Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til skranken AMA 1 og 2

 

 

 

VIGTIGT!

Husk, når du har receptionsvagt, altid at stå i din egen brugerprofil i CCS.

Er du i tvivl om, hvordan du gør dette, så spørg en sekretærkollega eller kig i dette PRI-dokument: Brugerprofil – opret og rediger – Clinical Suite huskeseddel

 

 

Udskriv cybertavle til eget brug + til laboranterne

Udskriv cybertavle fra sygeplejecomputeren, hvor den allerede er åben og kommer ud i farver på fællesprinteren i kopirummet.

 1. 1. Vælg ”print oversigt” i menuen til venstre

Billede 4

 

 1. 2. Sæt √ i ”Vælg/fravælg alle”

Billede 5

 

 1. 3. Vælg nederst på siden

Billede 6

 

 

KUN AMA 2 – Udskriv ugeliste for Akutambulatoriet hver dag inden kl. 08:00

 

 1. 4. Åbn Bookplan
   

 2. 5. Vælg AfviklingslisterAkutambulatoriet og programmet for Akutambulatoriet kommer frem.


Billede 33
 

 1. 6. Ændr antal dage i toppen af skærmbilledet til det antal dage, der er tilbage af ugen → Opdater og ambulatorieaftaler for resten af ugen kommer frem.
   

 2. 7. Tryk derefter Print og hav udskriften klar til lægen, der har Akutambulatoriet.

 

 

 

KUN AMA 2 – Tjek at der er knyttet kontakter

til alle de bookede patienter i Akutlægeambulatoriet inden kl. 08:00

 

 1. 8. Samme procedure som ved udskrift af ugeliste for Akutlægeambulatoriet → åbn Bookplan
   

 2. 9. Vælg AfviklingslisterAkutambulatoriet og programmet for Akutambulatoriet kommer frem.


Billede 35
 

 1. 10. Ændr antal dage i toppen af skærmbilledet til det antal dage, der er tilbage af ugen → Opdater og ambulatorieaftaler for resten af ugen kommer frem.
   

 2. 11. Tjek at der er kontakter på alle sammen helt ude til højre under ”kontakt-id”


Billede 9
 

 1. 12. På ovenstående eksempel er der knyttet kontakt til alle fire bookinger. Havde der ikke været det, ville feltet være tomt.
  Hvis dette er tilfældet skal kontakten tilknyttes som nedenfor;
   

 2. 13. Tryk én gang på de tre små grå prikker


Billede 21
 

 1. 14. Boksen med de oprettede kontakter (eller henvisninger) popper nu frem, og den relevante vælges.

  Billede 22

  Er der ikke nogen kontakter i boksen, der popper frem, er det fordi, der ikke er oprettet en henvisning og så skal vi i AS400 og oprette en på følgende måde;

 1. a) Åben AS400 og sørg for at stå i ”Sgh./Afdeling 8001/46”

 

 1. b) Søg HE,HVF

 

 1. c) Indtast CPR-nummer på patienten det drejer sig om og tryk enter. Du vil nu komme til følgende skærmbillede, hvor du skal trykke F1 (måske står der ”Der findes afsluttede henv.”, men det er fuldstændig irrelevant, du skal stadig bare trykke F1)
   

Billede 11

 

 1. d) Du kommer nu til skærmbilledet hvor selve oprettelsen af henvisningen sker. Dette skærmbillede udfylder du som vist nedenfor.

 

Henv. fra…: 80014610*Henv. måde.: FHenv. diagn.: DZ039

Når disse felter er udfyldt, trykkes der Enter og VUD linjen i bunden tilføjes automatisk.

 

*Hvis patienten henvises fra AMA er henv. fra.: = 80014610 og hvis patienten henvises fra Skadestuen er er henv. fra.: = 80014680

Billede 13

 

 1. e) Nu skal henvisningen omvisiteres til os selv. Dette gøres ved at trykke F4 og ændre så der kommer til at stå som nedenfor, efterfulgt af enter. Henvisningen er nu omvisiteret til os og klar til at blive tilknyttet som en kontakt til vores booking i Bookplan (se hvordan på næste side).
   

Billede 7

 

Hvis der er tale om en art 20 – altså en kontrolpatient (se artsbeskrivelser PRI-dokumentet ”Akutambulatoriet - booking, skrivning og registrering”), skal linjen, hvor du har omvisiteret til 80014690, den øverste på billedet nedenfor, ændres fra VUD (ventende på udredning), til IKO (ikke ventende kontrol) som nedenfor.
Billede 3


Tjek huskelisten i Bookplan

En gang om ugen tjekker sekretæren på AMA2 huskelisten i Bookplan for, om der er kommet svar på de manglende undersøgelser.

