Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PleurX-dræn anlæggelse og tømning – Medicinsk Afdeling, RHN

 

Beskrivelse

PleurX–dræn er et permanent dræn, der anlægges af læge i Lungeambulatoriet/Lungemedicinsk sengeafsnit 204B.

 

Målgruppe

Patienter som har recidiverende pleuravæske, og som ikke har haft gavn af pleuradese.

Disse patienter, der vil være i terminalstadiet af deres sygdom, kan med dette dræn få udtømt pleuravæske i hjemmet med assistance fra hjemmesygeplejersken.

 

Anlæggelse af PleurX-dræn

Lungedræns-pakke lånes på AKO: Lungedræns-pakke indeholder nåleholdere, sakse og peaner.

Vi har ikke pakken selv, da der er stor risiko for, at varerne udløber inden anvendelse.

Aftaler kan laves med AKO (9764 0515)

 

Udover Lungedræns-pakke findes følgende frem (på undersøgelsesstue/stue 14):

 • • PleurX drænanlæggelses-sæt (Varenummer 502826)

 • • Afdækningsstykke

 • • Skalpel

 • • Suturer

 • • Klorhexidin 0.5 %

 • • Lokalbedøvende –> lidocain 20 mg/ml.

 • • Sedation –> Midazolam 1 mg/ml. Sjældent nødvendigt

 • • 2 sprøjter 10 ml

 • • Kanyler (diverse)

 • • Sterile handsker

 • • Steril kittel

 • • Vandfaste forbindinger

 • • ”Trakeostomi” forbinding

 • • Vakuumflaske 1000 ml (Varenummer 521556)

 

Fremgangsmåde ved anlæggelse

 • • Kontrol af koagulationstal (INR/APTT/Trombocytter)

 • • Venflon anlægges inden opstart (evt. smertestillende)

 • • Læge anlægger drænet. Sygeplejerske assisterer

 • • To muligheder for udtømmelse af væske i sengeafsnittet ved anlæggelsen:
  Billigste løsning er kobling til sug på væggen med opsamlingsbeholder. Svagt sug anvendes (indstilles på 0,2). Der er et samlesæt med konnektor og prop i plasticpose i drænskabet. Dette fungerer fint.
  Dyreste løsning er at påsætte vacuumflaske 1000ml (vacuumsug), som patienten også bruger ved hjemmetømning.

 

Videoer om anlæggelse af dræn: https://www.youtube.com/results?search_query=PleurX+Pleural+catheter+placement

 

Aftaler i forbindelse udskrivelse

 1. 1. Pårørende eller hjemmeplejen kan oplæres til at udtømme pleuravæske efter aftale.
  Alt efter hvor meget pleuravæske, patienten danner, skal drænet tømmes 1-3 gange om ugen (ca 1000 ml/gang). Det giver ikke mening med mere end en udtømning om dagen.

 

 1. 2. Firmaet, Vingmed, stiller repræsentant til rådighed ved første tømning i hjemmet.
  Patientoplysninger sendes til Vingmed via deres hjemmeside:
  https://www.vingmed.dk/kontakt-os/patientoplysninger-til-vingmed-vicare

 

HUSK: Vingmed skal informeres om nedenstående:
(noteres i rubrikken: Yderligere O
plysninger):

 • • Dato for sidste tømning

 • • Forventet antal tømninger pr. uge

 • • Antal drænflasker medgivet fra sygehuset.

 

 1. 3. Visitator/Hjemmesygeplejerske kontaktes via E-breve og telefonisk om opstart af hjemmetømning.

 

Video om tømning /hjemmetømning:

https://www.youtube.com/results?search_query=PleurX+dr%C3%A6nage

 

Bestilling af varer til brug i hjemmet

Vi medgiver materiale til 1. og evt. 2. tømning og forbindingsskift i hjemmet.

Der laves bestillingsliste til indkøbskontoret på mail: Hjemmepatienter@rn.dk – med følgende oplysninger:

 • • Patient navn og CPR

 • • Adresse, hvor varen skal leveres

 • • Patientens telefonnummer

 • • Kontaktperson og telefonnummer på sygehuset

 • • Evt. andre kontaktpersoner (hjemmeplejen, hospice)

 • • Rekvirentnummer 49991 til Cirkulærkøb til patienter i eget hjem

 • • PleurX-drænage-kit med 1000 ml. flaske (varenummer 502989). I første omgang bestilles 10 stk. til levering hos patienten.

 

Opfølgning efter drænanlæggelse

Lægen skal se patienten en uge efter drænanlæggelse – evt. i ambulatoriet.

Suturer kan fjernes på 8. dagen. Antal af tømninger pr. uge fremadrettet justeres/aftales efter behov.

 

Tømning af PleurX-dræn under indlæggelse

Bliver patienten indlagt, og skal have udtømt pleuravæske, kan sug fra væggen (med opsamlingsbeholder) anvendes som beskrevet ovenfor.