Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Retningslinje for samarbejde om vulvodyni patienter ved Aalborg Universitetshospital.

 

Beskrivelse

Vulvodyni medfører som regel seksuelle problemer, herunder dyspareuni, sekundær vaginisme og heraf følgende manglende lyst. Den manglende mulighed for at gennemføre smertefrit samleje, kan give anledning til ufrivillig barnløshed. Behandlingen retter sig mod at gøre patienterne smertefrie.

 

Målgruppe – modtagelse

Klinisk retningslinje der er møntet på patienter, der behandles for vulvodyni.

 

Definition af begreber

Se afsnittet om begreber sidst i retningslinjen.

 

Formål

At sikre at alle patienter med vulvodyni modtager tværfaglig hjælp, hvorved deres seksuelle problemer varetages bedst muligt. Det tilsigtes at opfylde retningslinjerne i DSOG`s Guidelines for vulvodyni behandling DSOG`s guidelines for vulvodyni

 

Metode

Beskrivelsen er resultatet af møder mellem de involverede overlæge.

 

Behandlingsforløb for patienter med vulvodyni

Vulvodyni behandles ud fra en multidisciplinær tilgang med involvering af flere specialer. Først og fremmest må anden somatisk sygdom som årsag til symptomerne udelukkes, for eksempel hudsygdom, systemisk sygdom med involvering af vulva, neurogene lidelser, allergi etc.

Behandlingsregimer omfatter desensibilisering ved hjælpe af lokalanalgetika eller oliemassage, fysioterapi og eventuelt tricykliske antidepressiva.

I sjældne tilfælde henvises til Botox behandling eller operation på Skejby, Aarhus Universitetshospital.

I forbindelse med udredning og behandling af patienter med vulvodyni udspørges om eventuel seksuel dysfunktion og ved opfølgning efter behandling undersøges, om patienten ønsker henvisning til Sexologisk Klinik. Der udleveres informationspjece fra Sexologisk Klinik og patienten informeres om muligheden for sexologisk behandling, og at eventuelt partner skal deltage i behandlingen.

Hvis patienten er interesseret, skrives intern henvisning. Partneres cpr. nummer anføres i henvisningen, og patienten anmodes om at sørge for, at denne bliver henvist via egen læge.

 

Henvisningerne i Sexologisk Klinik visiteres ved dagligt visitationsmøde, patienten modtager herefter standardbrev med indkaldelse til for samtale hos en af klinikken medarbejder.

Ved for samtalen afdækkes parrets/patientens motivation og hvilke seksuelle problemer parret/patienten ønsker at arbejde med, og der skitseres en behandlingsplan, der kan omfatte samtaler, hjemmeøvelser relaterede til intimitet, bodyimageøvelser. Den behandlingsansvarlige medarbejder har alle samtaler med patienten bortset fra for samtalen.

 

  • • Sexologisk Klinik behandler patientens seksuelle problemer.

  • • Vulva Klinikken har ansvaret for patientens fysiske behandling.

 

Behandlingerne i de 2 afdelinger kan ske sideløbende eller sekventielt.

Journalføring sker efter de 2 afdelingernes vanlige retningslinjer. Ved behov for journaloplysninger fra Sexologisk Klinik, der har skærmede journaler, skal patienten give særlig tilladelse.

 

Definition af begreber.

En behandlingsplan er en individuel plan for behandlingen af en patient.

 

Behandlingsansvarlige er en behandler, der har ansvaret for den enkelte patients kliniske vurdering, information, behandling og inddragelse i beslutningsprocesser. I Gynækologiske Ambulatorium er det en læge, i Sexologisk Klinik kan det være en læge, psykolog eller sygeplejerske.

 

Seksuel dysfunktion er et seksuelt problem, der er længerevarende, opfattes som belastende for patienten og påvirker dennes seksuelle relationer negativt.

 

Vulvodyni er en tilstand med en brændende, sviende, hudløs fornemmelse i vulva i fravær af relevant andet synligt tegn til sygdom eller neurologisk lidelse.