 1. 15. Åbn Bookplan og tryk på Aftalelister – Huskeliste
   

Billede 34

 

 1. 16. Sæt datoen et godt stykke tilbage og sæt antal dage så det passer, at d.d. som minimum er inkluderet.
   

Billede 36
 

 1. 17. Slå den enkelte pt. op i AS400 i IN,TID – tast R ud for ”Der findes ”R”øntgen-undesrøgelser(RTG)” og tast Enter.
   

Billede 38
 

 1. 18. Hvis der er en streg ud for undersøgelsen, så er den udført. Skriv ”V” på linjen og tast Enter.
   

Billede 39

 

 1. 19. Er der her en endelig beskrivelse, så er der hvad vi betegner som svar på undersøgelsen.

Akutlæge kontaktes, og der planlægges opfølgning i samråd med denne.

 1. 20. 

Ordn patientmapper og tjek at alle indeholder ét ark labels

Indsaml alle patientmapper og tjek at rumnummer og indhold i chartek stemmer overens med hvad der står på cybertavlen.

Sørg for at der er ét ark labels i alle mapper og læg dette forrest.

 

Skriv byer på Cybertavlen inden kl. 07:30

Se på label / gå i IN,CPR / tryk på pt.s navn i CCS.

Se hvilken by pt. bor i og skriv denne på den elektroniske Cybertavle i kolonnen Plan/Tilsyn.

 

 

Patientmapperne kan nu lægges tilbage i de rigtige rum.

 

Tjek at patienterne står i korrekt regi

AS400: IN,FLY

Tjek at regiet her stemmer overens med regiet patienten er registreret i på cybertavlen

Billede 10

=

Billede 12

 

Hvis ikke patienten står i det rigtige regi, oprettes en ny linje ovenfor den der allerede er lavet med dags dato, tidspunktet nu og nyt regi som vist nedenfor efterfulgt af Enter.

Billede 30

 

 

Tjek TSM, påfør stuenummer og kontaktsygeplejerske i Clinical

 1. 21. Åben Clinical Suite

 

 1. 22. Søg patienten frem (F7) eller brug Patientoversigten til venstre i billedet

 

 1. 23. Vælg kontakt

 

 1. 24. Vælg Billede 2 og tjek om der er lavet en indlæggelsesrapport, plejeforløbsplan, korrespondance – hvis ja skrives der ”/ TSM” øverst i kolonnen Plan/Tilsyn på den elektroniske cybertavle.

  Billede 37

 

 1. 25. Vælg ”Alb ATC Akutmodtagelse” øverst i højre hjørne
   

Billede 15

 

 1. 26. Vælg rediger nederst i højre hjørne

 

 1. 27. Tilføj stue, seng og kontaktperson

  Billede 16

 

Billede 18

 

Billede 19

For at undgå for mange klik med musen, kan der, når man står i feltet kontaktfunktion blot skrives sy og der kommer automatisk til at stå Sygeplejerske, når man ”Tab’er” videre til feltet Kontaktperson.
Der findes en liste med sygeplejerskernes 4-cifrede brugernavn på tavlen i receptionen.

 

Oprettelse af standardproblemer

 

 1. 28. Gå ind i plejestatus CTRL + shift + F2 / Faneoverblik – Plejestatus

 

 1. 29. Tjek om der er oprettet tre problemer (status ved ankomst, undersøgelser, status ved flyt/udskrivelse), hvis ikke de er lavet oprettes disse ved at trykke CTRL + I
   

 2. 30. Problemet skrives i feltet ”problem – via fri tekst” efterfulgt af enter

 

 

Når problemerne er korrekt oprettet, står de som nedenfor:

Billede 23

 

Gå overflytningslisten igennem

Findes i udskrivningsmappen.

 1. 31. IN, PRO – tjek at der er kodet en ZZ0150 på kontakten. Ellers kodes denne (brug bare X som kontaktperson)

  Billede 40

 

 1. 32. IN, UDS – udskriv patienten til hvad der er noteret på arket (afd/hjem, tid og dato). Hvis patienten udskrives til hjemmet (HJ), skal der skrives et ”L” i efterbehandling.
   

Billede 25

 

Hvis patienten udskrives til hjemmet, er man færdig for nu og der sættes et rødtpå den fysiske udskrivningsliste (her dikteres en epikrise som efterfølgende skrives og skriveren færdigregistrerer), men hvis patienten udskrives til en anden afdeling gøres nu følgende:
 

 1. 33. IN,DIA – tilføj diagnose på patienten – denne findes ved at gå ind i journaloptagelsen og se hvilket grundlag patienten er indlagt på – hvis patienten er indlagt obs. pneumoni er pneumoni ikke diagnosen, da den ikke er endelig fastlagt, men i stedet kunne den være åndenød.
   

 2. 34. Her færdigregistreres patienten også som i billedet nedenfor.

