Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

THO (tidligt hjemmeophold) -vejledning for personale

Beskrivelse

Formål

Vejledning og beskrivelse af interventioner ift. Tidligt hjemmeophold for præmature børn.

 

Målgruppe

Der er i afd. et THO-team, der består af sygeplejersker og læger fra neonatal teamet. Det er disse personer, der tager beslutningen om familien er kandidat til THO og derefter informerer familien om hvad THO er.

Barnet kan komme på THO, når det er i trivsel, dvs. har opnået fødselsvægt eller er tæt på at opnå fødselsvægt. Barnet skal være startet på sondefri periode og være i trivsel efter opstart på sondefri periode. Det vil som udgangspunkt derfor oftest være når barnet er klar til 15 timers sondefri periode.

Har vi familier her, der skal følges i Aalborg under THO, tages der kontakt til Neonatal i Aalborg inden THO introduceres til familien for at afklare om de har kapacitet til familien. Familier der har over 35 km kørsel hertil fra hjemmet kan ikke tilbydes THO.

 

THO-teamet består af: Olga, Rebecca, Mette Line, Bente L., Irene, Heidi J., Hanne, Marianne og Susanne LL når Susanne er i weekendvagt. De dage der er en fra THO-teamet på arbejde, er det en fra teamet, der tager kontrollen.

 

Metode

Familier der opfylder kriteriet for THO, oplæres i at give maden manuelt på sprøjte. Dette kan alle forældre med fordel starte med så tidligt som muligt i forløbet. Først lige inden familien skal på THO, er det forældrene selv, der tjekker sonden.

De minimum 2 sidste døgn inden THO, skal begge forældre have mulighed for at være i afd. hele døgnet. De sidste to døgn skal forældrene selv passe barnet inkl. give sondemad døgnet rundt.

Der medgives remedier til sondemåltiderne når familien sendes hjem til THO. Der medgives 5 + 10 eller 20 ml sprøjter af den type der kan genbruges og ekstra duoderm. Der medgives aldrig sondesæt til givning på hævert, da dette ikke er en mulighed i hjemmet.

Hvis barnet får FM85 ved udskrivelsen medgives dette.

Vær opmærksom på at mor i god tid inden udskrivelsen skal have anskaffet en brystpumpe.

 

Kontrolbesøg i afdelingen

 

Familien kommer til kontrol hver 2. dag i afd. Det er THO-teamet der sættes på til kontrollerne. Hvis de ses i dagvagt, møder de kl. 13. Alternativt kan de møde kl. 17, hvis der er en fra teamet i aftenvagt. I weekenden kan der også bookes tid kl. 20, hvis der er i denne vagt, er en THO-sygeplejerske på arbejde den dag. Er der ingen fra THO-teamet på arbejde, er det en mulighed at der kan gå 3 dage mellem kontrollerne, hvis alt er fint, med det formål at kontrol kan ske ved THO-sygeplejerske.

Ved manglende trivsel skal barnet vurderes af læge, ellers efter behov. Ernæringsplanen laves ud fra afdelingens almindelige retningslinjer for ammeetablering.

Ses i afd. 2 døgn efter sondetilskud er seponeret, hvis vægtøgningen ikke har været optimal i forløbet. I ukomplicerede forløb udskrives de den dag de går på ren amning/flaske. Der planlægges med hurtig opfølgning af sundhedsplejersken i hjemmet efter ophør med THO.

 

Registrering og dokumentation

Når barnet går på THO, udskrives det og indskrives derefter i dagafsnittet til de efterfølgende kontroller. Der noteres hvor mange timers sondefri barnet er på aktuelt. Der sættes altid en læge på til kontrollerne i tilfælde af, der er behov for, at lægen skal undersøge barnet. Når barnet er klar til endelig afslutning af THO-forløbet, skal det altid undersøges af en læge.

Hvis familierne henvender sig til afd. ved fremmøde eller telefonisk udenfor planlagte kontroller, laves der notat i Clinical Suite (CS).

Handlinger og aftaler omkring THO dokumenteres i CS under problemerne: Ernæring og planlægning af udskrivelse. Under information- undervisning og udleveret materiale, noteres løbende, så alle kan se, hvor langt vi er kommet i forhold til forberedelse til THO.

1 gang om ugen skal der måles cranieomfang og længde. Desuden ved endeligt ophør med THO, hvor det skrives på neobaseskema.

Når barnet afsluttes endeligt herfra, udfyldes neobase skemaer. Husk at udlevere ”Forlængelse af barselsorlov ” den dag barnet udskrives.

 

THO-mappen

I THO-mappen skal der være følgende vejledninger: Tidlig Hjem ophold (THO), Gode råd til amning og udmalkning af modermælk. ”Spisesedlen ”- sådan læser du dit barn når det spiser. Forebyg vuggedød. På vej hjem. Når der undervises i førstehjælp udleveres: Sådan giver du førstehjælp til dit spædbarn. THO-mappen udleveres til forældrene når det er besluttet, at familien er egnet til THO.

Der udleveres væskeskemaer til THO ved udskrivelsen, som familien har med ved kontrollerne i afd. Ved kontrollerne dokumenteres i CS hvordan barnet spiser, hvordan udskillelserne er og gerne hvordan barnet har det alment.

 

Kontakt til sundhedsplejerske

E-brev til sundhedsplejersken sendes når barnet går på THO, med besked om at barnet er på THO. Der sendes også E-brev ved afslutning af THO.

Definition af begreber

THO: Tidlig hjem ophold. Tilbud til familier med for tidligt fødte børn, når børnene er klar til udtrapning af sondemåltider.