsnittets brandsikkerhed.

Derfor er det vigtigt, at denne fremtræder kompetent og bestemt, men altid venlig og imødekommende, samarbejdsvillig og løsningsorienteret.

 

Brandvagten skal udføre opgaven på mindst forstyrrende måde overfor personale, patienter og pårørende.

Denne vil derfor være hjælpsom og fleksibel fremfor insisterende og påståelig.

 

Brandvagten skal sørge for, at denne løbende er i en god dialog med det ansvarshavende personale således, at denne sikrer et godt samarbejde.

Dette gør det samtidig muligt for brandvagten at være på forkant med situationen og eventuelle kommende udfordringer.

 

Brandvagten må ikke udføre andre opgaver end brandvagtsopgaven.

Fx: Brandvagten må ikke sidde fast vagt ved en patient, udføre mobiliseringsopgaver, køre senge i kælderen, osv.

Det er ikke tilladt for en brandvagt at sove under en vagt.

Brandvagten må ikke udføre andre opgaver, som medfører, at denne vil komme til at stå fast på en stue, eller på anden måde medfører, at denne ikke har fuldt fokus brandvagtsopgaven.

Der er dog en undtagelse:

Fx: et hjertestop på afsnittet eller en akut dårlig patient.

NB: Brandvagten skal dog med det samme bede om at få tilkaldt en afløser, så denne hurtigst muligt kan returnere til brandvagtsopgaven.

 

Brandvagten må ikke forlade afsnittet medmindre, at det er kortvarigt og altid efter aftale med de ansvarshavende på afsnittet/afsnittene. Det ansvarshavende personale har skærpet tilsyn i tidsrummet.

Dette gælder også, hvis brandvagten fx har behov for at hente frokost.

 

Opstår der brand et andet sted på hospitalet, skal brandvagten forblive på afsnittet/afsnittene og fortsætte brandvagtsopgaven dér. Brandvagten skal dog orientere sig om den anden brand og tage de nødvendige forholdsregler, hvis der er fare for røg-, ild-, varme- og vandpåvirkning til afsnittet/afsnittene.

 

Brandvagten skal altid være iført brandvagtsuniform, så det er tydeligt at se hvilken funktion, denne person har på afsnittet/afsnittene.