 

Billede 26
 

 1. 35. CCS – standardepikrise (se journalskrivning på AMA) sættes ind som epikrise og sendes til egen læge i IN,NOT.
   

 2. 36. CCS – opgavelisten gås igennem for svar fra gældende indlæggelse.
  For detaljer se PRI-dokumentet ”
  Arbejdet med opgavelisten i ATC” og det tilknyttede flowchart-bilag.

 

 

 

Luk computere (eventuelt i sygeplejerskernes pause)

Sluk alle computere på begge kontorer – ikke bare genstart – og tænd dem igen, så skærmbilledet, hvor man kan logge sig på selve computeren, kommer frem.

 

 

 

Ryd op i opgavelisten (AMA1 starter med 4611, 4612 osv. – AMA2 4617, 4616 osv.)

 1. 37. CTRL + Shift + F1 eller Fane → behandling
   

 2. 38. Vælg opgaveliste
   

Billede 27
 

 1. 39. Vælg tildelt enhed
   

Billede 28
 

Start fra en ende af (AMA1 4611, 4612 osv. – AMA2 4617, 4616 osv.)
 

For at gøre det lettere for dig selv, kan du klikke én gang på patient og de bliver sorteret i rækkefølge efter efternavn.

 1. 40. Dobbeltklik på patienten – opgaver med ikonet, hvor der er en tydelig seng Billede 29 må ikke vælges.
   

 2. 41. Alle opgaver (med komplet svar) på afsluttede patienter (hvor epikrise er lavet) sendes videre til den stamafdeling, som har haft ansvaret for patienten under opholdet på AMA.
  Fx ATC Endo – så overdrages til 8V (8001 0912), ATC A-kir – så overdrages til A2 (8001 1212) osv.
   

 3. 42. Se i øvrigt dokumentet ”Arbejdet med opgavelisten i ATC” med tilhørende flowchart som bilag.

 

Ryd op i indlagte patienter (I18-listen)

Da det sker, at der ikke altid bliver sat en label på udskrivningslisten, kan det være nødvendigt at gå igennem listen af indlagte patienter.

 

 1. 43. Start med at gå i IN,I18 for at printe listen ud.
   

Billede 1
 

 1. 44. Streg dernæst patienter ud, som er indlagt inden for de seneste tre dage (da de med stor sandsynlighed stadigvæk er indlagt).
   

 2. 45. Resterende slås op via Cybertavlen,

  Billede 32

  og hvis pt. er gået hjem, udskrives denne i PAS.

 

Færdiggør udskrevne kontakter (I10-liste)

 1. 46. Udskriv lister (IN,I10) for Afd. 8001 4610 til og med 8001 4617

Skadestuen: 4610

AMA1: 4611, 4612, 4313

AMA2: 4614, 4615, 4616, 4617

H:\AMA\Registrering\I10-arbejde\I10-ny.PNG

 

 1. 47. Tjek Mirsk for dikteret epikrise – er der dikteret epikrise, streges kontakten på listen over.
   

 2. 48. Tjek alle kontakter – er pt. overgået til anden afdeling, hvortil vi laver standardepikrise, da laves denne og forløbet afsluttes i IN,DIA. Tjek opgavelisten for komplette svar – overdrag disse til stamafdelingen (ATC endo overdrages til 8001 0912, ATC Akutkir overdrages til 8001 1212 osv.).
  (Se
  PRI-dokument her)
   

 3. 49. De resterende (hvor der skal dikteres epikrise) – sendes der meddelelsesopgave til den læge, som skal diktere epikrisen, og kontakten afsluttes i IN,DIA med DZ769. Tjek opgavelisten for svar – overdrag disse (både komplette og ikke komplette) til lægen.

(Se PRI-dokument her)
Listen med DZ769-diagnoseregistrerede forløb tager den registreringsansvarlige på AMA sig af løbende.

Standardtekst til meddelelsesopgave:

Hej.

Der mangler epikrise på denne indlæggelse fra xx.xx.2018, og så vidt jeg kan se, er du den sidste, der har set pt. inden udskrivelse/overflytning.

Du bedes venligst diktere denne i Mirsk (Afdeling: Alb Akut- og Traumecenter, diktattype: Epikrise) - husk at diktere diagnosekode samt tidspunkt for indlæggelse.

I samme ombæring bedes du tjekke opgavelisten for usete svar på patienten – samt godkende disse. Svar kan stå til tildelt funktionsrollen ’Sekretær’, men det ses der bort fra.

Vi har på AMA lukket kontakten administrativt med diagnosen DZ769.

 

På forhånd tak for hjælpen.

- PS. Når du har dikteret epikrisen, bedes du ’Markér som udført’ på denne opgave. Er det ikke muligt (er bjælken grå), så returnér opgaven til mig med besked om, at epikrisen er dikteret – så markerer jeg som udført.