Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tolkebestilling ved Tolkdanmark - Ambulatorium og Dagafsnit/sekretærer

 

Målgruppe

Sekretærer i Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Formål

At give hurtigt overblik på, hvordan der SKAL bestilles tolk til brug i Ambulatorium og Dagafsnit hos Tolkdanmark

 

Metode

Bestilling af tolk

Log ind

Bestillingstype

Telefontolkning, Fremmødetolkning eller Videotolkning m.fl. kan vælges!

Fremgangsmåde f.eks. Ved telefontolkning

 • • ”Telefontolkning” (hvis ikke fremmødetolkning findes absolut nødvendigt fra behandlers side)

 • • Sprog, dato og klokkeslæt (i kalender), tryk tilføj

Borgeroplysninger

  • • Patientens cpr.nr. og navn, evt. ønske til tolkens køn

Bestilleroplysninger

  • • Initialer- sekretær som bestiller i feltet * som booker patient/tolk. Tryk Send

 

 

 

Tolkningen kan nu ses i kalender med reference ID

Billede 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BookPlan

Reference ID skrives i ”Administrative bemærkninger” på patientens booking i BookPlan

 

Bekræftelse og ordrebekræftelse på bestilling af tolk

Når Tolkdanmark har fundet tolk til opgaven, sender de bekræftelse med tolkeoplysninger til lungemedafd.aalborguh@rn.dk

Ordrebekræftelse på tolkning fra Tolkdanmark med ref. ID sendes til lungemedafd.aalborguh@rn.dk

 

Tolkeansvarlig sekretær videresender mail til den sekretær, som har bestilt tolkningen. Sekretæren skriver tolkens navn og tlf.nr. ind på patientens booking(BookPlan)

 

Udskrift af tolkebekræftelsen lægges i patientens ”journal” mhp., behandler skriver klokkeslæt for tolkning på denne umiddelbart efter tolkningen har fundet sted

 

 • • Sekretær for området skriver oplysninger om tolkningen ind i CCS, når hun skriver notat

 • • Skrives under Kliniske oplysninger – Patientoplysninger/dialog (Ctrl. + Alt + O) og oprettes med sekretærens eget person-Id

K:\AUH-Lungemed-Faellesdrev2\Lene skabeloner m.m\Henvisningsamb\CCS Tolkeoplysninger.PNG

Tolkebekræftelse med klokkeslæt gives til tolkeansvarlig sekretær mhp. kontrol/sammenligning med online oplysninger fra tolken. Tolkeansvarlig gemmer tolkebekræftelsen i mappe i 3 måneder, hvorefter denne makuleres

 

Akut bestilling af tolk

 • • Bestilles som ovenfor

 • • Derefter ringes til Tolkdanmark på 7020 7373 med ref.ID for at få bekræftelse på, at den bestilte tolkning kan leveres. Tolkebekræftelse sendes til lungemedafd.aalborguh@rn.dk

 

Forsinkelser/udeblivelser

 • • Hvis patienten udebliver/ikke er mødt op 5 minutter efter aftaletiden, kan vi bede tolken kontakte patienten telefonisk med henblik på afklaring af manglende fremmøde

 • • Hvis fremmødetolken er forsinket =>15 minutter. Eller eventuelle andre akutte problemer kontakt Tolkdanmarks akutnr. 7020 7373

Kvittering ved fremmødetolkning

 • • Tolken medbringer smartphone med tolkerekvisition

 • • Behandler kvitterer på tolkens smartphone med sin 4-cifrede person-Id (brug aldrig navn). Når tolkningen er slut sender tolken derefter selv kvitteringen til lungeafd.aalborguh@rn.dk og til Regnskabsservice

 

Det er muligt at bedømme tolken online efterfølgende, så en tolk, vi har været godt tilfreds med sættes på en favoritliste (eller det modsatte)

 

Tolkeformer

 • • Telefontolkning - Minimumbestilling ½ time

 • • Fremmødetolkning - Minimumbestilling 1 time

Efterfølgende betales pr. påbegyndt kvarter

 

 • • Videotolkning - Minimumsbestilling 5 min.

 • • Halvdagsbooking – 3½ time

 • • Heldagsbooking - 7 timer

 • • Forløbsbooking - Flere bookinger på samme pt. – hvis samme dag, kan det være billigere at bruge halvdags- eller heldagsbooking

 

Yderligere oplysninger

 • • Telefonnummer på Tolkdanmarks kundeservice

  • • 7027 2223 - IKKE akutte henvendelser

 

  • • 7020 7373 – AKUT