Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

THO (tidlig hjem ophold) -vejledning for personale

Beskrivelse

 • • Der er i afd. et THO-team, der består af sygeplejersker og læger fra neonatal teamet. Det er disse personer, der tager beslutningen om familien er kandidat til THO og derefter informerer familien om hvad THO er.

 • • Barnet kan komme på THO, når det er i trivsel, dvs har opnået fødselsvægt eller er tæt på at opnå fødselsvægt. Skal være startet på sondefri periode.

 • • Familier der opfylder kriteriet for THO, oplæres i at tjekke sonde og give maden manuelt på sprøjte. Dette kan alle forældre med fordel starte med så tidligt som muligt i forløbet.

 • • Der medgives remedier til sondemåltiderne. I hjemmet kan sprøjterne genbruges, kan evt rengøres med koldt vand efter behov. Der må ikke bruges kogende vand til sprøjterne. Sprøjterne skiftes 2 gange i døgnet i hjemmet. Hvis barnet får FM 85 ved udskrivelsen medgives dette. Vær opmærksom på at mor i god tid inden udskrivelsen skal have anskaffet en brystpumpe.

 • • Familien kommer til kontrol hver 2. dag i afd. Hvis de ses i dagvagt møder de kl. 13, hvis de skal ses i aftenvagt, når der en THO-sygeplejerske i vagt, møder de kl. 17. Sekretær orienteres om, at barnet er på THO og indlægger barnet i dagafsnittet hver 2. dag indtil ophør med THO. Fredag efter kl. 15 og resten af weekenden, skriver vi selv børnene på dagpatientsedlen. Der noteres om barnet skal ses af læge og hvor mange timers sondefri barnet er på aktuelt.

 • • Der udleveres væskeskemaer til THO ved udskrivelsen, som familien har med ved kontrollerne i afd.

 • • Barnet bliver udskrevet den dag de går på THO. Da vi skal udfylde Neobase skemaerne ved udskrivelse, vil ingen af vores børn blive registreret som ammende. Det er derfor aftalt, at vi har en THO-kasse hos Kirsten V. Heri ligges alle barnets Neobase skema og øvrige papirer. Når barnet afsluttes endeligt herfra udfyldes neobase skemaer.

 • • Hvis familierne henvender sig til afd. ved fremmøde eller telefonisk udenfor planlagte kontroller, udfyldes den grønne seddel + der laves notat i CS.

 • • I THO-mappen skal der være følgende vejledninger: Tidlig Hjemmeophold (THO), Gode råd til amning og udmalkning af modermælk. ”Spisesedlen ”- sådan læser du dit barn når det spiser. Forebyg vuggedød. Når der undervises i førstehjælp udleveres: Sådan giver du førstehjælp til dit spædbarn.

 • • E-brev til sundhedsplejersken sendes når barnet udskrives, med besked om at barnet er på THO. Der kan ved behov også sendes E-brev ved afslutning af THO.

 • • Har vi familier her, der skal følges i Aalborg under THO, tages der kontakt til Neonatal i Aalborg inden THO introduceres til familien for at afklare om de har kapacitet til familien. Familier der har over 35 kms kørsel hertil fra hjemmet kan ikke tilbydes THO.

 • • Handlinger og aftaler omkring THO dokumenteres i CS under problemerne: Ernæring og planlægning af udskrivelse. Under information- undervisning og udleveret materiale, noteres løbende, så alle kan se hvor langt vi er kommet i forhold til forberedelse til THO.

 • • De minimum 2 sidste døgn inden THO, skal begge forældre have mulighed for at være i afd. hele døgnet.

Definition af begreber

THO= Tidlig hjem ophold.

Tilbud til familier med for tidligt fødte børn, når børnene er klar til udtrapning af sondemåltider.